เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่เซ็นทรัลเวิลด์ บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน • ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึกบัญชี ด้านจ่ายเงิน• จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน• จัดทำรายละเอียด Bank Reconcile ด้านจ่าย• จัดทำรายการทะเบียนทรัพย์สิน• ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสารด้านจ่ายเงิน

ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน (Assistant Manager) สาขา Honda BigWing (ตรงข้าม CDC) กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน The responsibilities of this role include the skills and knowledge required by both theGeneral Team Members and Baristas as outlined in the respective Job Descriptions.Outlet Manager’s also will be required to lead a team of Team Members by example,maintain designated focuses, set team objectives and meet KPI’s identified.To enable us to fulfill our vision to be the most loved and respected coffee company inthe World it is essential that we employ top quality leaders who are able exhibit a high level of skill and attributes in all areas of the business. Our Team Members must ensure that all guests are treated to our superior guest service standards as outlined in the “In Outlet” section of the Gloria Jean’s Coffees Operations Standards Manual.Essential Duties and Responsibilities include the following although other duties may be assigned.• To create, communicate and lead people towards Gloria Jean’s CoffeesVision, Mission and Values• To promote guest satisfaction by ensuring that all team members provideconsistency with service and product.• To ensure all team members are in line with the Training and DevelopmentProgram• To ensure all baristas understand and complete a minimum of Prepare andServe Espresso Coffee.• Ensure that all team members maintain accurate product knowledge.• Assist in the development of a passionate and caring service culture.• To ensure all team members understand the general set up of all work areas.• Be able to provide operational assistance as required in all areas of theoperation such as Registers, Espresso standards, Admin, Stock Levels, GuestService, Pastry Cabinet Management and Store Reports.• To complete a weekly review of business KPI’s and reset goals accordingly• Process order using the Gloria Jean’s exacting standards on the extranet.

เจ้าหน้าที่แนะแนวการศึกษา (เดินทางต่างจังหวัดได้) บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ให้คำแนะนำด้านหลักสูตรแก่นักเรียน อาจารย์ และผู้ปกครอง ทำกิจกรรมทางการตลาดต่าง ๆ เดินทางต่างจังหวัดเพื่อทำกิจกรรมในการแนะแนวงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Mechanical Technician / ช่างซ่อมรถยนต์ บริษัท คิว.ซี. ลิสซิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ดูแลซ่อมบำรุงรถยนต์ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เสมอ เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการอันสูงสุด

หัวหน้าบัญชี ลูกหนี้ ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท เดลี่ฟู้ดส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ งานบัญชีลูกหนี้จัดทำรายงานลูกหนี้ทั้งหมดติดตามหนี้ดูแลสัญญากับทางห้าง

Accountant บริษัท เพาเวอร์ เมทท์ล (กรุงเทพ) สมุทรสาคร

งานว่าง หางาน 1) สามารถปิดงบได้ทั้งระบบของบัญชี เคยทำงาน กับ บริษัท ตรวจสอบบัญชี จะพิจราณาเป็นพิเศษ 2) เคยทำงาน กับ บริษัท มหาชน (ตลาดหลักทรัพย์)3) ประสบการณ์อย่างน้อย 3 ปีขึ้นไป

Technical construction staff บริษัท เซฟ ค็อส โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1. ควบคุมดูแลงานติดตั้งระบบกันซึมต่างๆ ( เคมีภัณฑ์ก่อสร้าง )2. บริหารจัดการ งบประมาณประมาณในแต่ละโครงการ3. ทำรายงานประเมิณความเป็นไปได้ของโครงการ และ รายงานสรุปหลังโครงการเสร็จ

หัวหน้าทีมขายบัตรเครดิต Ayudhya Capital Services Company Limited กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ หน้าที่ความรับผิดชอบ: มีประสบการณ์ในการเป็นหัวหน้างาน หรือ หัวหน้าทีมขาย เพื่อบริหารหรือสอนงานน้องในทีม ให้หาลูกค้าใหม่และกระตุ้นยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ วางแผนหาพื้นที่ตั้งบูท และพาทีมออกตลาดหาลูกค้าใหม่ เยี่ยมเยียนคู่ค้าและลูกทีมในแต่ละพื้นที่เพื่อให้รายละเอียดเรื่องโปรโมชั่นและแก้ไขปัญหาหน้างาน เก็บข้อมูลและหาช่องทางใหม่ๆเสนอหัวหน้างาน เพิ่มทักษะการขายให้กับลูกทีม

พนักงาน PartTime (ประจำสาขาพุทธมณฑลสาย 5) บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน) นครปฐม

รับสมัครงาน หางาน บริษัทฯ เปิดรับพนักงาน PartTime หลายตำแหน่ง โดยจะคัดเลือกและจัดงานให้เหมาะกับคุณสมบัติของผู้สมัครดังนี้ 1. พนักงาน Call Center 2. พนักงานธุรการ 3. พนักงานขนส่ง 4. พนักงานทั่วไป 5. พนักงานผู้ช่วยช่าง

เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน บริษัท ซิล เทคโนโลยี จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน บันทึกบัญชี จัดทำภาษี ออกเอกสารทางบัญชีช่วยหัวหน้างานปิดงบการเงิน อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมายยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ หากมีประสบการณ์บัญชี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ผู้แทนขายเขตต่างจังหวัด บริษัท รอซโซ่ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ *จำหน่ายสินค้า/ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ตามเป้าหมายยอดขาย และจำนวนร้านค้า ที่บริษัทฯกำหนด*ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้ากับร้านค้าปลีก เยี่ยมร้านค้า ในเขตที่รับผิดชอบ*วางแผนการขาย จัดทำรายงานการขาย และเก็บบัญชี*รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่ กระจายสินค้าใหม่ให้ทั่วถึง*รายงานข้อมูลสภาวะทางการตลาด

วิศวกรเครื่องกล (Site Engineer) บริษัท ไอ.ที.ซี. (1993) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน มีความรู้เกี่ยวกับระบบเครื่องทำความเย็นสามารถทำงานใต้สภาวะการกดดันได้ดีมีความรู้ภาษาอังกฤษดี

ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี Assistant Audit บริษัท เอ.ซี.คลัภย์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน บริษัท เอ.ซี.คลัภย์ จำกัด รับสมัครพนักงานตำแหน่ง พนักงานสายงานตรวจสอบ งานตรวจสอบบัญชี/งานตรวจสอบภายในคุณสมบัติที่ต้องการ1. จบปริญญาตรี สาขาบัญชี2. ใช้โปรแกรม Microsoft Word และ Microsoft Excel ได้ดี3. มีความละเอียด รอบคอบ ชอบเรียนรู้ และมีความรับผิดชอบสูง4. มีความอดทน สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้ (Team Work) และสามารถทำงานในสภาวะกดดันได้ 5. สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้6. หากมีประสบการณ์ด้าน External Audit หรือ Internal Audit จะพิจารณาเป็นพิเศษ7. หากขับรถจักรยานยนต์ รถยนต์ มีใบขับขี่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

PROGRAMMER Girl Friday Ltd. Part. กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน Perform modifying an existing application Analyze, program, debug and modify computer programs for end user applications Perform design changes for product improvements/upgrades Conduct tests, both unit and integration testing, of software configurations Complete documentation and procedures for installation and maintenance Provide input on program schedule and accurate estimation of project deadlines Resolve programming problems

เจ้าหน้าที่ฝ่ายนำเข้าและส่งออก บริษัท เฉลิมชัยชาญ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1.จัดทำเอกสารนำเข้าทั้งหมด2.ดำเนินการ และควบคุมในเรื่องกระบวนการนำเข้า ส่งออก ทั้งหมดได้อย่างราบรื่น3.ควบคุมสต๊อก ตรวจสอบและดำเนินการสั่งซื้อได้อย่างเหมาะสม4.กำกับดูแลการส่งสินค้าออก5.เตรียมเอกสารสำหรับดำเนินพิธีการศุลกากรสินค้าส่งออกและนำเข้า6.ติดต่อกับกรมศุลกากร, ลูกค้า และหน่วยงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อการออกเอกสารและดำเนินการในเรื่องพิธีการต่าง ๆ ต่อศุลกากร ด้านนำเข้า ส่งออก ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ7.สรุปและรวบรวมเอกสารนำเข้าและส่งออกที่อยู่ในความรับผิดชอบประจำวัน8.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย