หาพนักงาน พนักงานขาย (โรงพยาบาล,คลินิค) บริษัท เพรซิเดนท์ อินเตอร์ ฟาร์มา จำกัด นนทบุรี

งาน งานว่าง <b>การหาลูกค้าใหม่</b> หาข้อมูลลูกค้าใหม่ สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ จัดทำข้อมูลลูกค้า ประเมินศักยภาพของลูกค้า นำสินค้าตัวอย่างไปให้ทดลองขาย เจรจาต่อรองเงื่อนไขการขาย เสนอขายสินค้า<b>การขาย</b> จัดทำตารางการเดินทาง เยี่ยมลูกค้า เสนอขายสินค้า ติดตามการส่งมอบสินค้าให้ลูกค้า<b>การเก็บหนี้</b> ติดตามเก็บหนี้จากลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายบัญชีและการเงิน

รับสมัครตำแหน่ง PR & Multimedia Executive บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1. สนับสนุนงานด้านการประชาสัมพันธ์องค์กรประสานงานกับทีมงานภายในและภายนอกเพื่อจัดกิจกรรมทางด้านการตลาด2. เขียนข่าว และ contents 3. ประสานงานกับสื่อมวลชนแขนงต่างๆและสร้างสัมพันธภาพกับสื่อมวลชน ตลอดจนสนับสนุนข้อมูลเพื่อให้สื่อมวลชนเผยแพร่ข่าวได้อย่างรวดเร็วถูกต้อง ครบถ้วน และเป็นวงกว้าง4. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ เลือกเครื่องมือประชาสัมพันธ์อย่างเหมาะสมตลอดจนดำเนินกิจกรรมประชาสัมพันธ์ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด เช่น สัมภาษณ์พิเศษแถลงข่าว การนำสื่อมวลชนเยี่มชมโรงงาน5. ถ่ายรูป ถ่ายวีดีโอ และ ตัดต่อภาพ วีดีโอ5. ให้บริการตอบคำถามให้ข้อมูลและรับข้อร้องเรียน ความคิดเห็นจากลูกค้าเพื่อเป็นการเสริมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีในสายตาของผู้บริโภค6. ติดตามข่าวสารประเด็นเด่นและปัจจัยที่อาจมีผลกระทบต่อภาพลักษณ์ของสินค้าเพื่อดำเนินการป้องกันและจัดการแก้ปัญหาเมื่อมีประเด็นข่าวลบในสื่อต่างๆได้อย่างทันท่วงที7. ประเมินความพึงพอใจของลูกค้าและวิเคราะห์จากกระแสตอบรับจากกิจกรรมที่จัดขึ้นเพื่อติดตามสำรวจความพึงพอใจความเห็นข้อเสนอแนะของกลุ่มลูกค้าเป้าหมายและนำข้อมูลดังกล่าวมาใช้ปรับปรุงขั้นตอนต่างๆในการดำเนินงาน8. ประสานงานกับทีมออกแบบกราฟฟิกในงานที่ต้องทำร่วมกันเพื่อสนับสนุนให้การทำงานร่วมกันอย่างมีความราบรื่นเป็นไปในทิศทางเดียวกันและมีประสิทธิภาพ9. รับผิดชอบปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครพนักงาน Personal Assistant Sunvillas Hua Hin Blue Lagoon กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน Good personality and mature Good command in English both written & spoken Computer literacy (Microsoft Office, Macintosh) At least 2 3 years experience in Hospitality industry, Marketing & Sales, or secretarial work or related fields. Able to work in multitask and challenging environment. Willing to work in ChaAm in a site office environment.

รับสมัครงานด่วน Marketing Manager / Assistant Marketing Manager (Fashion Apparel/Cosmetics/Home 7Electronics Applian บริษัท เซ็นทรัลมาร์เก็ตติ้งกรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ •Operate / Develop and execute marketing communications strategies; advertising, website, promotion, etc•Develop / Initiate efficient and effective promotion planning and execution•Define and meet monthly & yearly sales & marketing targets and objectives•Manage enquiries, feedback & other sales & marketing issues•Ensure marketing plans run smoothly and to drive results for the sales in the outlets•Assist in local and oversea retail expansion & liaise with developers to secure more outlets at shopping malls

ต้องการ Marketing Dealer กรุงเทพและปริมณฑล ด่วน ÆON THANA SINSAP (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ กำหนดตารางแวะเยี่ยมร้านค้าเพื่อแจ้งข่าวสารและรับฟังปัญหา ประสานงานการแก้ไขปัญหาให้แก่ร้านค้า แจ้งข่าวสารโปรโมชั่นให้แก่ร้านค้าตัวแทน หาร้านค้าตัวแทนใหม่เพิ่มและฝึกอบรมให้แก่พนักงานขายของร้านค้า จัดเตรียมเอกสารต่างๆ ให้กับร้านค้าและแจ้งรายการส่งเสริมการขาย รวมทั้งสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ที่ถูกต้องครบถ้วนเป็นปัจจุบัน จัดทำรายงานยอดขายรายวันให้แก่ผู้จัดการสาขาเพื่อการวางแผนและปรับปรุงแผนการขาย ประสานงานฝ่ายการตลาด คิดโปรโมชั่นเพื่อกระตุ้นยอดการใช้บัตรคิดกลยุทธ์ วางแผน ในการทำการตลาดติดต่อประสารงานกับองค์กรทั้งภายในและภายนอก

รับสมัครด่วน Marketing Officer บริษัท รอซโซ่ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน • บริหารโครงการทางการตลาด เพื่อบรรลุเป้าหมายในแต่ละช่องทางการขาย และตอบสนองต่อแผนการตลาดของบริษัทได้• วางแผนและ Create การใช้สื่อการตลาดผ่านทางช่องทางต่างๆ ทั้ง traditional trade และ modern trade ได้ Point of purchase Below the line Online Media• Create campaign สำหรับการสื่อสารการตลาด ในช่องทางtraditional trade และ modern trade ได้• Create concept for packaging และส่วนประกอบของสินค้าทั้งหมได้• ออกสำรวจตลาด เพื่อตรวจสอบ Display ของสื่อส่งเสริมการตลาดที่ได้วางแผนไว้ และทำรายงานสรุปให้ผู้บังคับบัญชา

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Sales & Marketing (ด้านพลังงานทดแทน) บริษัท ริชเทค อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน ชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไปมีประสบการณ์ปด้านพลังงานทดแทนสถานที่ทำงาน กรุงเทพฯ/ ระยอง

หาพนักงาน Public Relations บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน) CPN กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ประสานงาน นักข่าว,สื่อมวลชน หน่วยงานต่างๆ เข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการตลาด , และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครด่วน Sales Agent TCS Ayudhya Capital Services Company Limited กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1.รับผิดชอบการขายบัตร Tesco Visa Card และเสนอบริการขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า ตลอดจน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันในด้านต่างๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ,ประกันอุบัติเหตุ,ประกันรถยนต์2. รับคำร้องเรียนในเรื่องการบริการต่างๆ จากลูกค้า ตลอดจนประสานงานกับ Area Sales Manager ในการอำนวยความสะดวกต่างๆ ให้กับลูกค้า

รับสมัครตำแหน่ง Online Marketing บริษัท ธรรมนิติจำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ออกแบบแบนเนอร์โฆษณา , ออกแบบอินโฟกราฟิก ดูแลระบบและ PR หลักสูตรอบรมออนไลน์ e Learning ดูแลระบบและ PR หนังสืออิเล็กทรอนิกส์ eBook ดูแลระบบและ PR เว็บไซต์หางานของบริษัทฯ สนับสนุนงานด้านการส่งเสริมการขายให้แก่หน่วยงานอื่นๆ ตามความเหมาะสม รับผิดชอบงานด้านเอกสาร งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ Promotion & Event Marketing บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน การศึกษาระดับปริญญาตรี หรือ ปริญญาโท ในสาขา การตลาด การประชาสัมพันธ์ นิเทศศาสตร์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้องและมีประสบการณ์

ต้องการ Coordinator Girl Friday Ltd. Part. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1. ชาย อายุ 2840 ปี การศึกษาอาชีวะขึ้นไป2. สามารถพูด อ่าน เขียน ภาษาเกาหลี ได้อย่างดี หากรู้ภาษาจีน และหรืออังกฤษจะได้รับการพิจารณาป็นพิเเศษ 3. สามารถเข้ากับผู้ร่วมงานลูกค้าชาวเกาหลีได้ดี มีมนุษยสัมพันธ์ดี และมีใจรักงานบริการ4. ทำงานประจำที่โฮจิมินห์ซิตี ประเทศเวียดนาม 5. บริษัทฯ จัดที่พัก อาหาร 3 มื้อ ต่อวัน ฟรี6. ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ ให้ลาหยุดกลับบ้านได้ 6 เดือนต่อ 1คร้ัง(ครั้งละ7วัน)โดยบริษัทจะจัดหาต๋ั๋วเดร่ืองบินฟรีึ7. อัตราเงินเดือน usd.1,000. (ประมาณ 30,000 บาท)

รับสมัครด่วน Marketing Executive บริษัท จัดหางาน พีอาร์ทีอาร์ แอนด์ บิสซิเนส โปรเซส เอ๊าท์ซอสซิ่ง จำกัด สมุทรสาคร

งาน งานว่าง 1. รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด 2. จัดทำแผนการตลาดประจำปี3. จัดทำกิจกรรมทางการตลาด เพื่อสนับสนุนแผนกขาย4. รับผิดชอบกิจกรรม CSR 5. ออกผลิตภัณฑ์ใหม่6. จัดทำแผนโฆษณาและประชาสัมพันธ์สินค้าของบริษัทฯ7. ควบคุมงบประมาณ

ต้องการ ประชาสัมพันธ์ (PR) Mushroom Television Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน เขียนข่าวโฆษณาประชาสัมพันธ์สื่อสารข้อมูลทางการตลาด วางแผนประชาสัมพันธ์และจัดกิจกรรรมต่างๆเพื่อส่งเสริมการขาย ติดต่อประสานงานกับสื่อมวลชนงานหลายแขนง และงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

รับสมัครตำแหน่ง Sales Executive (ขายปลีก) บริษัท โอเชี่ยน คอมเมิรช จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ติดต่อประสานงานกับลูกค้าตามร้านค้าปลีก / โครงการ / โรงงาน / Project งาน / ไซด์งาน เพื่อนำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ บริเวณกรุงเทพฯและปริมณฑลสอบถามรายละเอียดค่าคอมมิชชั่นติดต่อ คุณไพบูลย์ 0616504958

รับสมัครตำแหน่ง International Sales (บ.ไทยเทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัด) C.P.L. GROUP PUBLIC CO., LTD กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ทำงานร่วมกับบริษัท ไทยเทคนิคคอล นันวูเว่น จำกัดwww.thainonwoven.co.thในเครือ Charoensin Group, CPL Group

รับสมัครด่วน sale (จ.ระยองด่วน) บริษัท เค.พี.ที.แมชชีนเนอรี่ (1993) จำกัด ชลบุรี

มองหางาน ค้นหางาน เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ ,คอยติดต่อลูกค้าติดต่อประสานงานกับธุรการฝ่ายขาย** ติตต่อคุณ หนึ่ง โทร. 0859117982 สาขาระยอง บ่อวิน **

รับสมัครด่วน Online Team Head (ปฏิบัติงาน อาคารว่องวานิช พระราม 9) บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1. ดูแลทีม Data Entry (Support) , ทีม Customer Service, admin2. รับผิดชอบการหา คัดเลือก ผู้ประกอบการนำสินค้าเข้ามาขายบน website thailandmall.com และ smesiam.com3. ควบคุมการและตรวจสอบการนำข้อมูลผู้ประกอบการและข้อมูลสินค้าขึ้น website4. วางระบบและควบคุม การดูแลและอำนวยความสะดวก ตอบข้อซักถามแก้ปัญหาการใช้งานให้ลูกค้าที่เป็นผู้ซื้อและผู้ขาย5. ติดตามยอดขาย ตรวจสอบtransaction รายงานยอดเงิน รายงานยอดส่งสินค้าของผู้ขายไปยังผู้ซื้อและสรุปเป็นรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือน

รับสมัคร Marketing Coordinator บริษัท เวนเจอร์เทค มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ดูแลงานด้านเอกสาร และสนับสนุนอุปกรณ์ในการจัดโปรโมชั่นของฝ่ายขาย ประสานงานกับจัดซื้อหรือแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้องดูแลสื่อออนไลน์ต่างๆ

เจ้าหน้าที่ จนท.ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด สมุทรปราการ

หางาน ค้นหางาน ประสานงานด้านงานเอกสารภายในให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าใหม่งานเอกสาร,ตัวอย่าง,รายงาน

รับสมัครพนักงาน Product Manager บริษัท ไทยชูรส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน Job Description • Manage, controlling and directing marketing activities.• Marketing strategies and action campaign, advertising campaigns, budgeting, marketing research, sales analysis, product development._| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| ** For immediate consideration, please send your application together with full resume, stating present and expected salaries, and a recent photograph via email to hrcenter2@thaichuros.co.th_| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _| _|