รับสมัคร Personal Assistant to Director (urgent required) บริษัท ยูสไมล์โฟโต้ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ดูแลตารางงาน ของผู้บริหารดูแล email อ่าน/ตอบ เป็นภาษาอังกฤษพูดภาษาอังกฤษเป็นอย่างดีสามารถ stand by วันหยุด รับโทรศัพท์ แทนได้ใช้ line และ social ได้คล่องดูแลงานส่วนตัวผู้บริหารช่วยทำงานของผู้บริหารได้ทุกเรื่อง

รับสมัคร 1 Adivce Holding Group Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ควบคุมดูและพนักงานในสังกัด ประสานงานการฝ่ายงานที่เกี่ยวข้อง มีความรู้ความสามารถทางด้านคอมพิวเตอร์เป็นพิเศษ สามารถซ่อมได้ด้วย

รับสมัคร Online Marketing Manager บริษัท ไอคอน ไอเดีย จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ Online Media Management (Facebook,Twitter,Youtube etc.)and ECommerce Marketingโปรโมทเว็บไซต์ หรือหาลูกค้าเข้าเว็บการจัดทำอันดับใน Search engineดูแลงานด้านออนไลน์ Marketing เช่นโปรโมทเว็บผ่าน Search Engine ต่างๆ ,เขียน Blog Marketing,Post webอัพเดทตกแต่งหน้าแฟนเพจ facebookส่ง email ,โพสต่างๆจัดกิจกรรมต่าง ของทางบริษัทฯ

รับสมัครด่วน Sales Representative ขายงานProject บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เซอร์วิส โพรไวเดอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ เพศหญิง อายุ 25 35 ปี เงินเดิอน 18,000 – 28,000 THB มีรถยนต์เป็นของตัวเอง มีประสบการณ์ในการเป็น sales เกี่ยวกับ IT หรืองาน Project มาเป็นเวลาอย่างน้อย 2 ปี

รับสมัครพนักงาน IT Support//ประสบการณ์//ประจำงานเส้นถนนบางนาตราด กม.18 จ.สมุทรปราการ//สนใจติดต่อปิยะนันท์ 0818896277 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน บริษัทญี่ปุ่นเทรดดิ้งอุปกรณ์ในโรงงานเปิดรับตำแหน่งงานด้านIT Support ดูแลแก้ไขปัญหาHardware,Softwareในออฟฟิศ

รับสมัคร ฝ่ายขาย Bless Power จังหวัดนครสวรรค์ บริษัท อินโนเวชั่น อินเตอร์เทรด จำกัด นครสวรรค์

รับสมัครงาน หางานใหม่ นำเสนอขายผลิตภัณฑ์บำรุงรักษาเครื่องยนต์ นำเข้าจากอเมริกา จุดเด่นของสินค้าคือ ใช้ครั้งแรกเห็นผลถึงความต่าง เหมาะอย่างยิ่งสำหรับรถติดแก๊ส

ต้องการ **ด่วน พนักงานขาย (PC) หน่วยแทนและส่งเสริมการขาย จำนวนมาก บริษัท ดรีมทอย จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ แนะนำสินค้า,ขายสินค้า,จัดทำรายงานการขายรับผิดชอบห้างสรรพสินค้าโซน ใกล้ที่พัก

รับสมัครงาน โฟร์แมน ประจำโครงการ รพ. ราชวิถี กิจการร่วมค้า เคที คอนสตรัคชั่น จีโนล กรุ๊ป กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1. ศึกษาทำความเข้าใจแบบก่อสร้าง Shop Drawing วัสดุอุปกรณ์ เพื่อวางแผนเกี่ยวกับวิธีการก่อสร้าง การเตรียมงาน2. มอบหมายงานและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และผู้รับเหมาช่วง ให้ปฏิบัติงานถูกต้องตามแบบ ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด และทันตามแผนงานประจำสัปดาห์ที่ได้รับมอบหมายจาก ผู้บังคับบัญชา3. ตรวจสอบความถูกต้องของรายงานประจำวันที่จัดทำโดยผู้ใต้บังคับบัญชา ในเรื่องของผลการปฏิบัติงาน การใช้ปริมาณวัสดุและแรงงาน การซ่อมเครื่องมือ เครื่องจักรในหน่วยงาน ตลอดจนปัญหาที่เกิดขึ้น และ วิธีแก้ปัญหาที่ดำเนินการไปแล้ว ก่อนส่งผู้บังคับบัญชา4. ควบคุมการใช้วัสดุให้ถูกประเภทและสิ้นเปลืองน้อยที่สุด5. ควบคุมจำนวนแรงงานและเวลาที่ใช้ในการทำงานที่ผู้บังคับบัญชากำหนดไว้ในแผนงานประจำวัน และ ประจำสัปดาห์6. ศึกษาและควบคุมการใช้งานของเครื่องมือเครื่องจักรให้เป็นไปตามคุณลักษณะของเครื่องมือเครื่องจักร แต่ละประเภท ตลอดจนประสานงานกับโฟร์แมนซ่อมบำรุงในการดูแลรักษาให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน ตลอดเวลา7. ปฏิบัติตามและควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้เตรียมการให้ปกิบัติงาน ตามกฏระเบียบ มาตรการความ ปลอดภัยที่บริษัทฯ กำหนด8. ติดต่อประสานกับช่างเทคนิคของผู้ควบคุมงานในหน้าที่ ที่ตนรับผิดชอบ9. ประสานงานให้ความร่วมมือกับบุคคลอื่น ๆ ในหน่วยงานตามขอบเขตของงานในความรับผิดชอบ10. ตรวจสอบ และยืนยันความถูกต้องของรายงานสรุปปริมาณงาน และคุณภาพงานของผู้รับเหมาช่วงที่จัด ทำโดยโฟร์แมนก่อนนำเสนอผู้บังคับบัญชา11. ปฏิบัติหน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา12. เคยผ่านงานอาคารสูง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครงานด่วน Php programmer (ทีมโฆษณาออนไลน์) (ติดต่อนัดสัมภาษณ์ K.ลูลู่ 0917708108) บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1.เขียนโปรแกรม ทำเว็บไซต์ (Web Programming) เชื่อมกับ ฐานข้อมูล (Database) 2.ออกแบบโครงสร้างและเขียนโปรแกรมเพื่อรองรับระบบโฆษณาออนไลน์ของบริษัท 3.ดูแลระบบโฆษณาออนไลน์ของบริษัทฯ ทั้ง Internet และ Smartphone 4.ออกแบบโครงสร้างและเขียนระบบ Support ตามความต้องการของฝ่ายการตลาด

รับสมัครพนักงาน Sales Executive ประจำจังหวัด ชลบุรี บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด ชลบุรี

หางาน มองหางาน นำเสนอผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ไฟฟ้า สายไฟ ตลับลูกปืน และนิวแมติกส์ ไปยังโรงงานอุตสาหกรรม และผู้รับเหมาสำรวจความพึงพอใจและความต้องการของลูกค้าสรุปรายงานการเสนอผลิตภัณฑ์ ยอดขายเปรียบเทียบกับเป้าหมายที่กำหนดแต่ละเดือน

รับสมัครด่วน Graphic Designer เลอวิส เวิล์ด จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ออกแบบบูทเพื่อใช้ประชาสัมพันธ์การขายออกแบบสิ่งพิมพ์ แผ่นพับ โบร์ชัวร์ออกแบบสื่อโฆษณาได้ทุกประเภท

รับสมัครพนักงาน ผู้แนะนำการลงทุนในหลักทรัพย์ กลุ่มบริษัท วายแอลจี กรุ๊ป กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. ติดตามข้อมูล สังคม เศรษฐกิจ การเมือง ทั้งภายในและภายนอกประเทศ เพื่อให้คำแนะนำกับนักลงทุน2. นำเสนอบทวิเคราะห์หลักทรัพย์ของบริษัท ให้กับนักลงทุนของบริษัท3. แสวงหาลูกค้านักลงทุนใหม่ และรักษานักลงทุนเดิม4. สร้างผลงานให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดให้

ต้องการ Marketing Consultant (Sale Department) บริษัท เอ็นโซโก้ จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน Identifying restaurants, spas, events and calling these businesses to get them excited about being featured on Ensogo.comWorking with those partners to create an attractive ‘best deal’ promotion to our members.Coordinating with other departments to launch the promotion for our partners efficiently and on time.

รับสมัคร ด่วนมาก ! รับสมัครพนักงานประจำขา สาขา เดอะวอคร์ เกษตรนวมินทร์ บริษัท โกลเด้น โดนัท (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน Full Time / พนักงานประจำร้านPart Time / พาร์ทไทม์มีหน้าที่ดูแลให้บริการลูกค้าด้วยความเต็มใจ เรียนรู้งานด้านต่างๆ ภายในร้าน ไม่ว่าจะเป็นด้านงานบริการ อาหารและ เครื่องดื่มและการส่งมอบความสุขแด่ลูกค้าผู้มาใช้บริการ และพร้อมที่จะพัฒนาศักยภาพของตนเอง• ชาย / หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 18 ปีบริบูรณ์ • การศึกษาระดับมัธยมศึกษา ชั้นปีที่ 3 หรือกำลังศึกษาอยู่• บุคลิกภาพดี ยิ้มแย้มแจ่มใส • สามารถทำงานเป็นกะตามที่บริษัทฯ กำหนดได้ • พร้อมที่จะเรียนรู้งานใหม่ๆ พนักงานประจำร้าน Full Time เงินเดือน + ค่าเดินทาง + ค่าทักษะ + รายได้อื่นๆ* ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ / สามารถทำงานได้วันละ 8 ชั่วโมง* สามารถทำงานเป็นกะได้ และหมุนเวียนการทำงาน* ชอบในงานบริการพนักงานประจำร้าน Part Time เริ่มต้นชั่วโมงละ 45 บาท* ทำงาน 4 วัน/สัปดาห์ขึ้นไป / สามารถทำงานได้วันละ 6 ชั่วโมงขึ้นไป* สามารถ ทำงานเป็นกะได้* ชอบในงานบริการหลักฐานการสมัครงาน* รูปถ่าย 1 รูป* สำเนาบัตรประชาชน 1 ใบ* สำเนาทะเบียนบ้าน 1 ใบ* สำเนาวุฒิการศึกษา 1 ใบสนใจติดต่อสัมภาษณ์ได้ทุกวัน วันจันทร์ ศุกร์ 9.0017.00 น.พี่แจ็ค 0818429000พี่ต้น 0854801221พี่ชมพู่ 0843763311Line : hr_dd หรือ hr_mmcFacebook : https://www.facebook.com/pages/DunkindonutsABPBaskinRobbins/1517167925170355หรือ ติดต่อได้ที่ อาคารเคทาวเวอร์ บี ชั้น 16 (อโศก) ตรงข้าม มศว. ประสานมิตร

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Site Engineer (ประจำสาขารามคำแหง151/1) รับ 3 ตำแหน่ง บริษัท มหาจักรดีเวลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง * —ทำ Present ระบบ PA และร่วมนำเสนอกับ Sale * แก้ไขแบบ (Concept Design) ตามลูกค้าต้องการ * ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อเพื่อจัดจ้าง Sub Contract ที่เหมาะสมกับโครงการแต่ละโครงการ * ประชุม Site งาน ประจำเดือนเพื่อติดตามความ คืบหน้าของโครงการ และรับฟังปัญหาจากทุกฝ่าย * จัดทำรายงานความคืบหน้าของงาน และปัญหาที่เกิด ขึ้นระหว่างดำเนินงานเพื่อรายงานต่อส่วนงาน ที่เกี่ยวข้อง และลูกค้า * รวบรวมเอกสารคู่มือการใช้งานอุปกรณ์ (User Manual) และอบรมให้กับลูกค้าตลอดจนการร่วมส่งมอบงานให้กับลูกค้า * จัดทำคู่มือการใช้งานจริงของระบบ (Operation Manual) ที่ติดตั้งรวมทั้งอบรมวิธีการใช้งานระบบให้กับลูกค้า

รับสมัครพนักงาน Fashion Buyer บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน •To selects items will be sell in a store, also it will be popular with shoppers•To work closely with Brand Manager, Marketing Manager, Retail Operation Manager and Sales Associate to observe trends and analyze competitors•To participate in sales as well as promotion and store operation to achieve sales target•To manage stock that affect to businesses•To coordinating with government departments and logistics companies and handling related documents•To ensuring all packaging is legal by following the Thai Consumer Protection Label

เจ้าหน้าที่ IT Support T.N. Information Systems Ltd. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน งานสัญญาจ้าง 1 ปีขอบเขตของการดำเนินงาน..1) ให้บริการ แก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศ ทั้ง Hardware, Software , Operating Systemแก่บุคคลากร ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย2) ติดตั้ง เคลื่อนย้ายอุปกรณ์สารสนเทศตามที่ได้รับมอบหมาย3) จัดให้มีการ Preventive Maintenance อุปกรณ์สารสนเทศประจำสำนักงานใหญ่ อย่างน้อย 2ครั้งต่อปี4) ติดต่อ ประสานงานในการ รับส่ง อุปกรณ์สารสนเทศไปต่างสถานที่ทั้งในและนอกประเทศตามที่ได้รับมอบหมาย5) ติดต่อ ประสานงานในการส่งซ่อมอุปกรณ์สารสนเทศกับผู้ให้บริการตามที่ได้รับมอบหมาย6) วิเคราะห์ และหาแนวทางแก้ไขปัญหาทางด้านสารสนเทศและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอ7) วางแผน บริหารจัดการอุปกรณ์สำรองของบริษัทฯให้มีพร้อมใช้งาน8) ซ่อมบำรุงอุปกรณ์สารสนเทศให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ9) ให้บริการ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์ Mobile Device ตามที่ได้รับมอบหมาย10) Install , Upgrade Hardware, Software ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย11) Update Inventory อุปกรณ์สารสนเทศด้าน Hardware, Software ให้ถูกต้อง ตามจริง12) ดำเนินการ และบริหารจัดการในระบบที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย13) จัดทำรายงานประจำเดือนที่เกี่ยวงานที่ได้รับมอบหมาย, Spare Part และค่าบริการต่างๆ หรือรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน14) ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ อย่างเคร่งครัด

รับสมัคร ด่วน///เจ้าหน้าทีบริการลูกค้า///ทำงานที่ ใกล้ๆBTS/MRT อโศก///ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่/// ติดต่อ ปุ๋ย 0817027355 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน จัดเรียงเอกสาร ดูแล ตอนรับลูกค้า

รับสมัครงาน Purchasing office staff (Japanese speaking) PT16012806 PA & CA RECRUITMENT CO., LTD. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน Purchasing in local & overseas: Research & select the supplier & evaluate their price Achieve cost reduction Negotiation Handle all document such as invoice, delivery order receiving slip Handle matters of defective / goods & adjust the content

รับสมัครพนักงาน Call Center Technical (VOC) ) ประจำสำนักงานสาทร (ตึกเอ็มไพร์ส) บริษัท ทรู ทัช จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ให้บริการข้อมูล, รับเรื่อง Complaint ตอบข้อสงสัยด้านผลิตภัณฑ์และการบริการต่างๆ ให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ทางด้าน Technical**ติดต่อ คุณบิว Tel. 026420086, 0829939540Email Sirinat_jon@truecorp.co.th