รับสมัครเจ้าหน้าที่ Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

เจ้าหน้าที่ AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

หางาน สมัครงานใหม่ จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

รับสมัคร พนักงาน Road Show เขตกรุงเทพ กรุงเทพฯ

งาน งานว่าง ท) : 12,000 15,500 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกบูธทำกิจกรรม PR Event นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ…1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งข…

ต้องการ AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

สมัครงาน หางาน จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

หาพนักงาน AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

หางาน สมัครงานใหม่ จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

รับสมัครงาน พนักงาน Road Show เขตกรุงเทพ กรุงเทพฯ

หางาน สมัครงานใหม่ ท) : 12,000 15,500 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกบูธทำกิจกรรม PR Event นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ…1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งข…

รับสมัครด่วน AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

หางาน มองหางาน จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

ต้องการ ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า,ประปา,แอร์)ประจำสาขากรุงเทพ เวียน4 สาขาอโศก เพลินจิต สีลม สุขุมวิทซ.5(หยุด 2วัน/สัปดาห์) ต้องมีมอเตอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

งาน งานว่าง ันตกรรมครบวงจร 4 สาขาในกรุงเทพฯ และ 3 สาขา ในภูเก็ต (หาดป่าตองใกล้ห้างจังซีลอน) ธุรกิจนำเข้าสินค้าดูแลสุขภาพภายในช่อง….com/employment.php สาขาในกรุงเทพสามารถสมัครด้วยตนเอง 94 ชั้นที่ 1 อาคาร ท.ชินวัตร ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเ…

รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า,ประปา,แอร์)ประจำสาขากรุงเทพ เวียน4 สาขาอโศก เพลินจิต สีลม สุขุมวิทซ.5(หยุด 2วัน/สัปดาห์) ต้องมีมอเตอร์ไซด์ กรุงเทพฯ

งาน งานว่าง ันตกรรมครบวงจร 4 สาขาในกรุงเทพฯ และ 3 สาขา ในภูเก็ต (หาดป่าตองใกล้ห้างจังซีลอน) ธุรกิจนำเข้าสินค้าดูแลสุขภาพภายในช่อง….com/employment.php สาขาในกรุงเทพสามารถสมัครด้วยตนเอง 94 ชั้นที่ 1 อาคาร ท.ชินวัตร ซ.สุขุมวิท 23 (ประสานมิตร) ถ.สุขุมวิท แขวงคลองเ…

รับสมัครพนักงาน Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

หางาน มองหางาน แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

ต้องการ Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

หางาน สมัครงานใหม่ แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

รับสมัครงาน AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

ต้องการ พนักงาน Road Show เขตกรุงเทพ กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางาน ท) : 12,000 15,500 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกบูธทำกิจกรรม PR Event นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ…1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งข…

รับสมัครเจ้าหน้าที่ AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

สมัครงาน หางาน จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

รับสมัครด่วน Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

มองหางาน ค้นหางาน แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

เจ้าหน้าที่ Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

งานว่าง หางาน แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

รับสมัคร AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

รับสมัคร Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

สมัครงาน หางาน แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

เจ้าหน้าที่ พนักงาน Road Show เขตกรุงเทพ กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ ท) : 12,000 15,500 หน้าที่ความรับผิดชอบ : ออกบูธทำกิจกรรม PR Event นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท ในเขตพื้นที่ กรุงเทพ…1577 Home shopping ผู้ให้บริการช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ผ่านระบบ Call Center แบบครบวงจรรายแรกในประเทศไทย ก่อตั้งข…

รับสมัครงานด่วน AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

ต้องการ $$$หางานในกรุงเทพด่วน$$รับทุกเพศ ไม่จำกัดสาขาวิชา เจ้าหน้าที่ประจำออฟฟิศ 0987693625 คุณอั่งเปา กรุงเทพฯ

งานว่าง หางาน สาขา อิมพีเรียลลาดพร้าว ลาดพร้าว81 ขยัน อัธยาศัยดี ราคา 15,000 บาท…

รับสมัครงานด่วน ฿#..รับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพิ่ม..#หางานในกรุงเทพ,หางานหยุดเสาร์ อาทิตย์✔☎:0992595914,,,K..เก๋ สุปรียา,,, ++ต้องการด่ว กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ รับพนักงานเพิ่ม ราคา 15,000 บาท…

ต้องการ หางานในกรุงเทพ++ หางานธุรการ++ หางานแถวลาดพร้าว,แถวบางกะปิ,จตุจักร,วิภาวดีรังสิต **อยากเปลี่ยนงานใหม่** ด่วนบริษัท The winsent รับบุคลาก กรุงเทพฯ

หางาน ค้นหางาน สมัครด้วยตนเองที่บริษัทช่วงเช้า ก่อน11:00น. ราคา 16,000 บาท…

เจ้าหน้าที่ ++รับบุคลากรเพิ่มด่วนมากหลายอัตรา☎0620386103 คุณโชคดี หางานหยุดเสาร์ อาทิตย์ หางานในกรุงเทพด่วน รับวุฒิ ม.3 ม.6ปริญญาตรี (สาขาลาดพ กรุงเทพฯ

หางาน มองหางาน ☎0620386103 ราคา 15,000 บาท…

รับสมัครงาน €*€€#..รับบุคลากรและเจ้าหน้าที่เพิ่ม..#หางานในกรุงเทพ,หางานหยุดเสาร์ อาทิตย์✔☎:0992595914,,,K..เก๋ สุปรียา,,, ++ต้องการ กรุงเทพฯ

หางาน สมัครงานใหม่ หางาน รับวุฒิม.3 ม.6ขึ้นไป ราคา 16,900 บาท…

รับสมัครงานด่วน Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

รับสมัครตำแหน่ง AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

หางาน สมัครงานใหม่ จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

รับสมัครตำแหน่ง Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) กรุงเทพฯ

งาน งานว่าง แหน่ง : Telesales (รับสมัครเฉพาะ กรุงเทพฯ และปริมณฑล) รายละเอียดของงาน ติดต่อเสนอโปรโมชั่นทางโทรศัพท์ มีฐานรายชื่อลูกค้าเ…ิบัติงาน เดินทางสะดวกโดย BTS ลงสถานีชิดลม และรถโดยสารประจำทาง ขสมก. แขวงลุมพินี เขตปทุมวัน จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตร…

รับสมัครพนักงาน AIS Direct Sales Staff (พนักงานขายซิมนอกสถานที่) *กรุงเทพฯ และปริมณฑล* สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทุกวันจันทร์ศุกร์ เวลา 09:0015:00 น กรุงเทพฯ

หางาน ค้นหางาน จัดบูธและงานอีเว้นท์ในพื้นที่กรุงเทพฯ และปริมณฑล แนะนำสินค้า และจำหน่าย Sim Card จดทะเบียนรายเดือน, เครื่องโทรศัพท…์ และโปรโมชั่น ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ สถานที่ปฏิบัติงาน กรุงเทพฯ และปริมณฑล จังหวัด กรุงเทพและปริมณฑล อัตรา 20 เง…

รับสมัครด่วน เซลส์ต่างจังหวัด/เซลส์กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

รับสมัครงาน หางานใหม่ นาการต่างๆ ให้พนักงาน มีวันหยุดประเพณี 13 วัน มีท่องเที่ยวประจำป เซลส์ต่างจังหวัด/เซลส์กรุงเทพฯ Job Reference ID: 0000216909…ย อายุ ไม่ระบุ อัตรา ไม่ระบุ ลักษณะงาน งานประจำ สถานที่ปฏิบัติงาน เขต/อำเภอ จังหวัด กรุงเทพมหานคร เงินเดือน N/A ช่อง…

รับสมัครงานด่วน พนักขาย Modern Trade, เครดิต (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด) กรุงเทพฯ

สมัครงาน หางาน ัทฯดังนี้ สวัสดิการ :บริษัทฯ มีเงินเดือนและสวัสดิการดีมาก พนักขาย Modern Trade, เครดิต (กรุงเทพฯและต่างจังหวัด…ิงาน เขต/อำเภอ จังหวัด บางนา กรุงเทพมหานคร เงินเดือน N/A ช่องทางที่ท่านสามารถสมัครงานกับบริษัทนี้ได้ สมัครงานผ่าน…

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Call center (Inbound) กรุงเทพฯ กรุงเทพฯ

หางาน สมัครงานใหม่ ดำเนินธุรกิจด้านประกันชีวิต ด้วย ความซื่อสัตย์และมั่นคง ตลอดระยะเวลา60 ปี ขณะนี้กำลังขยายงานทั้งในกรุงเทพฯ และต่างจังห…วัด ต้องการรับบุคลากรที่มีความรู้ความสามารถ ดังนี้ สมัครด้วยตนเอง หรือส่งเอกสารสมัครงาน พร้อมแนบประวัติส่วนตัว (resume…

รับสมัครงาน ช่างซ่อมอุปกรณ์ IT (ประจำกรุงเทพฯ) กรุงเทพฯ

งาน งานว่าง ำงานนอกสถานที่ 9. ส่งเสริมเรื่องการพัฒนาบุคลากร 10. จัดเลี้ยงปีใหม่/ท่องเที่ยวประจำปี ตำแหน่ง : ช่างซ่อมอุปกรณ์ IT (ประจำกรุงเทพ…ิตอล เป็นต้น สถานที่ปฏิบัติงาน ซ.บรมราชชนนี 38 แขวงอรุณอัมรินทร์ เขตบางกอกน้อย จังหวัดกรุงเทพมหานคร อัตรา หลายอัตร…