ต้องการ English News Translator Online Asset Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงาน ต้องการ English News Translator Online Asset Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ <ul><li>Female</li><li>2225 ages</li><li>03 years experience</li><li>Barcelor degree in English language or related fields</li><li>Excellent on Thai and English Grammar</li><li>Excellent on English reading and Thai writing </li><li>Must be interested in economic, financial and foreign news</li></ul>Online Asset Co.,Ltd. บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด Online Asset Co., Ltd ก่อตั้งเมื่อ ปี 2544 (www.Onlineasset.co.th) และมีบริษัท STI Revolution Co., Ltd. (บริษัทในเครือ) บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลการเงิน และการลงทุน แบบเรียลไทม์ Real Time รูปแบบของเว็บไซด์ที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Web Site : www.efinancethai.com; www.irplus.in.th ; www.i2trade.comบริษัทอยู่ในช่วงเติบโต และ มีการขยายงานจึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานไฟแรง มีวินัย รักความก้าวหน้า และงานที่ท้าทายกับผลตอบแทน สวัสดิการที่ดี อาทิ ประกันภัยกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่องเที่ยวประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินกู้'บริษัทออนไลน์แอสเซ็ท จำกัด Online Asset Co., Ltd ก่อตั้งเมื่อ ปี 2544 (www.Onlineasset.co.th) และมีบริษัท STI Revolution Co., Ltd. (บริษัทในเครือ) บริษัทเป็นผู้นำในการให้บริการและพัฒนาซอฟต์แวร์ระบบข้อมูลการเงิน และการลงทุน แบบเรียลไทม์ Real Time รูปแบบของเว็บไซด์ที่รู้จักกันภายใต้ชื่อ Web Site : www.efinancethai.com; www.irplus.in.th ; www.i2trade.comบริษัทอยู่ในช่วงเติบโต และ มีการขยายงานจึงมีความต้องการรับสมัครพนักงานไฟแรง มีวินัย รักความก้าวหน้า และงานที่ท้าทายกับผลตอบแทน สวัสดิการที่ดี อาทิ ประกันภัยกลุ่ม กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ท่องเที่ยวประจำปี ตรวจสุขภาพประจำปี, เงินกู้ โบนัส ค่ารักษาพยาบาล ประกันชีวิต

สนใจงานนี้ ต้องการสมัครงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Comments

comments