รับสมัคร Document Officer ecargo (Thailand) Co.,Ltd. สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางานใหม่ แปลสินค้าและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ จากภาษาอังกฤษและเป็นไทยและภาษาไทยเป็นอังกฤษ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ SALES EXECUTIVES A&G INTERNATIONAL CARGO (THAILAND) CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน หาข้อมูลลูกค้ารายใหม่ เตรียมข้อมูลของลูกค้า และเงื่อนไขการขายเข้าพบลูกค้า แนะนำบริษัท เพื่อเสนอขายสินค้าและบริการออกเยี่ยมลูกค้าเป็นระยะๆ ทั้งรายเก่าและรายใหม่เก็บข้อมูลสินค้าและบริการของคู่แข่ง และความเคลื่อนไหวทางกาีรตลาดของลูกค้าทัง้รายเก่าและรายใหม่เก็บข้อมูลผลสำรวจความพึงพอใจของลูกค้ารายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชาทราบปฏิบัติตามงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

รับสมัครงาน Supply Chain Executive ด่วนมาก! (จัดซื้อต่างประเทศ) KCG CORPORATION CO., LTD. กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1. ควบคุมปริมาณสินค้าในคลังสินค้า2. วิเคราะห์ปริมาณการเพิ่มและลดของสินค้าในคลัง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด3. ทำงานและประสานงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดซื้อสินค้า/ตรวจสอบคุณภาพรวมถึงการคัดเลือกซัพพลายเออร์ใหม่4. กำกับการมาถึงของสินค้า5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งจากต่างประเทศ6. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของซัพพลายเออร์ รวมถึงโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง7. ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้ผลิต รวมไปถึงคุณภาพของสินค้าในเวลาที่ส่งมอบ8. คาดการณ์และตรวจสอบปริมาณโควต้าสินค้า/และประเมินการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน9. ค้นหาสินค้าใหม่ ที่มีความเป็นไปได้ในตลาด10. นำเสนอสินค้าใหม่/การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์11. ช่วยเหลือหัวหน้าในการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้ จัดเก็บเอกสารต่างๆ (เอกสารวางแผนการสั่งซื้อ, เอกสารการสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้ตัวจริง, ใบบรรจุรายการสินค้า และเอกสารการจัดส่งสินค้า) โดยแบ่งตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์

เจ้าหน้าที่ Customer Service (Import & Export) Location: Navanakorn, Pathumthani) SM: 2258 Smartcruit Consultant Co.,Ltd. ปทุมธานี

หางาน มองหางาน Company Summary: The global trading investment and organization.• Coordinate between customer and internal section.• Solve problems by cooperation with concerned department and customers.• Control and follow up shipment• Get the related document from customer send to all concerns• Input shipment detail as per customer’s invoice and create B/L.• Monitoring and ensure that all job files are closed and forward to Consignee on time.

รับสมัครด่วน Assistant Manager [Job ID:36416] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน To handle all export shipment to several countries from receivingTo issue purchase order, purchasing from suppliers, arrange shipments, contacting freight forwarders, shipping linesTo prepare and submit documents to accounting and financeTo extensive knowledge on all export documents, invoice, packing list, bill landing, certificate or origin, form FTATo be the key focal points for overseas supplies, and customersTo monitor sales and profit of the specific business and report to supervisorTo build a good relationship with existing clients and ensure they stay satisfied and positive

รับสมัครด่วน ด่วน***พนักงานทำเอกสารส่งออก**หญิงเท่านั้น บริษัท สยามเฟรช เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน จัดทำเอกสารส่งออก ติดต่อ Shippingประสานงานกับฝ่ายขายและจัดซื้อและส่วนงานที่เกี่ยวข้อง**ถ้าไม่มีรูปถ่ายไม่รับพิจารณา**

รับสมัครด่วน AE Shipping Supervisor [Job ID: 34221] reeracoen recuruitment co.,ltd กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ "To be responsible for inspection and customs clearance for export of goods To coordinate the relevant authorities for permission to export controlled goods To control issue about air exportTo manage documents with outbound customsTo do other responsibilities as assigned"

รับสมัครงานด่วน Assistant to Managing DirectorForeign Affair(จัดซื้อต่างประเทศ/ภาษาอังกฤษดี) บริษัท คอมฟอทต้า จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน • ดำเนินการติดต่อประสานงาน ระหว่างบริษัทและSupplierที่ได้ดำเนินธุรกิจกันแล้ว• เจรจาต่อรองกับSupplierในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าของบริษัท• ติดต่อประสานงานด้านสินค้าขาเข้า กับเอเย่นต์ต่างประเทศ• จัดทำเอกสารในการนำเข้าสินค้า และติดตามการขนส่งสินค้านำเข้าจากต่างประเทศ• รวบรวมข้อมูลของสินค้าต่างๆ พร้อมทั้งจัดทำการประเมินราคาเบื้องต้นของสินค้า• มีประสบการณ์ด้านการจัดซื้อ และการค้าระหว่างประเทศ• สื่อสาร โต้ตอบ เจรจาเป็นภาษาอังกฤษได้อย่างดีเยี่ยม• งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงาน Import/Export Specialist Chilindo Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ Qualifications: Knowledge in Import and Export Knowledge about TISI ( Thai Industrial Standards Institute ) and FDA ( Food and Drug Administration ) Have Broker Licence for Importing Experience in importing Electronices or Cosmetics Able to communicate in English. Position and salary depend on skill and experience.

รับสมัครพนักงาน Customs Documentation Export (พนักงานคีย์ใบขนขาออก) ด่วน!!! บริษัท แนสโก้ ชิปปิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน พิมพ์ใบขนสินค้าขาออก ตาม Draft ที่พนักงานประสานงานขาออกจัดเตรียมให้ พิมพ์ใบกำกับการขนย้ายส่งให้ลูกค้า บันทึกข้อมูลงานขาออกในระบบ SmartFreight งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ต้องการ Shipping and Sourcing กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศและต่างประเทศ ในประเทศ เปิดใบสั่งซื้อสินค้าในประเทศ โดยหา Vendor เทียบ และมีคุณภาพที่ดี และตามสินค้าให้ทันกับความต้องการShipping จัดทำใบขนขาเข้า ตรวจเช็คพิกัด และอาการสินค้า เพื่อคำนวนต้นทุน และตรวจสอบสิทธิประโยชน์จากการนำเข้า เช่น Form E, Form AK, Form AI,คำนวนเทียบ Freight ที่มีราคาดีที่สุด สำหรับ Term : EXW ,FOB ต่างประเทศ เปิดสั่งซื้อสินค้าต่างประเทศ, เปิด L/C ,T/Rตาม Shipment สินค้าให้เข้าทันตามความต้องการ และประสานงานภายในองค์กร

ต้องการ BOI Officer Fischer & Partners Co., Ltd ระยอง

รับสมัครงาน หางานใหม่ ดูแลเอกสาร BOI ติดต่อกรมศุลการกร เรื่องเอกสารการนำเข้าวัถุดิบ และเครื่องจักรดูแลเอกสาร Custom Clearance ติดต่อ BOI ติดต่อประสานงานกับบริษัทขนส่ง

รับสมัครพนักงาน Senior Sales Executive (Freight Forwarding) SM:2636 Smartcruit Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน • Male/Female not over 35 years of age• Bachelor degree in any business related field        • Have an experience in Freight Forwarding Industry (Sales) at least 3 years• Good personality and human relationship• Have own car with driving license • Good command in English • Capable of using MS office

รับสมัครพนักงาน Supply Chain Executive ด่วนมาก! (จัดซื้อต่างประเทศ) KCG CORPORATION CO., LTD. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1. ควบคุมปริมาณสินค้าในคลังสินค้า2. วิเคราะห์ปริมาณการเพิ่มและลดของสินค้าในคลัง เพื่อก่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด3. ทำงานและประสานงานร่วมกับแผนกที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งจัดซื้อสินค้า/ตรวจสอบคุณภาพรวมถึงการคัดเลือกซัพพลายเออร์ใหม่4. กำกับการมาถึงของสินค้า5. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจัดส่งจากต่างประเทศ6. วิเคราะห์ข้อมูลประสิทธิภาพการทำงานของซัพพลายเออร์ รวมถึงโปรแกรมจัดซื้อจัดจ้าง7. ประเมินประสิทธิภาพการทำงานของผู้ผลิต รวมไปถึงคุณภาพของสินค้าในเวลาที่ส่งมอบ8. คาดการณ์และตรวจสอบปริมาณโควต้าสินค้า/และประเมินการเปลี่ยนแปลงในการทำงาน9. ค้นหาสินค้าใหม่ ที่มีความเป็นไปได้ในตลาด10. นำเสนอสินค้าใหม่/การฝึกอบรมผลิตภัณฑ์11. ช่วยเหลือหัวหน้าในการทำงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายไว้ จัดเก็บเอกสารต่างๆ (เอกสารวางแผนการสั่งซื้อ, เอกสารการสั่งซื้อ, ใบแจ้งหนี้, ใบแจ้งหนี้ตัวจริง, ใบบรรจุรายการสินค้า และเอกสารการจัดส่งสินค้า) โดยแบ่งตามกลุ่มของผลิตภัณฑ์

รับสมัครงาน จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ MidWest Dental Group.CO.,LTD. กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ดำเนินการจัดซื้อและนำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารเพื่อการส่งออก ดำเนินการเคลมสินค้ากับผู้ผลิต แปลเอกสารต่างประเทศ งานต่างประเทศอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

เจ้าหน้าที่ Customer Service (Import & Export) Location: Navanakorn, Pathumthani) SM: 2258 Smartcruit Consultant Co.,Ltd. ปทุมธานี

หางาน ค้นหางาน Company Summary: The global trading investment and organization.• Coordinate between customer and internal section.• Solve problems by cooperation with concerned department and customers.• Control and follow up shipment• Get the related document from customer send to all concerns• Input shipment detail as per customer’s invoice and create B/L.• Monitoring and ensure that all job files are closed and forward to Consignee on time.

รับสมัครด่วน Senior Sales Executive (Freight Forwarding) SM:2636 Smartcruit Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน • Male/Female not over 35 years of age• Bachelor degree in any business related field        • Have an experience in Freight Forwarding Industry (Sales) at least 3 years• Good personality and human relationship• Have own car with driving license • Good command in English • Capable of using MS office

รับสมัครพนักงาน Export Officer (ด่วนที่สุด) บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1. รับผิดชอบการดำเนินการในเรื่องเอกสารส่งออก/เอกสารสั่งซื้อและอื่นๆ2. ดูแลซัพพอร์ตกระบวนการส่งออกให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทและมาตรฐานส่งออก3. เช็คสินค้าและสื่อการตลาดตามรายการส่งออก4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย