หาพนักงาน VP Purchase [Job ID:32899] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง "To develop, lead and execute purchasing strategiesTo track and report key functional metrics to reduce expenses and improve effectivenessTo negotiate strategies and close deals with optimal termsTo be a partner with stakeholders to ensure clear requirements documentationTo forecast price and market trends to identify changes of balance in buyersupplier powerTo perform cost and scenario analysis, and benchmarkingTo assess, manage and mitigate risksTo seek and partner with reliable vendors and suppliersTo determine quantity and timing of deliveriesTo monitor and forecast upcoming levels of demand"

รับสมัครงาน บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Coordination Officer บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน จัดทำฐานข้อมูลของหน่วยงานที่สังกัดรับผิดชอบในการจัดเก็บข้อมูลและพัฒนาระบบงานด้านเอกสารของหน่วยงานที่สังกัด และเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมายรวบรวมข้อมูลจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านค่าใช้จ่ายและวิเคราะห์หาความเปลี่ยนของค่าใช้จ่ายของแต่ละโครงการที่เกิดขึ้นสรุปผลของค่าใช้จ่ายรวมทั้งวิเคราะห์และจัดทำรายงานอย่างถูกต้อง

รับสมัครตำแหน่ง Purchase บริษัท สยามดีไซน์เฟอร์นิชิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1.จัดซื้อ จัดหา วัตถุดิบ วัสดุอุปกรณ์ อะไหล่ต่างๆ จัดทำใบสั่งซื้อตามที่ได้รับอนุมัติสัี่่่งซื้อ 2.ติดตามและตรวจสอบการสั่งซื้อตลอดจนประสานงานกับผู้ขายให้ตรงเวลาทันกำนหดเวลานัดหมายรวมทั้งการส่งมอบงาน 3.สรรหา Supplier รายใหม่ๆ และอัพเกรดข้อมูลให้ทันสถานการณ์ เพื่อ Support งานผลิต4.เปรียบเทียบราคาตลอดจนเจรจาต่อรองในเรื่องราคาเงื่อนไขการชำระเงิน 5.สรุปรายงานประจำเดือนปี ในการสั่งซื้อ

ต้องการ พนักงานธุรการ (ประจำอาคารทรูทาวเวอร์2 ซ.พัฒนาการ34 ใกล้ ม.เกษมบัณฑิต) CEVA Logistics (Thailand) Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1 มีหน้าที่ดำเนินการเปิดบริการทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท 2 มีหน้าที่สนับสนุนบริการหลังการขายทุกผลิตภัณฑ์ของบริษัท 3 มีหน้าที่ส่งเรื่องเพื่อสำรวจพื้นที่กรณีที่ลูกค้าต้องการติดตั้งโทรศัพท์บ้านหรือ Internet ใหม่ไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้กับทุกช่องทาง 4 มีหน้าที่รับเรื่องเพื่อแก้ไขข้อมูลลูกค้า หรือประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในส่วนของบริการหลังการขายให้กับตัวแทนจำหน่าย (True Partner & Dealers) และ True Shop หรือประสานงานกับลูกค้าผู้ใช้งานโดยตรงเพื่อขอข้อมูลเพิ่มเติม 5 มีหน้าที่แก้ไขข้อมูลลูกค้าหลังการขายในกรณีที่ทางตัวแทนจำหน่ายดำเนินการผิดพลาด6 มีหน้าที่รับเรื่องร้องเรียนจากหน่วยงานต่างๆกรณีที่เกิดจากการที่ตัวแทนจำหน่ายให้ข้อมูลลูกค้าผิดพลาด หรือดำเนินการจดทะเบียนไม่ถูกต้อง7 มีหน้าที่สนับสนุนโครงการพิเศษของบริษัทเป็นครั้งๆไป

รับสมัครพนักงาน Sales Admin/ธุรการฝ่ายขาย บริษัท ชุน บ็อก จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน งานธุรการเอกสารฝ่ายขายจัดทำเอกสาร/ติดต่อประสานงานสามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ Word, Excel, PowerPoint ได้ดีงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน Helpdesk Supervisor(Donmuang) PCS Security and Facility Services Limited กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน  รับผิดชอบในด้านการประสานงานหลักในการรับเรื่องร้องเรียนของโรงเรียน and to ensure Helpdesk service follow SLA standard. To monitor and ensure customer service reach standard  ดำเนินการปฏิบัติงานรับเรื่องร้องเรียนผ่านซอฟแวร์การบริหารอาคาร (CAFM) ที่เกี่ยวข้องกับงานรับเรื่องร้องเรียน การออกใบงาน การจ่ายงานให้แก่ผู้รับผิดชอบที่เกี่ยวข้อง การติดตามตรวจสอบ และการปิดใบงานประจำวัน ดำเนินการออกใบแจ้งหนี้ผ่านระบบของโรงเรียน และส่งให้แก่ผู้จัดการอาคารตรวจสอบเอกสารก่อนที่จะจัดส่งให้แก่ทีมผู้บริหารของโรงเรียน เพื่อทำการพิจารณาอนุมัติ ดำเนินงานร่วมกับหัวหน้างานรักษาความสะอาดในการควบคุมวัสดุอุปกรณ์และน้ำยาทำความสะอาด  ดำเนินงานติดตาม ตรวจสอบ งานคงค้างร่วมกับผู้จัดการอาคาร และทำการอัพเดตข้อมูล พร้อมทั้งจัดทำรายงานส่งให้แก่ผู้จัดการอาคารและผู้ว่าจ้าง ดำเนินการช่วยเหลือในการรับสินค้าจากซัพพลายเออร์และติดบาร์โค๊ดที่สินค้า

ต้องการ Site Admin บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & Facility Management)เว็บไซด์: http://www.smartservice.co.th/บทบาทและหน้าที่ :• ประสานงานและติดตามการแก้ปัญหาข้อร้องเรียนกับหน่วยงานต่างๆ และลูกบ้าน• จัดตั้งนิติบุคคลให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ โดยประสานงานกับผู้เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก• จัดกิจกรรมเพื่อเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างลูกค้าในโครงการหรือกับบริษัทฯ• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน Sales Admin บริษัท รีโน (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย2.ประสานงานและสื่อสารงานขายเกี่ยวกับการสั่งซื้อและสถานะการจัดส่ง3.เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลทั่วไป4.สรุปยอดและประสานงานกับทางบัญชี5.การปฏิบัติหน้าที่อื่นที่อาจได้รับการกำหนดเป็นครั้งคราว6.บุคลิกคล่องแคล่ว,มีความรับผิดชอบ,ละเอียดรอบคอบ

รับสมัครงานด่วน F&B Purchasing Officer บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด นนทบุรี

มองหางาน ค้นหางาน ประสานงานด้านจัดซื้ออาหารและเครื่องดื่ม รวมทั้งจัดจ้างการซ่อมบำรุงงานเครื่องครัวที่มีความเกี่ยวข้องในการจัดเก็บอาหารและการประกอบอาหาร ให้มีประสิทธิภาพ

ต้องการ พนักงานธุรการด้านบัญชีจัดซื้อ บริษัท แซน เทค เซ็นเตอร์ จำกัด สมุทรสาคร

สมัครงาน หางาน ติดต่อประสานงานด้านเอกสาร และงานบัญชีกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท ติดตามรวบรวมเอกสารประกอบทางบัญชีในโครงการที่รับผิดชอบให้ถูกต้องครบถ้วน ทันเวลา

รับสมัครด่วน Office Manager ( Admin & Personal ) SSUP GROUP : Oriental Princess, Cute Press, GNC กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน SSUP Groupกลุ่มบริษัทของคนไทยที่ก่อตั้งขึ้นในปี 1976 ( พ.ศ. 2519 ) เพื่อดำเนินธุรกิจด้านความงาม และสุขภาพในระดับสากล อาทิ แบรนด์ Cute Press , Oriental Princess และ Franchisee ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารอันดับ 1 จากสหรัฐอเมริกา GNC บริษัทในเครืออีกกว่า 10 บริษัท โดยมีบุคลากรในทุกระดับชั้นมากกว่า 3,000 คนปณิธาน SSUP Group : “ สร้างสรรค์คุณภาพเหนือระดับ ในด้านความงามและสุขภาพ เพื่อมวลมนุษยชาติ ”“ TO PROVIDE WORLDCLASS BEAUTY AND WELLNESS EXPERIENCE AT UNBEATABLE VALUE TO ALL MANKIND ”แผนงาน SSUP GROUP ปี 25591. ปรับปรุง พัฒนา การบริหารงานเข้าสู่ระดับสากล2. ขยายธุรกิจความงาม Cute Press และ Oriental Princess สู่ ASEAN ทุกประเทศ3. สร้างแบรนด์ใหม่ สู่ตลาดธุรกิจความงาม 34 แบรนด์4. ขยายธุรกิจด้าน ECommerce ทั่วโลกโอกาสพนักงานชายหญิงทุกคน มีโอกาสก้าวหน้าจนถึงตำแหน่งผู้อำนวยการ GM, CEO และ MD ขึ้นกับบทบาทในหน้าที่ Performance และหรือมีสิทธิ์ถูกคัดเลือกเข้าถือหุ้นบริษัทเปิดใหม่

รับสมัครงานด่วน Sales Administration Zenith Comp กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ Responsibilities: Provide Support for all sales activities in preparation of correspondence, contracts and proposals. Execute and ensure the completion of sales related documents such as quotation, sales order, purchase order, sales records including others sales related documents requested by sales team. Coordinate and follow up with related parties to ensure that products are ready to deliver according to their schedules. Immediately inform sales staff and/or coordinate with customers for any problems of delivery. Coordinate with internal staff for any matters related to sales activities.

รับสมัครพนักงาน Sales Administration เงินเดือน 15,000 บาท ทำงานแถวสุรวงศ์ จันทร์ศุกร์ 8.0016.30 น.รับด่วน Adecco Rama IV Recruitment Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1.พิมพ์เอกสารและเช็คข้อมูลใบสมัครก่อนส่งเอกสาร2.จัดเก็บเอกสาร3.จัดทำ Report Daily, Sales Performance 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ต้องการ จนท.ธุรการประสานงาน (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) ประจำ สำนักงานการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ไอซัพพอร์ท จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง ลักษณะงาน1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม4. บันทึกเอกสาร เข้าออก ของแผนก5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ8. จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงานปฏิบัติงานวันทำงาน : วันจันทร์ศุกร์ เวลาทำการ : 08.0017.00 น.วันหยุด : เสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ บริษัท การบินไทยฯ

รับสมัครพนักงาน ธุรการ One Stop Service BTS หมอชิต (PP) Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร ตรวจสอบข้อมูลและคีย์ข้อมูลรายชื่อลูกค้าใหม่และคีย์ออร์เดอร์แทนเซลล์ รับผิดชอบงาน Project, เอกสาร และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร พนักงานสารบรรณ Document Officer บริษัท บางกอกสหประกันภัย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ จัดการ ควบคุม จัดเก็บ การเบิกจ่าย บันทึก เอกสารหรือแฟ้มประวัติ

เจ้าหน้าที่ Office Administration & HR [JobID:34185] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน "To manage messengers mailingTo take care of office facilities management and maintenance (IT, Internet, Xerox)To order office suppliers (water, drinks, stationeries)To coordinate all administrative processes from arranging travel itineraries & accommodation, meetings and events; facility management; purchasing and selecting office venders; coordinating office support services; and to act as main point of contact to staffs at all level both locally and overseasTo do outsource contract renewal and follow up payment and balanceTo book golf, resturant, hotel for Japanese managementTo coordinate with driverTo coordinate with agent to renew Japanese for visa, work permitTo take BRI staffs leave record of staff, work hour"

ต้องการ 19 20 ม.ค. 60 Career Day ปี 2017 เปิดรับสมัครพนักงานและเจ้าหน้าที่หลากหลายตำแหน่งงาน สมัครด้วยตนเอง สอบถามโทร.0226910105,0854888278,0922465696 The Mall Group Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ *** ข่าวประชาสัมพันธ์เปิดกว้างทุกตำแหน่งงาน !!! โอกาสคว้าถึง…สำหรับคนรุ่นใหม่ ไฟแรง ที่ต้องการความก้าวหน้า, ต้องการหางานและเปลี่ยนงานใหม่ ***วันที่ 1920 มกราคม 2560 Career Day ต้อนรับปีระกาทอง ศูนย์การค้า Emporium / Emquartier / Paragon / Bluport huahin และห้างสรรพสินค้าเดอะมอลล์ทุกสาขา เปิดรับ พนักงานหลายตำแหน่ง (หลายอัตรา) อาทิ เช่นเลขานุการ / Admin / ประสานงานทั่วไป / พนักงานธุรการ / เอกสารภายใน / Messengerจนท.จัดซื้อสำนักงาน / ศิลป์ / จนท.ตรวจสอบทรัพย์สิน / พนักงานประจำออฟฟิต / คีย์ข้อมูลจนท.ประชาสัมพันธ์การตลาด / ประสานงานผู้เช่า / ศูนย์การค้า / สมาชิก บัตร M Cardจนท.จัดหาร้านค้า / ประสานงานร้านค้า / จัดหาสินค้าซุปเปอร์ / บริหารสินค้าซุปเปอร์จนท.บัญชี / จนท. IT SUPPORTพนักงาน แคชเชียร์ (ดีพาร์ท/ซุปเปอร์) / จนท.เอกสารรายวันพนักงานแลกคูปอง/การ์ดเงินสด / เก็บเงินนอกสถานที่จนท.ลูกค้าสัมพันธ์ / ประชาสัมพันธ์ / PR / Call Center / บริการข้อมูล / Customer Service / Liaisonพนักงานขายเครื่องแต่งกายชาย / เครื่องหนังชาย / บูติกสตรี / มือถือ / COMPUTERพนักงานขาย / จัดเรียงสินค้า / ประสานงานขายพนักงานชงชิม / จัดชิม / พนักงานแลกสินค้าโปรโมชั่นซุปเปอร์ / ทำอาหารสำเร็จรูป (ซุปเปอร์)พนักงานตัดแต่งผลไม้ / คัดแยกสินค้า / ซุปสลัดบาร์ / อาหารสด / อาหารทะเล / อาหารแห้งชำพนักงานเก็บรถเข็น / พนักงานรับฝากของซุปเปอร์พนักงานตรวจรับสินค้า / เช็คเกอร์ / กระจายสินค้า / ควบคุมสินค้าพนักงานคลังพัสดุ / ส่งสินค้า / จนท.บันทึกข้อมูลสต็อกพนักงาน รปภ. (กลางวัน/กลางคืน) / วิทยุสื่อสาร / ศูนย์สื่อสาร / กล้อง CCTVช่างแอร์ / ช่างลิฟท์ / ช่างไฟฟ้า / ช่างบันไดเลื่อน / ช่างอิเล็กทรอนิกส์ / จนท.พลังานและควบคุมอาคารพนักงานซ่อมบำรุงอาคาร / ช่างสี / ช่างไม้ / ช่างปูน / ช่างเชื่อมโลหะพนักงานจัดสวน / ดูแลต้นไม้ /พนักงานทั่วไป / จัดพื้นที่กิจกรรมพนักงานจราจร / แจกบัตรจอดรถ / รับฝากรถลูกค้าครูสอนว่ายน้ำ (ไลฟ์การ์ด) / ประจำสวนน้ำ / จัดกิจกรรมสวนน้ำสนใจสมัครด้วยตนเอง ได้ที่ศูนย์รับสมัครพนักงานและว่าจ้างกลาง บริษัท เดอะมอลล์กรุ๊ป จำกัด อาคาร B ชั้น 5A(วันจันทร์ ศุกร์ เวลา 09.0017.00 น.)โทร : 022691010 – 5 , มือถือ 0854888278, 0922465696 , line:RCM_CENTEREmail: Recruitment.center@themall.co.thการเดินทาง : ติดสถานีรถไฟฟ้าBTS พร้อมพงษ์ ฝั่งศูนย์การค้า THE EMPORIUM อาคาร B ชั้น 5A เลขที่ 622 ถ.สุขุมวิท แขวงคลองตัน เขตคลองเตย กรุงเทพมหานคร 10110

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Purchasing Officer ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.เอส.อินเตอร์เทรด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ จัดซื้อวัตถุดิบ base oil และ additive คอยตรวจเช็คบรรจุภัณฑ์ว่ามีเพียงพอกับการผลิต

รับสมัครตำแหน่ง Merchandise Admin (สัญญาจ้างรายปี) ประจำสำนักงานใหญ่ บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ • คีย์ข้อมูลและจัดทำงานเอกสารต่าง ๆ ของแผนกจัดซื้อ เช่น บันทึกข้อมูลลงในระบบ, จัดทำเอกสารเบิกจ่าย, การทำ Report และ Presentation เป็นต้น• ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร เช่น ฝ่ายบัญชี, การเงิน, การตลาด เป็นต้น• งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ต้องการ ผู้ช่วยฝ่ายธุรการ บริษัท สยาม ซัน ออโต้ เซลส์ จำกัด นครปฐม

งาน งานว่าง หน้าที่ความรับผิดชอบหลักดูแลงานเบิกจ่ายสต็อกอุปกรณ์สำนักงาน ดูแลงานจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานและอุปกรณ์แม่บ้านดูแลงานบันทึกการซ่อมบำรุงอาคาร ดูแลงานบันทึกการซ่อมรถบริษัท ดูแลงานบันทึกตรวจสอบเวลาเข้าออกของพนักงาน ดูแลงาน 5สในองค์กร หน้าที่ความรับผิดชอบรองดูแลการประชาสัมพันธ์ภายในองค์กร ดูแลงานกล้องวงจรปิด และช่วยงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย