รับสมัครด่วน Building Manager บริษัท ซาวิลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ • เตรียมรายงานการประชุม• การวางแผนบริหารจัดการอาคาร • ฝึกอบรมเจ้าหน้าที่ประจำอาคาร• ควบคุมการจัดการและสาธารณูปโภคแก่เจ้าของร่วม/ ผู้เช่า / ผู้พักอาศัย / ผู้เยี่ยมเยียน• การมอบหมายหน้าที่และความรับผิดชอบกำกับดูแลและการควบคุมการดำเนินงานของช่างเทคนิคการสร้างและการดูแลอาคาร• การตรวจสอบของการทำความสะอาดพื้นที่ที่พบบ่อยและสภาพแวดล้อมของอาคาร• กำกับดูแลการใช้พื้นที่ส่วนกลาง ของ ผู้เช่า / พนักงานของผู้เช่า / เจ้าของร่วมและผู้อยู่อาศัย• การตรวจสอบและกำกับดูแลการตกแต่งทั้งภายในและภายนอกยูนิต หรือพื้นที่เช่า• กฎระเบียบต่าง ๆต้องได้รับการการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเจ้าของ • ข้อตกลงหรือสัญญาต้องได้รับการอนุมัติจากคณะกรรมการหรือเจ้าของ• การเชิญประชุมคณะกรรมการหรือเจ้าของเดือนละครั้ง• การควบคุมการจัดทำรายชื่อของอุปกรณ์และการจัดเก็บ• การตรวจสอบและการควบคุมรายรับและรายจ่ายประจำเดือนเดือน• การจัดซื้อและจัดหาอุปกรณ์ที่จำเป็นและอุปกรณ์เสริมสำหรับพื้นที่ส่วนกลางการจัดซื้อจัดจ้างต้องได้รับอนุมัติจาคณะกรรมการหรือเจ้าของ ต้องมีการเปรียบเทียบการจัดซื้อจัดจ้างแต่ละครั้ง

รับสมัครด่วน Assistant Manager ซิมพลิ คิว กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ช่วยผู้จัดการร้านอาหารให้บริการลูกค้า ตอบคำถามด้านอาหารและการบริการสั่งซื้อเครื่องดื่มดูแลหน้าร้านให้สะอาดและมีสินค้าอย่างต่อเนื่องรับออร์เดอร์ลูกค้า

รับสมัครตำแหน่ง Section Manager [Job ID:38307] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน "To plan sales strategies and sell product to existing and potential clientsTo manage the sales team to achieve sales targets following the KPITo visit client and maintain relationshipTo negotiate and close agreements with large customers. (Buildding, Project Construction and Real Estate Industry)To do other task as assigned"

เจ้าหน้าที่ IT & Admin Officer Open System Consulting CO., Ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ จัดทำรายการ Update ข้อมูลรายการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูล License คลังสินค้า ประสานงานให้ข้อมูล แก้ไขปัญหาให้กับ User งานธุรการทั่วไป ได้แก่ ทำรายการสั่งซื้อ ควบคุมการเบิกจ่าย อุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องเขียน และประสานงานการธุรการทั่วไป จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย จัดทำรายงาน รายรับ รายจ่ายประจำเดือน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯเกี่ยวกับด้านการเงิน จัดทำรายงาน บันทึก เวลา การเข้างาน และการลา ของพนักงาน

รับสมัครตำแหน่ง Dealer Support Officer บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. Follow up & summarize monthly and yearly report of Pats sales.2. Arrange Parts Activity for Dealer.3. Prepare the training course and materials for dealers.4. Visit Dealer and customers to gather information for understanding the customer’s need and create the tools to assess the dealer’s performance.5. Any others which the company may assign.

รับสมัครงานด่วน Bill Collector (ร้านขายยา เขตกรุงทพฯ) DKSH (Thailand) Limited กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ติดตามหนี้ที่ครบกำหนดชำระ, จัดทำรายงานการจัดเก็บประจำวัน ติดต่อลูกค้าที่ครบกำหนดชำระ หรือเลยกำหนด หรือตรวจสอบเครดิตต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนัดจัดเก็บเช็ค ต่อรอง รอบการชำระหนี้, ติดตามเพื่อให้การจัดเก็บเช็คเป็นไปตามรอบที่กำหนด แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า ดูแลยอดการเงินของทางบริษัท และรักษาสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า จัดทำรายงานการชำระเงินให้แก่กลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบในแต่ละเดือน จัดเก็บเช็ค จัดทำรายงานหนี้ค้างชำระ ให้แก่บริษัท และ บริษัทในเครือ

รับสมัครด่วน Internal Communication Manager[Job ID:34489] reeracoen recuruitment co.,ltd กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ "To assist the HR Director to coordinate with Internal Communication Team in Brazil to roll out projects and Viva the client Initiatives in AsiaTo ensure Viva Culture and Company Attributes are promoted internally and all staff are aware of company culture, attributes and policiesTo coordinate with Internal Communications team in Brazil to ensure all required policies memos/company news and information / announcements are cascaded down to the rank and file. All communications materials/contents (e.g. posters and magazines, BRF TV etc.) are received by, posted/promoted in various offices and factories in AsiaTo manage budget/coordinate/promote activities and campaigns that drive high adoption rate of company values and cultureTo arrange for viewing of BRF TV, posting of posters, videos and various communications materials, update WhatsApp, Yammer and Facebook and updating social activities in Asia To coordinate projects for (e.g. Olympics Games, World Cup), Coordinate CSR participation and communications"

รับสมัครงานด่วน Admin support ฝ่ายการเรียนรู้และพัฒนาบุคคล /ทำงานจันทร์ ศุกร์ พระราม3 /13,000 Adecco Rama IV Recruitment Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1.ตรวจสอบข้อมูล เอกสารการขึ้นทะเบียน IPบทเฉพาะกาล 2.บันทึกข้อมูลในระบบ กลต. 3.ประสานงานกับพนักงานที่จะขึ้นทะเบียนและหน่วยงานต่างๆ *สามารถทำงานวันหยุดหรือนอกเวลาได้

รับสมัครงานด่วน Risk Management Manager [Job ID:39187] reeracoen recuruitment co.,ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน "To support and provide company risk evaluationTo explore and examine risks including verify level of risksTo prepare and analyze processes in order to monitor risks and review dataTo establish design and implement compliance risk management process and regulationsTo manage risk assessment which involves analyzing risks as well as identify and estimate the businessTo manage risk evaluation which involves comparing estimated risks with criteria established by the organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating the organization’s previous handling of risksTo corporate governance involving external risk report and present to stakeholdersTo conduct audits of policy and compliance to standards including liaison with external professionalTo establish and monitor key risk indicators as well as implement corrective action plans to mitigate risks"

ต้องการ ผู้จัดการศูนย์การค้า ประจำเวนิส ดี ไอริส วัชรพล *ด่วน* บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ลักษณะงาน1. ควบคุมรายได้ ควบคุมค่าใช้จ่ายและบริหารผลกำไรของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ประสานงานในส่วนแนวทางการทำการตลาดและงานขายพื้นที่เช่า 3. บริหารและควบคุมค่าใช้จ่ายและลดความสูญเสีย สิ้นเปลือง 4. ควบคุมการทำงานของพนักงาน รวมถึงดูแลสวัสดิการพนักงานในเชิงนโยบาย 5. บริหารแนวทางการแก้ไขปัญหาหรือข้อขัดข้องให้กับผู้เช่าพื้นที่ในโครงการและลูกค้าที่มาใช้บริการ 6. ดูแล และ ประเมินความสัมพันธ์กับผู้เช่าพื้นที่ เพื่อปรับปรุงบริการ 7. จัดทำกระบวนการ และ ควบคุมดูแลทรัพย์สินและพื้นที่โครงการให้มีความพร้อมสำหรับลูกค้าที่มาใช้บริการ 8. จัดทำกระบวนการ และอำนวยความสะดวกให้กับผู้เช่าพื้นที่ และลูกค้าที่มาใช้บริการโครงการ 9. วิเคราะห์และให้แนวทางในการแก้ไขปัญหาที่ได้จากข้อมูลการติชมของผู้เช่าและลูกค้า 10.ดำเนินงานตามนโยบายที่ได้รับมอบหมาย11.เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Consignment Inventory Controller ลีโอเนียน (ไทยแลนด์) กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน Scope of Job Description• Reconcile consignment inventory in timely manner• Consignment stock counting on site• Prepare Purchase Order of Consumable goods• Prepare PUI sheet for take products back from VMI• Receive and transfer products from VMI (RA) in the system• Alignment with Sales Order team, for on time delivery• Coordinate with Consigned team for Sale report and CN process• Being a contact person on Consumable goods at Warehouse• Petty cash control for warehouse• Monitors demo clubs and perform physical count on those clubs every 3 months• Monitors products block and unblock for issue order • Transfer product for issue order Month End Report• VMI monthly inventory trend report• Stock consignment report• Stock count report• Consumable trend report• Petty cash report• Schedule stock count QualificationBachelor Degree in related fieldHas experience 23 years in Inventory ManagementKnowledge on SAP, Formula System is preferredEnglish as a second language is a plus, but not necessary

หาพนักงาน รับสมัคร ** เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Administrative Coordinator) บริษัท ซูทเคสเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงาน (Administrative Coordinator)บริษัท ซูทเคสเซอร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัดขอบเขตความรับผิดชอบ: งานธุรการ จัดทําเอกสารประกอบการเบิกจายเงินเดือนและสวัสดิการพนักงาน, ตรวจสอบเวลาเข้าออกงาน, วันหยุด วันลา มาสาย, รับสมัครพนักงาน พร้อมสรุปผล งานการเงิน ติดตามเอกสารการสั่งจ่าย, การชำระเงิน, ยื่นภาษี, งานจัดซื้อ ประสานงานฝ่ายบัญชี งานการติดตอประสานงานทั่วไปดานสารบรรณทั้งภายในและภายนอก จัดทําสรุปรายงานผลการดําเนินงานตามอํานาจหนาที่และขอบขายของงานธุรการ พรอมเสนอแนวทางปรับปรุงและพัฒนา ประสานงานดูแล สนับสนุนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ปฏิบัติหนาที่อื่นๆ ที่ผูบังคับบัญชามอบหมายคุณสมบัติ สัญชาติไทย อายุไม่เกิน 35 ปี ปริญญาตรีขึ้นไป ทางด้านบริหารธุรกิจ การจัดการ การบัญชีหรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์การทำงานบัญชี และประสานงานเอกสาร 12 ปี มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี ตลอดจนมีทักษะด้านการสื่อสาร การติดต่อประสานงานกับบุคคลอื่น มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ Microsoft Office และการสืบค้นข้อมูลเป็นอย่างดี มีความสามารถในการใช้ภาษาอังกฤษ (ฟัง พูด อ่าน เขียน)เขตพื้นที่ปฏิบัติงาน: บางจากวิธีการสมัคร ส่งประวัติการทำงานมาที่ sarawinb@gmail.com ทางบริษัทจะคัดเลือกจากประวัติการทำงาน เพื่อนัดสัมภาษณ์ สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม เฉพาะ เวลาทำการ จันทร์ ศุกร์ 09:00 18:00 น. เท่านั้น ติดต่อ คุณศราวิน (0890633434)

ต้องการ Risk Management Manager [Job ID:39187] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ "To support and provide company risk evaluationTo explore and examine risks including verify level of risksTo prepare and analyze processes in order to monitor risks and review dataTo establish design and implement compliance risk management process and regulationsTo manage risk assessment which involves analyzing risks as well as identify and estimate the businessTo manage risk evaluation which involves comparing estimated risks with criteria established by the organization such as costs, legal requirements and environmental factors, and evaluating the organization’s previous handling of risksTo corporate governance involving external risk report and present to stakeholdersTo conduct audits of policy and compliance to standards including liaison with external professionalTo establish and monitor key risk indicators as well as implement corrective action plans to mitigate risks"

รับสมัคร QA ซันเน็กซ์ อินดัสเตรียล จำกัด ฉะเชิงเทรา

งานว่าง หางาน 1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.เอกสารเกี่ยวกับการตรวจสอบ3.ควบคุมและดูแล QC4.ควบคุมคุณภาพของสินค้า5.เอกสารด้าน ISO / TS16949

รับสมัครงาน ออฟฟิศเมท เปิดรับสมัครผู้จัดการสาขาและผู้ช่วยผู้จัดการ บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ

หางาน ค้นหางาน วิเคราะห์ยอดขาย ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ค่าใช้จ่าย ตลาด คู่แข่งขัน ที่เกี่ยวข้องเพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการวางแผนการขาย ให้บรรลุเป้าหมาย จัดการคลังสินค้าให้มีการหมุนเวียนอยู่และควบคุมการสั่งซื้อสินค้าให้มีปริมาณที่เพียงพอและสอดคล้องกับแผนการขาย ควบคุมการจัดการบริเวณต่างๆในสาขา พื้นที่ขาย และคลังสินค้า ดูแลและบริหารบุคลากรให้มีการปฏิบัติงานตามมาตรฐานการบริการ และขั้นตอนการปฏิบัติงานต่าง ๆ มาตรฐานการขาย และมาตรฐานความปลอดภัย เพื่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจ ควบคุมยอดสูญเสียของสาขาให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด บริหารอัตรากำลังคนภายในแผนก และกำหนดตารางรอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Commercial Manager [Job ID:38506] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน "To cooperate and work with Marketing & Sale team to support and develop business cases/analysis for new product, promotion, customer profitability, pricing strategy, ROI,cost to serve, as well as any other daytoday operational issuesTo review performance and monitor the actual to ensure that the performance is on track with the target and contractTo perform internal process improvement of trade spending tracking,marketing expenses,and accounting record to enhance process efficiency and visibilityTo prepare monthly profitability report by products and customers with commentary to define opportunity and risk in terms of product wise and customer wise for managementTo support and prepare standard periodic management reporting e.g.,net sales reports,variance analysis reports, monthly report, quarterly KPI report, yearend report and rolling forecastsTo coordinate and explain the reason of significant variances in the various management reportTo conduct the ad hoc reports with useful analysis to support management team’s decision makingTo perform feasibility study in order to identify the financial impact regarding the new products, new pricing (Increase/Decrease) as well as pre & post evaluation (ROI) for promotional campaignTo manage maximizing revenue,margin and business benefit whilst minimizing riskTo manage and negotiate with sales team to ensure that the business does not take excessive riskTo analysis, identify risks and opportunities against targetTo run business case analysis of the projects to assess financial viabilityTo support product pricing and set price competitively"

เจ้าหน้าที่ Dealer Support Officer บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1. Follow up & summarize monthly and yearly report of Pats sales.2. Arrange Parts Activity for Dealer.3. Prepare the training course and materials for dealers.4. Visit Dealer and customers to gather information for understanding the customer’s need and create the tools to assess the dealer’s performance.5. Any others which the company may assign.

รับสมัครด่วน Building Manager บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของศูนย์การค้า และผู้มาติดต่อ3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด5. จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง6. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร7. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ8. ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ9. เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย10. ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ11. ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย 12. ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง13. นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ14. จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง15. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ16. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร

หาพนักงาน เจ้าหน้าที่ Preventive บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ตรวจสอบงาน Preventive ร้านอาหารในเครือทุกสาขา เก็บข้อมูล ทำรายงาน และประสานงาน (เก่ง Excel และ Word) มีการเดินทางไปนอกสถานที่และต่างจังหวัด งานอื่นที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมายสถานที่ปฏิบัติงาน ซอยอ่อนนุช 17 หรือ พัฒนาการ 30สนใจตำแหน่งงานกรุณากดส่งใบสมัครผ่านเว็บไซต์หรือส่ง EMail สมัครงานที่ bantarawan.s@zengroup.co.th (อย่าลืมระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร และรูปถ่ายปัจจุบันของผู้สมัคร ทางบริษัทฯของดพิจารณาใบสมัครที่ไม่ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัครแลรูปถ่าย) **ในวันสัมภาษณ์งาน โปรดแต่งกายสุภาพ และเตรียมเอกสารสมัครงานให้พร้อม**1. รูปถ่าย หน้าตรง 12 นิ้ว 1 รูป2. สำเนาบัตรประชาชน3. สำเนาทะเบียนบ้าน4. สำเนาหลักฐานการศึกษา5. หลักฐานผลการเกณฑ์ทหาร (สำหรับผู้สมัครชาย)ติดต่อสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ ฝ่ายสรรหาและคัดเลือก 027195000 ต่อ 711 (จ. – ศ. 08.30 – 18.00)

ต้องการ ผู้จัดการอาคาร ( ประจำ A Space สุขุมวิท 77 ) บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1. จัดให้มีการบำรุงรักษาอาคารให้อยู่ในสภาพดี รวมถึงการดูแลให้เกิดความปลอดภัยแก่ผู้ใช้อาคาร2. อำนวยความสะดวกให้แก่ผู้เช่าต่าง ๆ ของอาคาร และผู้มาติดต่อ3. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง และพนักงานของผู้ว่าจ้าง 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ว่าจ้าง/ตัวแทนของผู้ว่าจ้าง นำเสนอ และรับนโยบายในการปฏิบัติงานเพื่อให้เกิดประโยชน์กับอาคารสูงสุด5. จัดหาและนำเสนอผู้รับเหมาให้ผู้ว่าจ้างรวมทั้งควบคุมงานให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ว่าจ้าง6. ตรวจสอบและติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายอาคาร7. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่พนักงานทุกคน เพื่อให้ปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพและตรงกับแนวทางในการปฏิบัติงานของบริษัทฯ8. ควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติตามระเบียบวินัยของบริษัทฯ9. เก็บรักษาและดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย10. ควบคุมประสานงานกับบริษัทผู้ให้บริการต่าง ๆ ของอาคารเช่น กำจัดแมลง ลิฟต์ ฯลฯ11. ควบคุมประสานงานกับบริษัทซึ่งเป็นผู้รับเหมาช่วง ของบริษัทฯ เช่นบริษัทรักษาความสะอาด บริษัทรักษาความปลอดภัย 12. ประสานงานกับหน่วยงานของราชการที่เกี่ยวข้อง13. นำเสนอการปรับปรุง/ซ่อมแซมอาคาร อุปกรณ์อาคารต่าง ๆ14. จัดเตรียมและตรวจสอบรายงานประจำเดือนเพื่อนำเสนอผู้ว่าจ้าง15. จัดเตรียมแผนฉุกเฉินและให้มีการตรวจสอบอุปกรณ์เพื่อความปลอดภัยต่าง ๆ16. จัดเตรียมและนำเสนองบประมาณในส่วนต่าง ๆ ที่เกี่ยวเนื่องกับอาคาร

รับสมัครพนักงาน Billing Officer บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1. ออกเอกสารสำหรับวางบิลลูกค้า2. ออกใบเสร็จรับเงิน3. คำนวณค่าแรงสำหรับวางบิล4. ควบคุมการเดินทางของเอกสาร** สนใจติดต่อ คุณทัศนีย์ 025525015 ต่อ 602EMail : tassanee.s@th.issworld.com

ต้องการ 관리팀 직원(พนักงานฝ่ายการจัดการ) บริษัท ดีแอล อีเอ็นที จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1.ปฏิบัติงานของทีมการจัดการทั่วไป การจัดการด้านบุคคลากร จัดเก็บข้อมูล เอกสารต่างๆ เป็นต้น รวมถึงประสานงานกับบริษัทในเครือซึ่งทางบริษัทต้องการบุคคลที่สามารถสือสารภาษาเกาหลีได้2. สามารถทำงานเอกสารและคอมพิวเตอร์ได้3. สถานที่ปฏิบัติงาน : อาคารอิตาเลี่ยนไทย ทาวเวอร์

เจ้าหน้าที่ IT & Admin Officer Open System Consulting CO., Ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน จัดทำรายการ Update ข้อมูลรายการระบบเครือข่ายและอุปกรณ์สารสนเทศ ข้อมูล License คลังสินค้า ประสานงานให้ข้อมูล แก้ไขปัญหาให้กับ User งานธุรการทั่วไป ได้แก่ ทำรายการสั่งซื้อ ควบคุมการเบิกจ่าย อุปกรณ์สำนักงาน/เครื่องเขียน และประสานงานการธุรการทั่วไป จัดทำเอกสารค่าใช้จ่าย จัดทำรายงาน รายรับ รายจ่ายประจำเดือน ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯเกี่ยวกับด้านการเงิน จัดทำรายงาน บันทึก เวลา การเข้างาน และการลา ของพนักงาน

เจ้าหน้าที่ Store Manager [Job ID:35026] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน "To develop, plan and manage the store/warehouse management system from receiving, storage and distributionTo direct the store/warehouse operations in accordance with planned schedules, budget, and productivity objectives with adherence to quality standards and safetyTo monitor store inventory, manage and control inventory flow & movement transaction using appropriate technology/system, ensuring optimum level of stock and waste reductionTo build and lead the team to reach professional level of service and satisfying customer requirements and expectationTo do other related tasks as assigned"

ต้องการ New Business Development Manager [Job ID:31002] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน To find and expand new channel/client for distributionTo analyze macro & micro economics and company’s businessTo formulate strategy plans and communicate the plans for implementationTo study company’s business problems and find solutions to improve company’s businessTo do other tasks as assigned

รับสมัครด่วน JAPANESE INTERPRETER บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน แปลภาษาไทย ญี่ปุ่นประสานงานด้านการจัดการทั่วไปและธุรการปฏิบัติงานที่นิคมฯเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Customer Care Administrator Bangkok Flight Services สมุทรปราการ

หางาน สมัครงานใหม่ What are my responsibilities? Responsible for daily, weekly and monthly report for individual airline performance. To ensure our customer service expectations when inquire physically and via telephone. Other assigned special project and administrative duties.