หาพนักงาน Technician,Cable TV,Cable,Tech บริษัท แฮปปี้โฮม เคเบิ้ลทีวี จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ช่างติดตั้งเคเบิ้ล ซ่อมแซมอุปกรณ์เคเบิ้ล หรือ ไฟฟ้า (มีการฝึกสอนให้ก่อนปฏิบัติงานจริง)

รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุงนอกสถานที่ บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ภายในสาขา เช่น หลอดไฟ ตู้โชว์สินค้า ฯลฯ ติดตั้งและต่อเติมอุปกรณ์ภายในสาขา เดินสายไฟ เก็บสายไฟ ฯ ออกเดินทางไปตามสาขา

รับสมัครพนักงาน Maintenance/ IT Technician Kid Adventure Park กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ดูแลอุปกรณ์เครื่องเล่นภายในศูนย์ให้มีความปลอดภัย และพร้อมใช้งานเสมอ ดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งภายใน และภายนอกอาคาร ตรวจเช็คความสะอาดทั่วบริเวณ มีความรู้ด้าน Computer จะพิจารณาเป็นพิเศษ ชอบทำงานเป็น Teamwork สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี มีใจรักและเอาใจใส่งานบริการ ยิ้มแย้มแจ่มใส มีมนุษยสัมพันธ์ดี จิตใจอ่อนโยน และชอบทำงานกับเด็ก สามารถทำงานในวันเสาร์ อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ได้

หาพนักงาน ช่าง คุมเครื่องจักรอาหาร อ่อนนุช 39 บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ช่างคุมเครื่องจักร ฝ่ายผลิตช่างซ่อมเครื่องจักรเครื่องบรรจุผงลงซอง เช่น กาแฟ นมผงเครื่องบรรจุเม็ดลงซอง เช่น นมอัดเม็ดเครื่องบรรจุแคปซูลลงแผงเครื่องจักรอื่นๆงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ ช่างเทคนิค (อินเทอร์เน็ต 3BB / โซนนครปฐม/พระราม2/บางแค) Jasmine International Public Company Limited นครปฐม

งานว่าง หางาน ติดตั้งอินเตอร์เน็ต 3 BB ติดตั้งงานเดินสายโทรศัพท์ , สาย LAN , Computer , Internet และติดตั้ง Routerสอบถามข้อมูลโทร 034100010 คุณอนุชา /0982803109

หาพนักงาน Chiller Supervisor / Refrigeration Supervisor ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด สระบุรี

สมัครงาน หางาน • จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน และจัดทำรายงานผลสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา• ติดตามผลการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทุกครั้งหลังเสร็จการปฏิบัติงาน• ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย และทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์หลังการซ่อม• ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง (Log book)• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง• เบิกอุปกรณ์ บริการจัดการชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร• ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร• บริหารจัดการทรัพยากรด้านการซ่อมบำรุง ปรับปรุงชิ้นส่วนทดแทนเพื่อลดต้นทุน• เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทีพีเอ็ม, คิวซี, กิจกรรมการปรับปรุงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ• สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย• มีทัศนคติที่ดีในการทำงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

รับสมัครงาน ช่างแม่พิมพ์พลาสติก บริษัท ไทยวิวัฒน์อุตสาหกรรมพลาสติก (1989) จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ซ่อมและสร้างแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก รับเป็นอัตราเงินเดือน มี OT ทุกวัน รายได้รวมเดือนละ 15,000 บาทขึ้นไป ชำนาญงานฟิตแม่พิมพ์จะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร ช่างซ่อมบำรุง (ระบบนำ้ดีน้ำเสีย) ปฏิบัติงานที่โรงงานกะทิชาวเกาะ บริษัท เทพผดุงพรมะพร้าว จำกัด (แม่พลอย) นครปฐม

หางาน ค้นหางาน ควบคุมดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย ควบคุมดูแลระบบบำบัดนำ้ดี

เจ้าหน้าที่ Chiller Supervisor / Refrigeration Supervisor ไทยอคริลิค ไฟเบอร์ จำกัด สระบุรี

หางาน สมัครงานใหม่ • จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ดำเนินการบำรุงเชิงป้องกัน และจัดทำรายงานผลสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา• ติดตามผลการดำเนินงานและสามารถตรวจสอบการดำเนินงานได้ทุกครั้งหลังเสร็จการปฏิบัติงาน• ดำเนินการซ่อมบำรุงเมื่อเครื่องจักรเสีย และทดสอบเครื่องจักร อุปกรณ์หลังการซ่อม• ปิดงานซ่อมและแจ้งหน่วยงานที่แจ้งซ่อม จัดทำเอกสารการปิดงานซ่อมบำรุง (Log book)• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง• เบิกอุปกรณ์ บริการจัดการชิ้นส่วนอะไหล่เครื่องจักร• ดัดแปลง แก้ไข ปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพเครื่องจักร• บริหารจัดการทรัพยากรด้านการซ่อมบำรุง ปรับปรุงชิ้นส่วนทดแทนเพื่อลดต้นทุน• เป็นผู้นำในการทำกิจกรรมต่างๆ เช่น ทีพีเอ็ม, คิวซี, กิจกรรมการปรับปรุงอื่นๆ ที่บริษัทฯ ได้ดำเนินการ• สามารถปฏิบัติงานตามระยะเวลาที่ได้รับมอบหมาย• มีทัศนคติที่ดีในการทำงานต่อเพื่อนร่วมงานและผู้บังคับบัญชา• งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ต้องการ Maintenance & PM Technician (ประจำโรงงานนวนคร) ด่วน บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ปทุมธานี

หางาน สมัครงานใหม่ 1. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายการผลิต Breakdown Maintenance ซ่อมเครื่องจักร ในกรณีที่เครื่องจักรเสียฉุกเฉิน Preventive Maintenance วางแผนตรวจสอบ/ซ่อมเครื่องจักร เพื่อป้องกันเครื่องจักรเสียฉุกเฉิน Corrective Maintenance ซ่อมบำรุงแบบปรับปรุงเครื่องจักรให้ดีขึ้น2. ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3. งานซ่อมบำรุงอื่น ๆ ตามได้รับมอบหมาย**หากมีประสบการณ์ตรงด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร และ จบ ปวส. สาขาไฟฟ้ากำลัง สามารถกรอกใบสมัครได้ที่หน้าบริษัท และ สัมภาษณ์นะวันที่กรอกใบสมัครได้ทันที..

ต้องการ ช่างกระจก บริษัท โมเดิร์น อลูมิเนียม แอนด์ กลาส จำกัด ปทุมธานี

รับสมัครงาน หางาน ผลิต ประกอบ ติดตั้ง กระจก อลูมิเนียมได้ ,ใช้เครื่องมือช่างได้ ตัดกระจก อลูมิเนียมได้ ยกกระจกอลูมิเนียมได้

รับสมัครตำแหน่ง Technician (ช่างเทคนิคประจำโรงงานฟอร์ด) PCS Security and Facility Services Limited กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน บำรุงรักษาอุปกรณ์ในอาคาร คอนโดมิเนียม สำนักงาน โรงเรียน สถานที่ต่าง ๆ ดังต่อไปนี้ 1. ระบบปรับอากาศ (Chiller, Cooling tower, Air Condition, Exhaust System) 2. ระบบไฟฟ้า (Transformer, Generator, MDB, Panel Board, Telephone, CCTV) 3. ระบบประปา (Plumbing, Booster plumb, Drain Plumb, Sanitary)