รับสมัคร HR Recruit / Administrator TGD Automatic Doors Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ประสานงานกับHR Manager ในกระบวนการสรรหาว่าจ้างจัดการเอกสารแฟ้มประวัติของพนักงานให้ถูกต้องครบถ้วนสามารถช่วยงานและปฏิบัติงานตามได้รับมอบหมายจากผู้บริหารและในส่วนงานpayroll

รับสมัครพนักงาน Training Officer บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1.ให้ความรู้และคำแนะนำในการกำหนดและการประเมินตัวชี้วัดผลปฏิบัติงาน (Key Performance IndicatorKPI)2.ติดตามให้ทุกหน่วยงานดำเนินการประเมินผล KPI ตามระยะเวลาที่กำหนด3.จัดทำระบบการติดตามผลการประเมินทักษะการปฏิบัติงานของพนักงาน

รับสมัครงานด่วน ONLINE MARKETER De Botan. co.,Ltd กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ วางแผน ดูแลควบคุมงานด้าน Digital Media ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด สร้างช่องทางการติดต่อสื่อสารด้าน Digital Media ให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าหรือผู้บริโภค เช่น Website, Social Media, Youtube, Digial Event ประชาสัมพันธ์องค์กรให้เป็นที่รู้จัก สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร์ คัดเลือกช่องทางการลงโฆษณาประชาสัมพันธ์ ในส่วนของ Digital Media ขายในสื่อออนไลน์ต่างๆ และ ต้อนรับแขก front reception.

ต้องการ Sale Engineer บริษัท เวอร์เท็คซ์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่  ติดต่อลูกค้าเพื่อนำเสนอบริษัท และผลิตภัณฑ์ ปิดการขายให้บรรลุใด้ตามเป้าหมายที่กำหนด ศึกษาและทำการตลาด เช่น แนวโน้มอุตสาหกรรมที่เกี่ยวข้อง ติดต่อลูกค้าต่างประเทศ ทำงานอื่นๆที่เกี่ยวกับด้านขายที่ได้รับมอบหมาย

หาพนักงาน โฟรแมนตกแต่ง (ด่วน) เอสพี แอสเซ็ท คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. สามารถวางแผน,จัดระบบ,ถอดแบบประกอบของงานเฟอร์นิเจอร์ได้2. สามารถคำนวณปริมาณวัสดุ ค่าแรง งานตกแต่งภายใน งาน BuitIn ลอยตัว 3. สามารถควบคุมกำหนดงบประมาณการดำเนินโครงการตกแต่างภายในได้4. สามารถควบคุมต้นทุนการดำเนินโครงการ (Cost Control)5. ประสานงานกับผู้รับเหมาในการทำงานงานได้6. ทำงาน จส เวลา09:0018:00น.

รับสมัครงานด่วน Administrative staff Sales (Contract 6 months) Thai Samsung Electronics Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน จัดทำเอกสาร งานธุรการทั่วไป จัดทำรายงานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ยอดขาย สต๊อกสินค้า เป็นต้น ติดต่อประสานงานทั่วไป ทั้งภายในและภายนอกองค์การ ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครพนักงาน Payroll Support บริษัท อีบิซิเนส พลัส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน **รายได้ดี ตามความสามารถ เข้ามาพูดคุยกันได้**รับผิดชอบวางระบบและฝึกอบรมให้ลูกค้าทั้งในและนอกสถานที่,ให้คำปรึกษาลูกค้า,ทดสอบโปรแกรม,จัดทำและปรับปรุง คู่มืออบรมเอกสาร และสื่อการสอนต่างๆ

รับสมัครพนักงาน Credit and Collection : Senior Officer (Accounting A/R) Thai Samsung Electronics Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน รวบรวมและจัดเตรียมข้อมูลเอกสารเกี่ยวกับลูกหนี้ บันทึกรายการรับเงินและการรับชำระหนี้,ตรวจสอบเงินโอนจากลูกค้า ติดตามจัดวางบิลที่ครบกำหนดระยะเวลาประสานงานกับลูกค้า สรุปรายงานลูกหนี้คงค้าง ออกเอกสารใบลดหนี้/ใบวางบิล ตรวจ Bank Statement และติดต่อธนาคาร อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงานด่วน Supervisor, Assistant Manager ประจำสาขา พันธุ์ทิพย์ งามวงศ์วาน บริษัท แบล็คแคนยอน (ประเทศไทย) จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ Assistant Manager, Supervisor : จัดการบริหารร้าน ดูแลการบริการลูกค้า ควบคุมคุณภาพสินค้า และบริการให้ได้ตามมาตรฐาน ดูแลรักษาความสะอาด และความเรียบร้อยภายในร้าน

รับสมัครพนักงาน Telemarketing Urgently Required!!! บริษัท ฟอร์ท แทร็คกิ้ง ซีสเต็ม จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1.ติดต่อลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ เพื่อนัดหมายให้เจ้าหน้าที่เข้าไปเสนอขายสินค้า2. อธิบายคุณสมบัติของสินค้าได้เป็นอย่างดี3. ออกบูธประชาสัมพันธ์ตามงานแสดงสินค้า4. ทำยอดให้ได้ตามที่ได้รับมอบหมาย5. สามารถปิดการขายได้ทางโทรศัพท์6. ส่งรายงานสรุปผลการทำงานให้ทางหัวหน้างาน

เจ้าหน้าที่ Sales Support//เพศหญิง//สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี//ประจำงานเส้นถนนบางนาตราด กม.18//สนใจติดต่อปิยะนันท์0818896277 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ

สมัครงาน หางาน • To provide administrative support services and duties as assigned by the Superior.• To handle sales administration and coordinate activities for sales Department.• To handle, prepare and generate sales quotation based on inquiries received from customers and do followup activities.• To prepare monthly summary of sales support.

เจ้าหน้าที่ พยาบาลเวชปฏิบัติ !! ด่วน !! บริษัท ไทยเฮ้ลท์เมนแทเน้นซ์ออกานัยเซชั่น จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง พยาบาลเวชปฏิบัติสามารถให้การวินิจฉัยโรคเบื้องต้นได้

รับสมัครงาน ช่างเทคนิค (ช่างแอร์/ไฟฟ้า/ประปา) บริษัท โมทนา ควอลิตี้ ฟู้ด จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ดูแล และซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องทำความเย็น (ตู้เย็น,ระบบปรับอากาศ) ประจำโรงงานพุทธบูชา และตามสาขาต่างๆ ออกตรวจสาขาต่างๆ

รับสมัคร ***รับสมัคร PG เชียร์ผลิตภัณฑ์นมประจำห้างแม็คโคร สาขาพิษณุโลก ทำงานระหว่างวันที่ 1 ก.ย. – 30 พ.ย. 59 (รายได้รวม 12,000 – 15,000)*** บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด พิษณุโลก

งาน งานว่าง ลักษณะงาน แนะนำและเชียร์ขายสินค้าผลิตภัณฑ์นม แนะนำวิธีการชงผลิตภัณฑ์ กระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด

รับสมัครพนักงาน Telesale Datapro Business กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ปฏิบัติงานวันจันทร์ศุกร์ (8.3017.30น.หรือ 9.0018.00)มีประสบการณ์ด้านงานติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์มาพอสมควร มนุษยสัมพันธ์ดี เรียนรู้งานได้รวดเร็ว และทำงานภายใต้ความกดดันได้ดี สามารถปฏิบัติงานย่านบางนา เริ่มงานได้ทันทีที่ผ่านการพิจารณาสัมภาษณ์

รับสมัคร Project Manager บริษัท เวนดิ้ง คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ มีประสบการณ์งานบริหารโครงการด้านธุรกิจมาไม่น้อยกว่า 5 ปี สามารถดูแล รับผิดชอบงานโครงการ และเป็นคนกลางในการประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องเพื่อบริหารงานโครงการได้อย่างราบรื่น มีทักษะในการนำเสนองาน และอธิบายรายละเอียดงานโครงการให้กับบุคคลภายใน หรือลูกค้าได้ ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายในบริษัท และนอกบริษัท เพื่อสรุปงาน เก็บข้อมูล หรือแก้ปัญหางานที่พบได้ วิเคราะห์แผนงาน และกำหนดระยะเวลาการทำงานของแต่ละหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอย่างเหมาะสม เพื่อให้โครงการเสร็จทันตามเวลาได้ ติดตามการดำเนินการของทีมงาน และประสานงานในการแก้ไขปัญหา ทำรายงานสรุปสถานะความคืบหน้าในเรื่องต่างๆ ของโครงการเป็นแบบรายวัน รายสัปดาห์ หรือรายเดือน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

เจ้าหน้าที่ graphic design บริษัท เพล็นตี้ คอมพิวเตอร์ จำกัด สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางานใหม่ ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ ต่างๆ ของผลิตภัณฑ์ที่บริษัทจัดจำหน่ายเพื่อใช้ในการPR สินค้า ทั้งรูปแบบ ใบปลิว โบว์ชัว แค๊ตตาล๊อก ต่างๆ ลงนิตยสาร และ Tooling ต่างๆ สามารถทำ Flash ได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด,บริษัท ที. เค. เอช. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน รับผิดชอบงานฝ่ายขายต่างประเทศ วางแผนกการขายรวมถึงกำหนดกลยุทธ์การขายมองหาช่องทางและโอกาสทางการขายต่างประเทศ และบริหารสร้างความสัมพันธ์ในทีมงานสืบค้นวางแผนช่องทางการขายต่างประเทศ

รับสมัครพนักงาน Sales Exclusive (Myanmar Site) บริษัท จันวาณิชย์ ซีเคียวริตี้ พริ้นท์ติ้ง จำกัด สมุทรสาคร

มองหางาน ค้นหางาน 1.Seek and secure for new client base and market share2.Maintaining and updating customer databases3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling4.Conducting and organizing requirement on new project for production planning 5.Weekly Sale report and Statistically analysis from customer ordering 6.Consultative Selling and corporation in aspect of quality decision making

เจ้าหน้าที่ Barista ประจำร้านกาแฟ Cafe Amazon สาขา ปตท.ทางด่วนบางนา ขาออก (ซอยสุขุมวิท64) บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด (BSA) กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน *ให้บริการเครื่องดื่มและสินค้าภายในร้าน *ให้บริการที่ดีกับลูกค้า

รับสมัครด่วน แม่บ้าน (ประจำที่เดอะคริสตัลราชพฤกษ์) บริษัท ไลท์ติ้ง แอนด์ อีควิปเมนท์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ทำความสะอาด ดุแลความเรียบร้อยภายในโชว์รูม อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงาน IT Support (Eng) บริษัท วิชวัน อินโฟ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน •ติดตั้ง Standard Software และกำหนดค่าต่าง ๆ ของคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงตามคู่มือ•แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์ ทั้ง Standard Hardware และ Software•ทำงานร่วมกับ Helpdesk และ Network ทีมเพื่อแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคอมพิวเตอร์•อธิบายการทำงานของอุปกรณ์ต่อพ่วงและแนะนำการใช้งานเบื้องต้นให้กับผู้ใช้•ให้คำแนะนำในการเลือกซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์ต่าง ๆ (ถ้ามี)