รับสมัคร เจ้าหน้าที่FoodScience (ป.โท) ประจำเพชรบูรณ์ บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพชรบูรณ์

สมัครงาน หางาน บริหารจัดการในไลน์การผลิตและประกันคุณภาพสินค้าของโรงงานไก่ปรุงสุกและไก่สดส่งออกต่างประเทศ ประจำเพชรบูรณ์

หาพนักงาน หัวหน้างาน (ประจำโรงงาน จ. เพชรบูรณ์ ด่วน!!) บริษัท สหฟาร์ม จำกัด เพชรบูรณ์

หางาน สมัครงานใหม่ บริหารงานโรงงาน (ควบคุมการผลิต,วางแผนและข้อมูลการผลิต,ประกันคุณภาพ,ควบคุมคุณภาพ,คลังสินค้า ) ประจำโรงงานแปรรูปการผลิตไก่สดและไก่ปรุงสุกแช่แข็งส่งออกต่างประเทศ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Production Supervisor (ประจำสาขาบางนา) KCG CORPORATION CO., LTD. สมุทรปราการ

สมัครงาน หางาน 1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้2. ควบคุมดูแลการทำงานของหัวหน้างาน ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3. ตรวจสอบ/จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในฝ่ายตามแผนฝึกอบรมไว้อย่างเหมาะสม4. ตรวจสอบและประเมินการทำงานของพนักงานในฝ่าย5. รายงานปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามความเหมาะสม6. ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน/ภายนอกบริษัทฯ7. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมาย8. รับนโยบายบริษัท และนำไปส่งเสริมให้พนักงานไปปฏิบัติตาม

รับสมัครงานด่วน R&D Manager (Beverage) บริษัท เซ็ปเป้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน รับผิดชอบด้านการบริหารงาน กำหนดนโยบาย เป้าหมาย มาตรฐานการทำงาน ของงานวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ กำกับดูแลการวิจัย ศึกษา ค้นคว้า และทดลองวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์เพื่อปรับปรุงสินค้าเก่าและพัฒนาสินค้าใหม่ รวมถึงขั้นตอนการผลิต สูตรผลิตภัณฑ์ คุณสมบัตของวัตถุดิบ คุณสมบัติองผลิตภัณฑ์ สำหรับสินค้าใหม่ และเก่า ดูแลและควบคุมการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ตามมาตรฐานต่างๆ เช่น GMP, HACCP, ISO, หรือมาตรฐานอื่นๆ ที่บริษัทได้รับการรับรอง กำกับดูและควบคุม การทดลองผลิตสินค้าในกระบวนการผลิตจริง เพื่อควบคุมคุณภาพ สูตร และคุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด

หาพนักงาน Product development supervisor Adecco Engineering & IT นครราชสีมา

งาน งานว่าง รับผิดชอบหน้าที่ของการวิจัยและพัฒนาสินค้า คิดค้นและพัฒนาในการลดต้นทุนการผลิต หาเครื่องจักรหรือคิด้นการลดกระบวนการผลิต ติดต่อสื่อสารกับลูกค้าเมื่อผลิตภัณฑ์ถูกขายในท้องตลาด

รับสมัครพนักงาน QA Supervisor ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สระบุรี

หางาน สมัครงานใหม่ 1. วางแแผนงาน วางแผนคนในการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ2. แก้ปัญหา ทำการสรุปงาน 3. จัดทำรายงานส่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ4. และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน Production Planning ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.อาร์.เอส.อินเตอร์เทรด สมุทรสาคร

งาน งานว่าง ประสานงานกับฝ่ายผลิตวางแผนการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามออเดอร์ของฝ่ายขายดูแลการทำงานของฝ่ายผลิตให้เป้นไปตามที่วางแผนไว้

รับสมัครงานด่วน Technical Sales Representative (Food Functional Ingredients) Berli Jucker Public Company Limited กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน • To ensure fulfillment of sales and other objectives by means of implementation• To secure all containers using for covering sales budget• To achieve target set out increase market share & sales, through acquisition and retention of customers• To propose improvement of and/ or within the internal & external processes to the Sales Manager, so as to increase efficiency and effectiveness of the organization• To establish and continuously improve product & market knowledge, so as to be more efficient• To establish solid communication, coordination with all existing and new clients proving good base for sales growth• Obtain reliable market information to participate in establishing and preparing solid business plan(s) and budgets• Obtain sufficient market & product knowledge so as to carryout technical selling and not just compete on price

รับสมัครพนักงาน R&D ผลิตภัณฑ์ Cosmetic Products บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน Research & Developmentพัฒนาผลิตภัณฑ์ CosmeticsEyes Shadow Eyes LinersMascaraFoundationsPowdersBlush onLipsticksLipglossNail Colourและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครพนักงาน QA Supervisor ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สระบุรี

งาน งานว่าง 1. วางแแผนงาน วางแผนคนในการควบคุมสินค้าให้มีคุณภาพ2. แก้ปัญหา ทำการสรุปงาน 3. จัดทำรายงานส่งหัวหน้าฝ่ายประกันคุณภาพ4. และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ต้องการ เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน เจ้าหน้าที่งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

เจ้าหน้าที่ นักวิชาการฝ่ายขาย บริษัท ชัชรีย์ โฮลดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน หาข้อมูลเพื่อช่วยสนับสนุนฝ่ายขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ สอนและสาธิตการใช้งานเครื่องมือ

รับสมัครพนักงาน RD Supervisor บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร

หางาน มองหางาน plans leads,organize and control all new product development activities. Coordinates with concerned department on matters concerning new product development. Coordinate with Purchasing and suppliers on the development of new ingredients or flovours or improvement of existing ingredients.

ต้องการ Process Creator บริษัท มารีนโกลด์ โปรดักส์ จำกัด สมุทรสาคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ การจัดสมดุลในไลน์ผลิต การคำนวณต้นทุนการประเมินความคุ้มค่า การคิดเชิงวิเคราะห์ ความคิดสร้างสรรค์ ,การแก้ไขปัญหา

รับสมัครพนักงาน Management Trainee (ประจำโรงงานบ้านบึง) บริษัท โออิชิ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) ชลบุรี

หางาน มองหางาน บริหารจัดการ ในสายการผลิตอาหาร ควบคุมการผลิตหรือด้านประกันคุณภาพอาหารส่งออก

รับสมัครงาน RD Supervisor บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร

หางาน ค้นหางาน plans leads,organize and control all new product development activities. Coordinates with concerned department on matters concerning new product development. Coordinate with Purchasing and suppliers on the development of new ingredients or flovours or improvement of existing ingredients.

ต้องการ นักโภชนากร (Nutritionist) PCS Security and Facility Services Limited กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ควบคุมกระบวนการผลิต ดูแลอาหารผู้ป่วยทุกประเภทให้ถูกต้องตามแผนการรักษาของแพทย์โดยใช้หลักโภชนาการ และโภชนบำบัด

รับสมัครด่วน R D บริษัท สยามรุ่งเรืองฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด สมุทรสาคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ คิดค้นผลิตภัณฑ์สินค้าใหม่ให้กับบริษัท, คิดต้นทุนของสินค้าที่ผลิตใหม่

หาพนักงาน พนักงานขาย (เครื่องมือ อุปกรณ์ น้ำยา สารเคมี สำหรับห้องปฏิบัติการ/โรงพยาบาล/โรงงานอุตสาหกรรม บริษัท เอ็มไพร์ ไซแอนติฟิค จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. ติดต่อประสานงานเพื่อเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าในฐานข้อมูลลูกค้าของบริษัท2. พบลูกค้าสร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า และนำเสนอขายสินค้า3. ออกพบลูกค้าใหม่ๆ เพื่อสร้างฐานลูกค้ารายใหม่ให้กับบริษัท4. วางแผนการขายและทำรายงานการขาย5. ปิดการขายและสรุปยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

ต้องการ QC Officer Siambioscience นนทบุรี

หางาน สมัครงานใหม่ 1. ทดสอบและช่วยงานพัฒนาวิธีวิเคราะห์ทางเคมี ได้แก่ เทคนิคด้าน HPLC ,TCC2. เตรียมอุปกรณ์ เครื่องมือ สารเคมีที่จำเป็นสำหรับการทดสอบ3. ปฏิบัติงานตามระบบมาตรฐาน GMP/ISO9001 / ISO17025ความรู้ทางด้านบริหาร และด้านเทคนิค ที่ต้องมี เช่น สามารถจัดการงานตามแผนงานที่กำหนดได้ทักษะที่ต้องมี 1. การใช้งานคอมพิวเตอร์2. ทักษะด้านทดสอบ

ต้องการ R&D บริษัท เดอะทัช กรุงเทพฯ จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน 1. ค้นคว้าและพัฒนาศูนย์ผลิตภัณฑ์ในกลุ่มเครื่องสำอาง2. ประสานงานภายในแผนกและระหว่างแผนกรวมถึงติดต่อ Supplier3. ดูแลตรวจสอบวิเคราะห์คุณภาพโปรดักส์4. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงานต่างๆ เช่น Progress Report , Activity Report เป็นต้น5. จัดทำฉลาก Ingredient List ต่างๆ6. สำรวจทิศทางการตลาดของสินค้าด้านคุณภาพ ว่ามีแนวโน้มไปในทิศทางใด7. ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบคุณภาพและพัฒนาผลิตภัณฑ์

รับสมัครเจ้าหน้าที่ RD Supervisor บริษัท ยูอาร์ซี (ประเทศไทย) จำกัด สมุทรสาคร

หางาน สมัครงานใหม่ plans leads,organize and control all new product development activities. Coordinates with concerned department on matters concerning new product development. Coordinate with Purchasing and suppliers on the development of new ingredients or flovours or improvement of existing ingredients.