รับสมัครงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Coordination Officer บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงาน รับสมัครงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Coordination Officer บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานที่สังกัดรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบงานด้านเอกสารของหน่วยงานที่สังกัด และเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์หาความเปลี่ยนของค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นสรุปผลของค่าใช้จ่ายรวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายงานอย่างถูกต้อง ปวส.ขึ้นไปไม่จำกัดสาขาประสบการณ์ด้านรวบรวมจัดทำข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูล หรืองานเบิกจ่าย2 ปีขึ้นไปบริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) บริษัทฯ มีความต้องการบุคลากรรุ่นใหม่ที่มีความสามารถ มีศักยภาพและพร้อมที่จะเรียนรู้เข้าทำงานเพื่อรองรับการขยายตัวของธุรกิจในอนาคต เพื่อที่จะทำให้พฤกษาบรรลุเป้าหมายวิสัยทัศน์ขององค์กร “พฤกษามุ่งมั่นที่จะเป็นแบรนด์อันดับหนึ่งในใจลูกค้าในธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ที่อยู่อาศัย และก้าวขึ้นเป็น 1 ใน 10 แบรนด์ ธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ของทวีปเอเชีย ด้วยการสรรค์สร้างที่อยู่อาศัยที่มีคุณค่า เพื่อให้ทุกครอบครัวได้สำผัสกับความสุขและความอบอุ่น และชีวิตที่ดีขึ้นในทุกๆวัน” บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ประสงค์จะรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถและมีศักยภาพที่โดดเด่น ชอบทำงานที่ท้าทาย และมุ่งมั่นต่อความสำเร็จอย่างสูง เข้าร่วมงานกับพฤกษา” โบนัสปีละ 2 ครั้ง กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันสุขภาพ (พนักงานและครอบครัว) ประกันชีวิต (พนักงานและครอบครัว) เงินตอบแทนตามผลงาน (Incentive) ค่าเช่าที่พักอาศัย การพัฒนาและฝึกอบรม ฯลฯ

สนใจงานนี้ ต้องการสมัครงาน คลิกดูรายละเอียดเพิ่มเติม

ตำแหน่งงานอื่นๆ ที่น่าสนใจ

Comments

comments