รับสมัครด่วน System Engineer BOQRRWCIICL E IT Computing Recruitment Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน บริษัทลูกค้าของเราก่อตั้งมากว่า 20 ปี เป็นบริษัทซึ่งดำเนินธุรกิจทางด้านการพัฒนาระบบงานเทคโนโลยีสารสนเทศ พัฒนา แอพลิเคชั่นต่าง เช่น ระบบ E library โปรแกรมห้องสมุด ระบบ Edocument และออกแบบพัฒนาระบบตามความต้องการของลูกค้า ลูกค้าคือหน่วยงานต่างๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน ทั้งในประเทศและต่างประเทศ หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานด้าน System Administrator / System Engineer ดูแลระบบ Network ต่างๆของบริษัท

รับสมัคร IT Support *** ด่วนมาก *** บริษัท ไอดี ซอฟต์แวร์ เฮาส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ รับผิดชอบและดูแลระบบงานสารสนเทศ ภายในบริษัท ร่วมนำเสนอแนวทางในการพัฒนาระบบการทำงาน ที่เหมาะสม เพื่อเสริมสร้างประสิทธิภาพในการทำงานภายในบริษัท และให้กับลูกค้า จัดหา คัดเลือก ร่วมพัฒนาระบบโปรแกรมสารสนเทศ และอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง อย่างต่อเนื่อง ตรวจสอบและประเมินปัญหาของระบบงานโปรแกรมสารสนเทศที่มีการพัฒนาแล้ว เพื่อหาแนวทางในการปรับปรุง ประสานงานในการทำงานกับหน่วยงานต่างๆ เช่น ทีม Programmer ประสานงานการทำงานกับทีม Call Center ในการให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับระบบงานโปรแกรมสารสนเทศและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

รับสมัคร Telesales (ขายสินค้า IT) ด่วนมาก! บริษัท ดิจิแลนด์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯผ่านทางโทรศัพท์ให้กับกลุ่มลูกค้าเก่า รวมถึงขยายฐานลูกค้าใหม่ โดยให้ยอดขายเป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด เตรียม/ปรับปรุงข้อมูลของบริษัทฯ ข้อมูลของสินค้าและโปรโมชั่น ให้มีความถูกต้องและทันสมัยอยู่เสมอ รวบรวมข้อมูลต่างๆที่ได้รับจากทางลูกค้า นำเสนอหัวหน้างานเพื่อปรับปรุงแก้ไขต่อไป จัดทำรายงานการขาย รวมถึงเอกสารต่างๆที่จำเป็นเสนอหัวหน้างาน

รับสมัครพนักงาน Sale & Marketing /Modern Trade บริษัท บีเจ ยีนส์ (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน บริหารยอดขาย, กระตุ้นยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ ควบคุมดูแลพนักงานขาย (PC) ประจำพื้นที่ห้าง / Shop และ Department ติดต่อประสานงานห้างสรรพสินค้า ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ประสานงานการจัด promotion ต่างๆ ตามที่บริษัทฯ กำหนด แนะนำการขาย และสอนงานขายให้กับพนักงานขายที่เข้าใหม่ ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครด่วน รับด่วน !! พนักงานตรวจเช็คสินค้า(Dispatcher) ประจำระยอง ติดต่อคุณแอม 0953648361 บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด ระยอง

หางาน มองหางาน ตรวจรับสินค้าและเอกสาร บันทึกสินค้าเข้าระบบศูนย์กระจายสินค้า เพื่อเตรียมจัดส่งให้พนักงานขับขี่รถจักรยานยนต์ /รถยนต์ ส่งสินค้าให้ลูกค้าทำงาน จันทร์เสาร์ (มีการเข้ากะดึก)

รับสมัครงานด่วน Sales Exclusive (ประจำภาคกลาง) บริษัท เอ็ม แอนด์ เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล ฟู้ด จำกัด นครสวรรค์

หางาน มองหางาน • บริหารยอดขายในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด• สรรหาลูกค้าใหม่ และขยายฐานลูกค้าเพิ่มเติม• สร้างความสัมพันธ์อันดีกับกลุ่มลูกค้าเดิม • เข้าสำนักงานใหญ่ที่กรุงเทพฯ 1 ครั้ง/เดือน • มีเงินเดือนประจำ ค่าน้ำมันรถ ค่าเบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก ค่าสึกหรอ ค่าคอมมิชชั่น ฯลฯกลุ่มลูกค้า : โรงแรม / โรงเรียน / โรงพยาบาล / ร้านค้า / ร้านอาหาร ฯลฯ

รับสมัครด่วน พนักงาน PC บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ นำเสนอผลิตภัณฑ์ บริษัท ประจำ ตามห้างจำหน่ายวัสดุก่อสร้าง เช่น ไทวัสดุ (ปทุมธานี,สุขาภิบาล3,มหาชัย)และตามพื้นที่ของทางบริษัทที่กำหนด

เจ้าหน้าที่ ผู้ช่วยรองกรรมการผู้จัดการ บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด ปทุมธานี

งาน งานว่าง 1. ดูแลเรื่องการนัดหมาย ติดตาม ในการประชุมต่าง ๆ ภายในและการนัดหมาย ประสานงานกับหน่วยงานภายนอกต่างๆ ให้กับรองกรรมการผู้จัดการ2. บันทึกและสรุปประเด็นจากการประชุมหารือต่าง ๆ เพื่อรายงานต่อรองกรรมการผู้จัดการตามที่ได้รับมอบหมาย3. เป็นตัวแทนในการดูแลความเรียบร้อยของสถานีโทรทัศน์ฯ ตามที่ได้รับมอบหมายและรายงานตรงต่อรองกรรมการผู้จัดการ เพื่อการสั่งการตามลำดับ4. คิด สร้างสรรค์ เชื่อมโยงผลิตภัณฑ์ต่าง ๆ ของบริษัท เพื่อนำเสนอเป็นโครงการหรือกิจกรรมต่อหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภาครัฐและเอกชน5. ควบคุมกำกับดูแลโครงการหรือกิจกรรมต่าง ๆ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่ได้กำหนดไว้

รับสมัครงาน Procurement Officer (ปฎิบัติงานที่ The office at Central World) สัญญาจ้างปีต่อปี บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน Process purchase requisitions / orders within purchasing authority Invite, assess, and award/recommend supplier tenders, bids, quotations, and proposals Establish and negotiate contract terms and conditions, and maintain supplier relationships Prepare and maintain purchasing records, reports and price lists Work with internal and external stakeholders to determine procurement needs, quality, and delivery requirements International purchasing experience will be an advantage

รับสมัครพนักงาน Jewelry Designer ( Program Design) บริษัท แพรนด้า จิวเวลรี่ จำกัด ( มหาชน ) กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ออกแบบ ปรับแบบ และเขียนแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer) ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป สร้างพิมพ์ด้วยโปรแกรม (Jewel CAD / Rhino) Illustrator Adobe Photoshop Matrix

รับสมัครตำแหน่ง B15 พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาซีคอน ศรีนครินทร์ / เมกะ บางนา * ด่วน หลายอัตรา* บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน แนะนำสินค้า และ ให้บริการกับลูกค้าหน้าสาขา เช็คสต๊อกสินค้า , แคชเชียร์ สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทกำหนดได้ สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ได้ มีใจรักในงานขาย และ งานบริการ มีบุคลิกภาพดี และ มนุษย์สัมพันธ์ดี เพศ ชาย ผ่านการเรียน รด. / ผ่านการเกณฑ์ทหาร เรียบร้อยแล้ว

เจ้าหน้าที่ Sales Manager บริษัท มาร์เวล วิชชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ลักษณะงาน1. ดูแลรับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่ได้รับจากบริษัทฯ2. ดูแลการกระจายสินค้าของบริษัท ให้ครอบคลุมทั่วประเทศไทย ตามกลุ่มลูกค้าที่กำหนดให้3. ดูแลการจัดเรียงสินค้า ณ จุดจำหน่ายให้เป็นไปตามเงื่อนไขแบรนด์ที่กำหนด4. ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของตัวแทนขายในความรับผิดชอบ5. บริหารความสัมพันธ์กับลูกค้ารายหลัก และ จัดทำระบบ CRM กับลูกค้า6. จัดทำรายงานที่เกี่ยวกับการขาย การกระจายสินค้า และ การบริหารสินค้า ณ จุดจำหน่ายแก่ผู้บริหารคุณสมบัติ1. ไม่จำกัดเพศ2. อายุไม่เกิน 40 ปี3. มีประสบการณ์การเป็น Sales Manager มาไม่น้อยกว่า 3 ปี4. มีประสบการณ์โดยตรงเกี่ยวกับการบริหารทีมขาย และ ช่องทางการขายผ่าน Dealer5. มีความกระตือรือร้นในการทำสิ่งใหม่ๆ ชอบการทำงานเป็นทีม 6. มีประสบการณ์จากธุรกิจ FMCG, Construction Material และ/หรือ เครื่องใช้ไฟฟ้าจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องการ ช่างยนต์ศูนย์บริการ บริษัท สยามนิสสัน บีเคเค จำกัด สมุทรปราการ

สมัครงาน หางาน ตรวจเช็คระยะรถยนต์ ตามมาตรฐานศูนย์บริการเปลี่ยนอะไหล่และอุปกรณ์รถยน์ซ่อมบำรุงช่วงล่างรถยนต์ และดูแลรักษาเครื่องยนต์***ปฏิบัติงาน จันทร์เสาร์ เวลา 08.3017.30 น.

ต้องการ Support Engineer บริษัท ซีโน เอสเทค จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน บริการติดตั้ง และดูแลระบบ Server ให้ลูกค้า ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหา ระบบ Software และระบบ Network ต่างๆ งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน Finance and Accounting บริษัท เอ็นเนอร์ทริค จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ บันทึกบัญชีรายได้,ค่าใช้จ่าย,ภงด.3,53,Pitty cash ใบกำกับภาษีขาย,ภพ.30 และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงาน AP Accounting เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ (สีลม) สอบถาม คุณจิ๋ว 027395555 ต่อ 5942 บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1. ตรวจเช็คเอกสารการเบิกจ่าย Petty cash, Advance ผ่านระบบ IE2. ออกเอกสารหัก ณ ที่จ่าย3. ตรวจเอกสารค่าขนส่งของคลัง4. จัดทำรายการต่างๆ

รับสมัครงานด่วน QA Engineer บริษัท เอส.ซี.เอช.อินดัสตรี้ จำกัด ราชบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ ควบคุมพนักงาน QC / วางแผนการทำงานของ QCควบคุมการตรวจสอบคุณภาพและการประกันคุณภาพร่วมแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพสินค้าตรวจติดตามระบบ ISO 9001 / TS 16949 / ISO 14001

ต้องการ พนักงานบริการ สาขาห้างทอมินอล21 (อโศก) ด่วน!!! บริษัท ยำแซ่บ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง เสริฟรับออเดอร์ ดูแลลูกค้าภายในร้านพนักงายรายเดือน 10,000.บาทพนักงานรายวัน หรือ PT วันละ 420.บาท

รับสมัคร ผู้อำนวยการศูนย์วิจัยเเละพัฒนา Alloy Technology Center (บ้านโป่ง)) บริษัท อัลลอยอินดัสทรี จำกัด ราชบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 5 ปีขึ้นไป2.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ3.ความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเนียมหรือทองเหลือง)4.มีความรู้ด้านการวิเคราะห์ต้นทุน เเละระบบบัญชี5.มีความรู้ด้านการบริหาร เช่น การจัดการด้าน SQCD , การบริหารความเสี่ยง (Risk Management) , การวิเคราะห์ SWOT / TOWS6.มีความสามารถด้านภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี (TOEIC / TOEFL ไม่ต่ำกว่า 500 คะเเนน จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ)