รับสมัครงาน Purchasing Officer บริษัท ดีน แอนด์ เดลูก้า (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ดำเนินการจัดซื้อ ตามรายการสั่งซื้อ จัดทำรายงานและสรุปข้อมูล รวมทั้งรายงานการสั่งซื้อ ประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย หรือร้านค้าในการจัดซื้อ และการจัดส่งให้ตรงเวลา จัดการราคาสินค้าเพื่อเปรียบเทียบ ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน กุ๊กซูชิฝึกหัด ประจำสาขา Porto Chino สมุทรสาคร บริษัท มิสเตอร์ ซูชิ จำกัด สมุทรสาคร

หางาน ค้นหางาน รับผิดชอบการจัดเตรียมวัตถุดิบ ปฏิบัติงานในครัวซูชิให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัท

หาพนักงาน CONTENT MARKETING บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ MARKETING EXECUTIVE FOR TECHNICAL CONTENT, WILL BE AN IMPORTANT COMPLIMENTING PART OF THE BUSINESS SOLUTIONS CENTER ASIA TEAM WHOSE OBJECTIVE IS TO DESIGN, DEVELOP AND IMPLEMENTMARKETING STATEGIES FOR SHARP OFFICE AND DISPLAY PRODUCTS AND SOLUTIONS IN THE REGION

หาพนักงาน พนักงานขาย (โรงพยาบาล,คลินิค) บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด นนทบุรี

งาน งานว่าง <b>การหาลูกค้าใหม่</b> หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ จัดทำข้อมูลลูกค้า ประเมินศักยภาพของลูกค้า นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย เสนอขายสินค้า<b>การขาย</b> จัดทำตารางการเดินทาง เยี่ยมลูกค้า เสนอขายสินค้า ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า<b>การเก็บหนี้</b> ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน

รับสมัครพนักงาน Claims Surveyor บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) มหาสารคาม

สมัครงาน หางาน 1.สำรวจ ตรวจสอบและประเมินความเสียหายของยานพาหนะ เพื่อใช้เป็นข้อมูลในระบบการดำเนินการทางด้านสินไหมรถยนต์ดูแลและรับผิดชอบการเคลมที่ได้รับจากทางโทรศัพท์ แฟกซ์ เคาร์เตอร์เซอร์วิสของสาขา และจาก Call center สำนักงานใหญ่2. สำรวจอุบัติเหตุและจัดทำเอกสารรายงานในระบบ3. ติดตามความก้าวหน้าของการพิจารณาสินไหมรถยนต์ให้กับลูกค้า4. จัดการดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับเคลม รวมทั้งการสแกนเอกสารในระบบ D2R5. เตรียมงานทางด้านธุรการเพื่อสนับสนุนระบบสินไหมรถยนต์ เช่น การจัดเก็บบันทึก ,การทำข้อมูลให้เป็นปัจจุบัน,การรับแจ้งเหตุ,รายงานและเอกสารต่างๆ6. ตรวจสอบความครอบคลุมของกรมธรรม์ซึ่งเกี่ยวข้องกับการจ่ายสินไหมรถยนต์และอื่นๆ7. ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์เพื่อช่วยให้ระบบการคำนวณจำนวนเงินประกันภัยที่ต้องจ่ายมีความซับซ้อนน้อยที่สุด8. ตรวจสอบหาข้อมูลจากผู้มารับบริการหรือผู้ได้รับผลประโยชน์และเปิดเคลม9. สามารถเิปิดเคลมและอนุมัติเคลมภายใต้สิทธิ์ที่ได้รับอนุมัติ10. ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

รับสมัครงาน Customer Service(เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์) บริษัท ฟาสท์แทร็ค 2015 จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน 1. ตอบข้อซักถาม และให้ข้อมูลกับลูกค้า ด้านการบริการ และค่าบริการ ทั้งทางโทรศัพท์และทางอินเตอร์เน็ต2. ติดต่อ ประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในและภายนอก เพื่อให้บริการลูกค้าในการรับและส่งพัสดุ3. ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการจัดส่งและรับพัสดุ การเก็บค่าบริการให้ถูกต้องและตรงเวลา4. สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รักษาคุณภาพของงานบริการให้สัมฤทธิ์ผลตามนโยบายของบริษัทฯ5. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ครูฝึกอบรมระบบดับเพลิงและอบยพหนีไฟ บริษัท เครื่องดับเพลิงอิมพีเรียล จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ จัดอบรมหลักสูตรการซ้อมดับเพลิง , ซ้อมอพยพหนีไฟให้กับลูกค้า ตามอาคาร โรงงานและอื่น ๆ มีความรู้เกี่ยวกับระบบดับเพลิงนิระภัย และระบบแจ้งเตื่อนอัคคีภัยเป็นอย่างดี หากมีใบอนุญาตฯจะพิจารณาเป็นพิเศษ

เจ้าหน้าที่ Senior Recruitment Executive บริษัท จัดหางาน ทาเลนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน • สรรหาพนักงาน ผ่านช่องทางการสรรหาที่หลากหลาย • สัมภาษณ์และคัดเลือกผู้สมัคร • พัฒนาธุรกิจสำหรับลูกค้าใหม่ และดูแลบริหารฐานลูกค้าเดิม • ประสานงานกับหัวหน้างานในโครงงานที่ได้รับมอบหมาย และติดตามผลการสัมภาษณ์จากผู้สมัครงาน• ดำเนินการเรื่องการเจรจาเงินเดือน การจัดการผู้สมัคร และความคาดหวังลูกค้า • ให้คำปรึกษาและสนับสนุนงานการสัมภาษณ์ทั้งกระบวนการให้กับบริษัทลูกค้า • สนับสนุนข้อมูลให้กับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก• เข้าร่วมกิจกรรมด้านสรรหาคัดเลือก และสนับสนุนข้อมูลที่เป็นประโยชน์ให้กับกลุ่มลูกค้า • สามารถให้คำแนะนำแก่ทีมสรรหาได้

เจ้าหน้าที่ Sale Engineer บริษัท ดับเบิลยู แอนด์ เจ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธุรกิจ2. ออกหาลูกค้าใหม่ หาข้อมูลลูกค้าใหม่3. เป็นตัวแทนบริษัทประสานงานทั้งภายในภายนอก กับลูกค้าและSupplier กรณีที่มีปัญหา หรือร่วมแก้ไขปัญหา4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา รับข้อมูล ประสานงานผู้เกี่ยวข้อง ตอบกลับลูกค้าทาง EMail ติดต่อสื่อสาร สอบถามข้อมูล ปัญหา ระหว่างบริษัทและลูกค้า จัดทำเอกสารตามที่ลูกค้าร้องขอ ที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการตลาด/ขาย

ต้องการ Mobile Application Developer บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ เขียนโปรแกรม Mobile Application Android ,IOS ,Native App และ Hybrid App เชื่อมต่อกับฐานข้อมูล ,API และฟังก์ชั่นต่างๆ เช่น GPS ,กล้อง ,แผนที่

รับสมัครงานด่วน Support Logistic Center แผนกรับส่งสินค้า (พนักงานรายวัน) บริษัท คิโนะคูนิยะบุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน **เป็นงาน Part time Support Logistic Center แผนกรับส่งสินค้าของร้านหนังสือคิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย)**หน้าที่และความรับผิดชอบ1. ดูแลเรื่องการรับ คืน หนังสือจาก Supplier ของทั้งในประเทศและต่างประเทศ2. ติด/แกะ Label ฉลากสินค้าที่หน้ากล่อง (ใช้น้ำมันรอนสัน)3. ตรวจสอบเช็คสภาพหนังสือ4. ตรวจสอบ Invoice ใบแจ้งราคาสินค้า ว่าตรงกับที่สั่งสินค้าหรือไม่5. ช่วยยกลังสินค้า

รับสมัครตำแหน่ง Purchase บริษัท สยามดีไซน์เฟอร์นิชิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ จัดทำใบสั่งซื้อตามที่ได้รับอนุมัติสัี่่่งซื้อ 2.ติดตามและตรวจสอบการสั่งซื้อตลอดจนประสานงานกับผู้ขายให้ตรงเวลาทันกำนหดเวลานัดหมายรวมทั้งการส่งมอบงาน 3.สรรหา Supplier รายใหม่ๆ และอัพเกรดข้อมูลให้ทันสถานการณ์ เพื่อ Support งานผลิต4.เปรียบเทียบราคาตลอดจนเจรจาต่อรองในเรื่องราคาเงื่อนไขการชำระเงิน 5.สรุปรายงานประจำเดือนปี ในการสั่งซื้อ

รับสมัคร นักวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ สังกัดTTA สถาบันเทคโนโลยีป้องกันประเทศ (องค์การมหาชน) กระทรวงกลาโหม นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลเทคโนโลยีป้องกันประเทศ อุตสาหกรรมป้องกันประเทศ ยุทธศาสตร์การป้องกันประเทศ การวิจัยและพัฒนา สถานภาพกำลังรบ แผนแม่บทและแผนพัฒนากองทัพ รวมทั้งขีดความสามารถด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศของประเทศไทยและ ต่างประเทศ ตลอดจนทิศทางและแนวโน้มเทคโนโลยีป้องกันประเทศ ในระดับประเทศ ภูมิภาค และระดับโลก เพื่อน าเรียน รมว.กห. และ ผบช. ระดับสูงของ กห. รวมทั้งผู้บริหาร สทป. ในรูปแบบของรายงานการวิเคราะห์เทคโนโลยีป้องกันประเทศ หรือเอกสารอื่น ๆ ศึกษา รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลที่เกี่ยวข้อง เพื่อจัดทำรายงานการศึกษาความเป็นไปได้ และสนับสนุนการวิเคราะห์ในโครงการวิจัยและพัฒนาต่าง ๆ รวมทั้งสนับสนุนการจัดทำแผนแม่บทการวิจัยและพัฒนา ตามแผนยุทธศาสตร์ของ สทป. เขียนบทความและบทความเชิงวิเคราะห์ และจัดท าเอกสารทางวิชาการอื่น ๆ ด้านเทคโนโลยีป้องกันประเทศ เพื่อเผยแพร่ผ่านสื่อต่าง ๆ รวมทั้งเว็บไซต์ของ สทป. เข้าร่วมประชุมทางวิชาการ และติดต่อประสานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งในและต่างประเทศ เพื่อสร้างเครือข่ายความร่วมมือด้านเทคโนโลยี ป้องกันประเทศ

เจ้าหน้าที่ ด่วน! ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร ห้วยขวาง,ประชาชื่น บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำอาคาร,หมู่บ้าน งานซ่อมบำรุง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครด่วน Demand Planning Officer บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน • วิเคราะห์กระบวนการและพัฒนาระบบงานขายเพื่อให้การบริหารสต๊อกร้านค้ามีประสิทธิภาพ• รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลการขาย เพื่อบริหารจัดการInventory

รับสมัครงาน ASSitant Front Office Manager บริษัท พีพี ดอน รีสอร์ท จำกัด กระบี่

รับสมัครงาน หางานใหม่ สรา้ง,กำหนดและควบคุมมาตรฐานการบริการส่วนหน้า ดูแลและควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก วางแผนและพัฒนาการทำงาน เพื่อบริการลูกค้า ควบคุมและตรวจสอบสภาพห้องพัก การรับจอง เพื่อพร้อมสำหรับการให้บริการ แก้ไขปัญหาต่างๆแนะนำวิธีการแก้ปัญหาต่างที่เกิดกับลูกค้า และสามารถอบรมให้กับพนักงานได้ ประพฤติเป็นแบบอย่างที่ดีให้กับพนักงานทั้งการทำงานและเรื่องการพักอาคัย อื่นๆตาม Competency

รับสมัคร เจ้าหน้าที่FoodScience (ป.โท) ประจำเพชรบูรณ์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพชรบูรณ์

สมัครงาน หางาน บริหารจัดการในไลน์การผลิตและประกันคุณภาพสินค้าของโรงงานไก่ปรุงสุกและไก่สดส่งออกต่างประเทศ ประจำเพชรบูรณ์

รับสมัคร ช่างไฟฟ้า (PLC Control) ประจำราชบุรี บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ราชบุรี

หางาน มองหางาน ดำเนินการประกอบตู้คอลโทรลต่างๆ ออกแบบตู้คอลโทรวตามเงื่อนไขที่กำหนด ถอดแบบสั่งซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม ทำเอกสารคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

รับสมัครพนักงาน Sales บริษัท โรบัสท์ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์งานขาย 1ปีขึ้นไปโทรติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า สินค้าประเภท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Inverter,PLC,Servo,Motor,Electrical Project)

รับสมัครพนักงาน ทีมประชาสัมพันธ์ / PR Team บริษัท เบทเทอร์ อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ประชาสัมพันธ์ และสนับสนุนเกี่ยวกับสินค้า และผลิตภัณฑ์ของบริษัท

ต้องการ Van Saleman บริษัท อีแซดดี.วัน จำกัด สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน รับผิดชอบการขายตามเขตการขายที่ได้รับมอบหมายมีลูกค้าประจำในระบบแล้ว ไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าเพิ่มกระจายสินค้า ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) Marlboro L&M Bond Streetกระจายสินค้า มาร์ส (ไทยแลนด์) อิ้งค์ เพ็ดดีกรี วิสกัส

รับสมัครงานด่วน Operator & Admin Assistant บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ประสานงานกับส่วนต่างๆรับโทรศัพท์งานเอกสาร บันทึกข้อมูลงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตำแหน่ง Parts บริษัท วอง ฮอนด้า คาร์ส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับผิดชอบการจัดเก็บและการเบิกจ่าย เพื่อสนับสนุนการซ่อมรถยนต์ของศูนย์บริการ และเป็นไปตามมาตรฐานและนโยบายของบริษัท