เจ้าหน้าที่ ด่วน! ช่างซ่อมบำรุงประจำอาคาร ห้วยขวาง,ประชาชื่น บริษัท พร็อพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ คอนโทรล จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ดูเเลระบบไฟฟ้า ประปา โทรศัพท์ ประจำอาคาร,หมู่บ้าน งานซ่อมบำรุง และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร ช่างไฟฟ้า (PLC Control) ประจำราชบุรี บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) ราชบุรี

หางาน มองหางาน ดำเนินการประกอบตู้คอลโทรลต่างๆ ออกแบบตู้คอลโทรวตามเงื่อนไขที่กำหนด ถอดแบบสั่งซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม ทำเอกสารคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

รับสมัครพนักงาน Sales บริษัท โรบัสท์ โซลูชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน วุฒิ ปริญญาตรี วิศวกรรมไฟฟ้า มีประสบการณ์งานขาย 1ปีขึ้นไปโทรติดต่อและเข้าพบลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้า สินค้าประเภท ไฟฟ้าอุตสาหกรรม (Inverter,PLC,Servo,Motor,Electrical Project)

หาพนักงาน Foreman บริษัท ซีนิกซ์ อีเล็คเท็ค จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1. คววบคุมงานโครงการให้มีความปลอดภัย เป็นไปตามแบบก่อสร้างตลอดจนมาตรฐาน ข้อกำหนดของลูกค้าและข้อกำหนดอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ตรวจสอบความคืบหน้าของงานโครงการ พร้อมรายงานข้อมูลความคืบหน้าของงาน

รับสมัคร วิศวกรไฟฟ้า (Electrical Engineer ) บริษัท ซินดิเคท 2005 จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1.ควบคุมงานและบริหารงาน กำลังคน,แผนงาน2.ประสานงานกับเจ้าของโครงการ ผู้ควบคุมงานและผู้รับเหมา3.จัดทำเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง4.สามารถจัดทำงบประมาณได้5.ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารส่งมอบงานให้กับลูกค้า

ต้องการ วิศวกรไฟฟ้าโครงการ / Site Engineer บริษัท เอ แอนด์ เอ คอนโทรล จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ดูแลควบคุมงานระบบไฟฟ้าโครงการ , ตรวจงานให้ตรงตามแบบและสเป็คของลูกค้า , ทำเอกสารระบบ ISO9001 : 2008

รับสมัครตำแหน่ง Technician Liteon Electronics (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี

งาน งานว่าง ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิต วางแผนงานซ่อมบำรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการผลิต ควบคุมการจัดหา จัดเก็บอะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่าง ๆ ประสานงานการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสายการผลิต

รับสมัครงานด่วน Service Engineer บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1. ตำแหน่ง Engineer รายละเอียดงาน ควบคุม ตรวจสอบ การทำงาน ดูแลระบบการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ให้คำปรึกษา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย2. ตำแหน่ง Sale engineer ออกพบลูกค้า ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า เสนอขายสินค้าพร้อมบริการ กล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ดูสถานที่ติดตั้ง ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า

รับสมัครพนักงาน Fitman (ช่างติดตั้ง GPS) บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน • ตรวจสอบอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS และอุปกรณ์ก่อนนำไปติดตั้ง• สามารถเดินสายไฟภายในรถยนต์และทำการติดตั้งอุปกรณ์ติดตามยานพาหนะ GPS• แก้ไขข้อขัดข้องที่เกิดขึ้นในระหว่างการติดตั้งและหลังการติดตั้ง• ประสานงานกับบริษัทเมื่อมีการติดตั้งใหม่และระบบติดตามเมื่อเกิดการขัดข้อง• รายงานการติดตั้งอุปกรณ์• แนะนำการใช้งานระบบติดตามรถยนต์ให้กับลูกค้า

รับสมัคร ช่างเทคนิค (รับด่วน ! + รายได้ดี) ยูไนเต็ด แอนนาลิสต์ แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ดูแล แก้ปัญหา การติดตั้ง อุปกรณ์เครื่องมือที่ใช้ในการตรวจวัดคุณภาพสิ่งแวดล้อม สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Technician Supervisor บริษัท ควอลิตี้ พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน บำรุง ดูแล รักษาระบบวิศวกรรมอาคาร สอนงาน แนะนำ ควบคุม สั่งงาน และติดตาม งานของช่างประสานงานกับฝ่ายบริหารอาคารอำนวยความสะดวก และช่วยเหลือ แก่ผู้พักอาศัยในอาคาร หรือหมู่บ้าน

รับสมัคร วิศวกร บริษัท เอส.จี.ดี. อินเตอร์ เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1. ตำแหน่ง Engineer รายละเอียดงาน ควบคุม ตรวจสอบ การทำงาน ดูแลระบบการติดตั้ง กล้องวงจรปิด ให้คำปรึกษา และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย2. ตำแหน่ง Sale engineer ออกพบลูกค้า ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า เสนอขายสินค้าพร้อมบริการ กล้องวงจรปิดและระบบรักษาความปลอดภัยต่างๆ ดูสถานที่ติดตั้ง ให้คำปรึกษาและทดสอบระบบของสินค้า

รับสมัครตำแหน่ง Technician (ช่างเทคนิค) 4 ตำแหน่ง Adecco Engineering & IT กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน ดำเนินการบำรุงรักษาและแก้ไขระบบ Fire alarm ตามแผนที่วางไว้ บันทึกการบำรุงรักษาเพื่อเป็นประวัติ ดำเนินงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทำการรักษาและปฏิบัติตามข้อกำหนดของบริษัท ด้วยเรื่องของความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมและการรักษาความปลอดภัย

เจ้าหน้าที่ ช่างไฟฟ้า CSP STEEL CENTER PUBLIC COMPANY LIMITED สมุทรปราการ

หางาน มองหางาน ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า ในโรงงาน ปรับแต่งควบคุมและตรวจเช็คเครื่องควบคุมไฟฟ้ากระแสสลับ เช่น ชุดควบคุมมอเตอร์ โดย คอนแทคเตอร์ และชุดควบคุม อินเวนเตอร์แบบต่างๆ เป็นต้น เดินสายไฟฟ้าระบบจ่ายพลังงาน และควบคุมเครื่องจักรในโรงงาน ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักร ทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็ค และอุปกรณ์ควบคุมการทำงานในระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องใช้ทางอิเล็กทรอนิกส์ เช่น เครื่องมือวัดกระแส เครื่องมือวัดแรงดัน เครื่องมือวัดความต้านทาน เป็นต้น รายงานผลการปฏิบัติงาน และปัหาต่อหัวหน้างานด้านไฟฟ้า ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องหรือได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ช่างอิเล็คทรอนิกส์ Precision Resource Co.,Ltd. นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน ช่างเทคนิค อิเล็คทรอนิกส์ ทำหน้าที่ ตรวจซ่อม ติดตั้ง ปรับปรุงแก้ไข เครื่องมือวัด สาขาแรง , มวล , มิติ และอุณหภูมิ และงานสอบเทียบ เครื่องมือและสินค้าที่ทางบริษัท จัดจำหน่าย สอบเทียบอุปกรณ์ หน้างานลูกค้าแต่ละสถานที่ (OnSite Service) และในห้องปฏิบัติการสอบเทียบ (InHouse Calibration Laboratory) และงานผู้ช่วยวิศกรซ่อมบำรุง

หาพนักงาน วิศวกรแมคคาทรอนิคส์ บริษัท ศรีนานาพร มาร์เก็ตติ้ง จำกัด,บริษัท ผลิตภัณฑ์อาหารศรีสยาม จำกัด,บริษัท ที. เค. เอช. ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด สมุทรสาคร

มองหางาน ค้นหางาน ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์ Retort

หาพนักงาน ด่วน ! พร้อมเริ่มงาน Air Craft Store ประจำสายการบิน Air Asia (ดอนเมือง) รายได้รวม 20,000 บาท บริษัท ไอซัพพอร์ท จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน เช็คอะไหล่เครื่องบิน เบิก อะไหล่ เครื่องบิน มีโอกาศได้เป็นพนักงานของ Air Asia มีโอกาศได้ไปต่างประเทศสูง

เจ้าหน้าที่ Maintenance Service Staff / Supervisor บริษัท ลีออง จิน สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน ดูแลรักษา, ซ่อมบำรุง อุปกรณ์เครื่องจักร On site service อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย จัดตารางดูแลรักษาอุปกรณ์เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพที่ดี เข้าร่วมแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เสีย และดำเนินการให้กลับมาใช้ได้เหมือนเดิม ให้คำปรึกษาและแก้ไขเครื่องเลื่อยให้ลูกค้า

รับสมัครเจ้าหน้าที่ DRAFTMAN AND DRAWING ENGINEER เบค ชีส ทาร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ งานออกแบบแลละติดตั้งระบบไฟฟ้าสื่อสาร ภายในอาคาร,ศูนย์การค้า,คอนโดมิเนียม,โรงพยาบาล และอื่น ควบคุมงานติดตั้งระบบไฟฟ้า ,สามารถออกปฎิบัติงานต่างจังหวัด เขียนแบบงานระบบไฟฟ้า

รับสมัคร Technician ด้านระบบปรับอากาศ (ประจำ MRT พระราม9) บริษัท เค.จี. วิศวกรรม จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1.ประสานงานหน้างานในการเข้าทำงานในสถานีรถไฟใต้ดินและศูนย์ซ่อมบำรุง MRT2.สำรวจตรวจสอบ แก้ไขงาน ตอบสนองเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นได้ทันท่วงทีและเกิดผลสำเร็จ3.ปฎิบัติการซ่อมบำรุงระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ4.ตรวจสอบงานและรายงานผู้บัังคับบัญชาตามลำดับชั้น

หาพนักงาน Utility Technician บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน 1.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและสาธรรณูปโภค (โทรศัพท์, เครื่องปรับอากาศ, ประปา และสาธารณูปโภคอื่นๆ) 2.งานสร้างอื่นๆ 3.จัดทำรายงานการซ่อมบำรุงเสนอผู้บังคับบัญชา4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร ช่างไฟฟ้าโรงงาน บริษัท เบญจมิตรบรรจุภัณฑ์ จำกัด นครปฐม

หางาน สมัครงานใหม่ ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงานดูแลและซ่อมบำรุงระบบชิลเลอร์ดูแลและซ่อมบำรุงระบบแอร์และคอมเพรสเซอร์ดูแลและซ่อมเครื่องจักรอุตสาหกรรมดูแลระบบเครื่องเสียงและโทรศัพท์ภายในอาคารวงจรไฟฟ้า PLC

รับสมัครงาน Care Products. บริษัท อีวาไอเมะ จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ซ่อมบำรุงเครื่องใช้ไฟฟ้าในสำนังงานใหญ่ที่ทางสาขาส่งเข้ามาออกตรวจสอบหน้าสาขาต่างๆ เป็นบ้างครั้ง

รับสมัครงาน ช่างไฟฟ้า และบริการ ในและต่างจังหวัด บริษัท อาร์.เอส.อาร์ อินเตอร์ จำกัด ปทุมธานี

งาน งานว่าง วุฒิปวส. หรือ ป.ตรี เกี่ยวกับไฟฟ้าอุตสาหกรรมไวร์สายตู้คอนโทรลและไฟฟ้ากำลัง ขับรถยนต์ไปบริการงานไฟฟ้าและเครื่องกลตามหน่วยงาน กรุงเทพฯและต่างจังหวัดมีความรู้ด้านไฟฟ้าอุตสาหกรรม วินิจฉัยตรวจสอบอุปกรณืไฟฟ้า และเครื่องจักร ก่อนดำเนินการบริการสามารถอ่านแบบและต่อวงจรควบคุม พร้อมทั้งออกแบบวงจรควบคุมได้ปานกลางบริการซ่อมบำรุงไฟฟ้า และเครื่องจักรสามารถทำงานต่างจังหวัดได้มีใบขับขี่รถยนต์สามารถอ่าน เขียน ภาษาอังกฤษได้ปานกลาง

รับสมัครงานด่วน Technician Liteon Electronics (Thailand) Co.,Ltd. ปทุมธานี

หางาน สมัครงานใหม่ ติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้สำหรับการผลิต วางแผนงานซ่อมบำรุงให้สอดคล้องและเหมาะสมกับกระบวนการผลิต ควบคุมการจัดหา จัดเก็บอะไหล่และอุปกรณ์ซ่อมแซมต่าง ๆ ประสานงานการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ในสายการผลิต

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Technician บริษัท ฟิลเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ 1994 จำกัด (มหาชน) ชลบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ ควบคุมเครื่องมือแพทย์ทางด้านเลสิคแก้ไขปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับเครื่องมือแพทย์ทำงานตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

หาพนักงาน ช่างเทคนิค หัวหน้างานช่าง (ซ่อมบำรุงรักษาอาคาร) ** จำนวนมาก PCS Security and Facility Services Limited กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ บำรุงรักษาอุปกรณ์ในอาคาร1. ระบบปรับอากาศ(Chiller, Cooling tower, Air conditioner, Exhaust System)2. ระบบไฟฟ้า (Transformer, Generator, MDB, Panel Board, Telephone, CCTV)3. ระบบประปา (Plumbing, Booster pump, Drain Pump, Sanitary)

รับสมัครงาน Electrical Engineer Xingda Steel Cord(Thailand) Co.,Ltd ชลบุรี

หางาน ค้นหางาน 1.การจัดทําเอกสารการใช้เครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง2.การวางแผนการตรวจสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง3.ตรวจสอบ แก้ไขและทดสอบเครื่องจักร และอุปกรณ์ต่าง4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง