หาพนักงาน Sales Engineer บริษัท พีอีซี เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน คุณสมบัติ เพศชาย อายุ 25 40 ปี วุฒิปริญญาตรีขึ้นไป ในสาขาวิศวกรรมไฟฟ้า / อิเล็กทรอนิกส์ หรือสาขาอื่นๆที่เกี่ยวข้อง มีประสบการณ์งานขายในสาขาที่เกี่ยวข้อง อย่างน้อย 35 ปีขึ้นไป มีทักษะในการเจรจาต่อรอง เปรียบเทียบ โน้มน้าว การประสานงานที่ดี และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่ดี มีรถยนตร์ส่วนตัวที่สามารถใช้เดินทางไปปฏิบัติงานได้ สามารถเริ่มงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Sales Engineer แม็กซิไมซ์ อินทิเกรทเท็ด เทคโนโลยี จำกัด นนทบุรี

รับสมัครงาน หางานใหม่ เข้าพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าของบริษัทฯ ให้ได้ตามเป้าหมาย มองหาลูกค้าใหม่และโอกาสทางการขาย วิเคราะห์ตลาดและมองแนวโน้มทิศทางของตลาด สรุปและปิดการขายได้

รับสมัคร Sales Engineer Long Shine (Thailand) Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ Bachelor degree in engineering or related field.Ability and Willingness to learn new technologyAbility to communicate in EnglishExperience in Adhesive or Plastic or Electronic is a plus.Good followup, ProActive, Can do attitude, work under pressureFast & Quick responseLike to sell and meet new people

รับสมัครตำแหน่ง sales Engineer บริษัท ไซมีส อีโคไลท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง ขายสินค้าเกี่ยวกับวัสดุที่ใช้ในการก่อสร้าง อธิบายให้รายละเอียดคุณสมบัติของสินค้ากับกลุ่มลูกค้า โครงการบ้านจัดสรร คอนโด และอื่นๆ

รับสมัครด่วน Engineer ในเครือ : บริษัท แม็ค เอช แอนด์ เอช (ประเทศไทย) จำกัด *N/A นอร์มมาร์ค จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง •วางแบบสินค้าร่วมกับผู้ออกแบบโครงการต่างๆ•แนะนำและให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเกี่ยวกับสินค้า (ชุดระบบรางระบายน้ำ)•แนะนำและให้คำปรึกษา เรื่องการติดตั้งสินค้า สามารถติดตั้งสินค้าบางประเภทได้•วิเคราะห์และหาแนวทางแก้ไขปัญหาต่างๆ หลังการขาย•ติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตต่างประเทศ

รับสมัครพนักงาน Sale Engineer M.C.O. (Thailand) CO.,LTD ระยอง

งานว่าง หางาน Job Description:• Develop and manage relationship to new customer and existing customer in Electricity and Power plant, Petrochemical industry including Oil & Gas industry.• Cooperate with customer and find out the best solution for serve customer to meet their requirement and target.• Cooperate and work with related department in order to achieve the customer requirement in term of quality, price, budget, delivery time and technical services.• Perform the pricing information and related condition including with quotation preparing to be quote out to customer.• Perform the marketing plan and visiting plan for key account and new customer.• Daily report, weekly report, monthly report and annual budgeting for each customer account.

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Assistant Sales Manager Adecco Engineering & IT กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน คิดกลยุทธ์และวิธีการเสนอขายสินค้ากับผู้แทนจำหน่าย ติดต่อสื่อสารและให้คำปรึกษากับลูกค้าเกี่ยวกับการวางระบบปรับอากาศในอาคารสูง หรือโรงงานอุตสาหกรรม ติดต่อสื่อสารกับทีมในภาคพื้นเอเชียแปซิฟิค สามารถบรรลุเป้าหมายตามที่ตั้งไว้

เจ้าหน้าที่ Sales Engineer บริษัท ยูโรเซีย เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง รับผิดชอบด้านการขาย แนะนำ ติดตาม ตลอดจนดำเนินงานให้บรรลุตามเป้าหมาย เก็บข้อมูลสินค้า สนับสนุนด้านงานขายทั้งหมด สร้างความไว้วางใจและสร้างสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า

รับสมัครพนักงาน Sales Engineer บริษัท โพรมิเน้นท์ ฟลูอิด คอนโทรลส์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน รับผิดชอบการขายตามที่บริษัทฯ มอบหมายทำยอดขายดูแลลูกค้า

รับสมัครตำแหน่ง Sales Manager/Assistant Sales Manager Hydrozone Co., Ltd. บริษัท ไฮโดรโซน จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ติดต่อลูกค้าเป้าหมาย และ หาลูกค้าใหม่เพื่อนำเสนองาน ดูแลงานขาย ตามพื้นที่ที่กำหนด ติดตามงานและให้บริการหลังการขาย ประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานในบริษัท เพื่อให้งานสำเร็จตามวัตถุประสงค์

รับสมัคร Sales Engineer (ประจำบริษัท คิว อินเตอร์ ซัพพลาย จำกัด ) บริษัท ดีทรัพย์สิน โฮลดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1. ติดต่อเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าใหม่ 2. ดูแลรักษาความสัมพันธ์ พร้อมบริการหลังการขายกับลูกค้าเก่า3. ให้คำปรึกษาปัญหาข้อมูลทางด้านเทคนิค และการบริการเกี่ยวกับสินค้าของทางบริษัทฯ แก่ลูกค้า4. ทำรายงานการเข้าพบลูกค้า เพื่อบันทึกและนำมาเป็นข้อมูลในการบริการครั้งต่อไป5. ทำยอดขายให้ได้ตามเป้า6. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย7. ปฎิบัติงานวันจันทร์ศุกร์(8.00 17.00 น.) และทำ 1 เสาร์/เดือน

รับสมัครพนักงาน Civil Engineer บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ *ดูแลงานขายเสาเข็ม และคำนวณจำนวนเสาเข็ม* ดูแลงานเอกสารของโครงการ BOQ ของงาน สร้างถนน สะพาน เขื่อน

รับสมัครงาน วิศวกรขาย แผ่นพรีแคส บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด นนทบุรี

หางาน มองหางาน ลักษณะงาน1.งานขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าและทีมงานเกี่ยวกับงานออกแบบ การติดตั้งระบบงานแผ่นพรีแคส2.ประสานงานระหว่างลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายติดตั้งระบบแผ่นงานพรีแคสให้เสร็จเรียบร้อยให้เป็นไปตามแผนงานของลูกค้า3.ติดต่อประสานงานกับOwner และ บริษัทรับเหมาก่อสร้าง เพื่อนำเสนอขายระบบแผ่นพรีแคสและการเรียกเก็บค่าสินค้าและค่าติดตั้งจากลูกค้า4.งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง หรือ ได้รับมอบหมาย

รับสมัครงาน Project Sales /Sales Engineer ( SubStation Project) BOQPWWTCJIGI E IT Computing Recruitment Co.,Ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน Our client was established more than 15 years , the one leading Main Contractor, EngineeringProcurementConstruction –EPC Company . Our group are specialized in Electrical, Mechanical and Environment Solutions and services to our ourbroadwide customers from Power sector down to Industrial segment and also Infrastructure. We are expert in electrical solutions of segment from High Voltage Substation down to Medium and Low voltage system. We are serving customers in difference industrial segment such as Power Plant, Oil & Gas, Petrochemical, Cement & Building Material, Metal & steel, Pulp & Paper, Food Mining, Wood, etcMain Accountabilities : Establishes and maintains effective customer relationships to understand customer needs, promote customer understanding of full product officering, and align to provide a solution Prepares offers in coordination with the project department and/or the Sales Manager Ensures appropriate technical and financial aspects of offers, including prices and trading conditions. Prepares sales plans using company tool ( i.e. PreSales) Ensure the successful outcome of transactions, contracts and proposals through effective product/solution presentations and negotiations Contributes to the development of new market opportunities in the designated territory supporting other sales professionals

เจ้าหน้าที่ sales(japanese) /จศ/เทรนงานญี่ปุ่น /ติดต่อ กีรติ 0819175569 บริษัท จัดหางาน เพอร์ซันแนล คอนซัลแตนท์ (ประเทศไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ติดต่อประสานงานลูกค้า

ต้องการ วิศวกรขาย (Sales Engineer) สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ สังกัดบริษัท ฟอร์เวิร์ด ซิสเต็ม จำกัด ดูรายละเอียดบริษัทได้ที่ http://www.forwardsystem.co.th ขายสินค้าต่างๆของบริษัท ขยายฐานลูกค้าของบริษัท สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า

รับสมัครงาน Product Training Manager J.D. POOLS (BANGKOK) CO., LTD กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน บริหารจัดการ ควบคุมดูแลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ขององค์กรวางแผนการอบรม และจัดเตรียมผลิตภัณฑ์พร้อมให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์วางแผนการโปรโมทสินค้าในแต่ละช่องทางของระบบธุรกิจเฟรนไชน์

หาพนักงาน sales engineer บริษัท บ้านไทยโฮม จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ดูแลลูกค้าโครงการ นำเสนอสินค้าพร้อมปิดการขายและดูแลหลังการขายกลุ่มลูกค้า : developer นักพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ คอนโด บ้านเดี่ยว อาคารพาณิชย์สินค้า : ผนังคอนกรีตเสริมเหล็กพรีแคส

รับสมัคร Sales & Service Engineer บริษัท เต็มโซล อินโนเวชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง นำเสนอข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าเพื่อรักษายอดขาย หาลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขาย คอยให้คำปรึกษาและคอยแก้ปัญหาให้กับลูกค้า งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย