หาพนักงาน ดราฟแมน งานไฟฟ้า/งานประปา บริษัท เพลินจิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน เขียนแบบ AUTO CAD 20072015 ได้ สามารถเคลียร์แบบได้ สามารถอ่านแบบได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

ต้องการ Indoor Sales Engineer (TeleSales) Smartcruit Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1. Enhancing sales and marketing of cable products to our incomingcall customers by giving consultative information on alternative products, and assist customers to find satisfied solutions throughout selling 2. Increasing the Company’s market share with new and existing products and develop an excellent knowledge about the company’s customers and their applications. 3. Other related tasks such as handle incoming calls and enquiries from customers, assist and collaborate with Sales team for pricing issue or customer’s profile, prepare and follow up on quotations, and handle daily customer related correspondences

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Maintenance Engineer (Bangkok) Smartcruit Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน Company Summary: The leading in power development business Benefit/Salary: 2030K, Insurance, Bonus, Company Trip, etc. • The effective and properly support power plants’ maintenance outage activities mainly in control & instrumental equipment/system and work control processes consisting of planning, documentation, and execution related to a planned outage identifying both preventive and corrective actions, mitigating risks and avoiding recurring issues in compliance with the quality assurance manual, company policies, procedures, and applicable codes and standards. • Drive optimization of power plant’s equipment through better maintenance practices and upgrades with the scope to improve Safety, Operation, Availability and Reliability of the power plants.

เจ้าหน้าที่ ดราฟแมน งานไฟฟ้า/งานประปา บริษัท เพลินจิต เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน เขียนแบบ AUTO CAD 20072015 ได้ สามารถเคลียร์แบบได้ สามารถอ่านแบบได้ ใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Project Manager Langdon & Seah (Thailand) Ltd. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน งานบริหาร และควบคุมการก่อสร้างสามารถประสานงานระหว่างเจ้าของโครงการและผู้เกี่ยวข้องได้ดีประสบการณ์การบริหารโครงการ อาคารสูง ไม่น้อยกว่า 10 ปีสามารถใช้โปรแกรม Autocad, Mocrosoft Office ได้

รับสมัครตำแหน่ง Project Manager/Asst. Project Manager บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) ฉะเชิงเทรา

มองหางาน ค้นหางาน บริหารจัดการและควบคุมดูแลการก่อสร้างของโครงการ ( บ้านจัดสรร , ทาวเฮ้าส์)

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Internal Audit (M/C) บริษัท ไทยอกริฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน 1.ตรวจสอบตามแผนการตรวจสอบ2.วิเคราะห์ข้อมูลและประเมินความเสี่ยงของระบบการทำงาน3.รายงานตรวจสอบพร้อมแนวทางการแก้ไข

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Engineer (ประจำโรงงานบางปู ถนนสุขุมวิทสายเก่ากม.35.5 )***ด่วน KAMA Joint Venture Co.,Ltd. สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน 1.Receive and respond to queries for testing. Any query from customer regarding testing will be directed to him and he will coordinate with for the details and pricing2.Prepares quotation and submit to customer under my advice and approval3.Prepares the test proposal and details of testing, mock up drawings and work procedure4.Arrange the preparation of the confirmed test and coordinate with Testing Supervisor for the program of work5.Perform the required pretests for our customer, he will be trained for the basic operations of the equipments6.Controls the documents related to testing and in conformation to ISO 17025

รับสมัครงาน Engineer (ประจำโรงงานบางปู ถนนสุขุมวิทสายเก่ากม.35.5 )***ด่วน KAMA Joint Venture Co.,Ltd. สมุทรปราการ

งาน งานว่าง 1.Receive and respond to queries for testing. Any query from customer regarding testing will be directed to him and he will coordinate with for the details and pricing2.Prepares quotation and submit to customer under my advice and approval3.Prepares the test proposal and details of testing, mock up drawings and work procedure4.Arrange the preparation of the confirmed test and coordinate with Testing Supervisor for the program of work5.Perform the required pretests for our customer, he will be trained for the basic operations of the equipments6.Controls the documents related to testing and in conformation to ISO 17025

รับสมัครงานด่วน Design & Maintenance Engineering บริษัท ยูเนี่ยน โค้ทติ้ง จำกัด สมุทรปราการ

หางาน มองหางาน ออกแบบติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ ที่ใช้ในการผลิตวางแผนร่วมกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการทำ Innovation improvementจัดทำPM master plan และควบคุมการทำ PM ตามList Standardวิเคราะห์เพื่อป้องกัน Machine Breakdown และกำหนด Action Planบำรุงรักษา เครื่องจักรอุปกรณ์ให้อยู่สภาพพร้อมใช้งานเสมองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

รับสมัครพนักงาน Service Engineer Smartcruit Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ Industry Summary: Manufacturing, Sales and Service for Domestic and overseas market for Hardness Tester, Sample Preparation, etc. • Repair, Install, Inspect the machine for customers• Provide onsite training and advising technical information to the c customers • Provide detailed technical feedback to service• Provide customer reports of actions taken during onsite ** You will have a chance to go training in Japan for 6 months**

รับสมัครด่วน ROBOTIC SYSTEM ENGINEER (SERVICE ENGINEER) JUNIOR บริษัท โรโบแมค ซิสเต็มส์ จำกัด สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางานใหม่ ดูแลงานบริการหลังการขายของเครื่องจักรและหุ่นยนต์ แก้ปัญหาเครื่องจักร วิเคราะห์ และ ประเมินผล ให้คำแนะนำลูกค้าในเครื่องการให้บริการและอะไหล่ รายงานต่อหัวหน้างาน และ ติดต่อทีมสนับสนุนที่ต่างประเทศ เขียนคำสั่งหุ่นยนต์ KUKA (KRL). โปรแกรม PLC Siemems S7, Mitsubishi, Allen bradley, OMRON หรืออื่นๆ สนับสนุนฝ่ายอื่นๆของบริษัทในด้านเทคนิค

รับสมัครด่วน Maintenance Engineer (Electrical & Instrument) (Base in Rayong) Smartcruit Consultant Co.,Ltd. ระยอง

หางาน สมัครงานใหม่ Industry Summary: Our client is the world leading provider of advanced engineering thermoplastics with over 10,000 global employees and operations in over 40 countries. • Maintain all machine and equipment for production line and Lean cell line in the good working order with safety manner.• Provide support to Maintenance E&I technicians in the shift work.• Ensure that all maintenance activities are complied with safety policy.• Prepare necessary spare part of equipment and machine available when have planned shut down or unplanned shut down.• Improve and develop system or equipment to have good quality product or increase the line efficiency.• Plant engineering works.• Building service for electrical system, air condition system also sanitary system.• Preventive maintenance schedule.• Calibration schedule and tooling management.• Cost reduction activity. Maintenance budget control.• Arrange the necessary training for all maintenance technicians.• Support production line capacity expansion projects.• Encourage all staff to work under EHS rules and regulation and promote for safety matters.• Maintain housekeeping in work area and ensure compliance of safety rules to prevent accidents.

รับสมัครตำแหน่ง System Professional (System Engineer) บริษัท แอคเซลเล้นซ์ (ประเทศไทย) จำกัด นนทบุรี

หางาน ค้นหางาน • Manage delivery IT production systems and service within all scope of system OS windows /Linux Server• Administration, maintenance and upgrade of server operating systems• Support daytoday operational incidents and change processes on a daily basis• Monitor System resource performance to ensure that the systems are operating at a high performance consistently• Lead system service tuning effort• Storage management, day to day operate logical volume and capacity management. Produce Storage design and tactical implementation of the storage platforms for, File servers, Microsoft cluster servers, and virtualized server farms are essential• Investigating and coordinating with peers/cross team to perform root cause analysis and provide a the long term solution in problem management• Document Work instruction documents to be deployed to the First line support team • Monitor systems trends and prevent occurrence of incidents, problems and errors and improve overall system performance. • Participate in change management of CCB meeting • Support system operations align with ITIL practices• Stand by on call (if required) for consulting System operator and 1st Line support team

รับสมัครงานด่วน Project Engineer บริษัท ไอริส กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ถอดแบบ เขียนแบบ จัดทำ BOQควบคุมงานก่อสร้าง ติดตามผู้รับผิดชอบให้ทำการแก้ไขงานที่บกพร่องภายใต้เงื่อนไขของสัญญาและแบบก่อสร้าง จัดทำแผนงาน ตรวจสอบผู้รับเหมา จัดทำแผนเร่งรัดงานควบคุมการทำงานของ Subcontractor

รับสมัครด่วน Maintenance Engineer (Electrical & Instrument) (Base in Rayong) Smartcruit Consultant Co.,Ltd. ระยอง

หางาน สมัครงานใหม่ Industry Summary: Our client is the world leading provider of advanced engineering thermoplastics with over 10,000 global employees and operations in over 40 countries. • Maintain all machine and equipment for production line and Lean cell line in the good working order with safety manner.• Provide support to Maintenance E&I technicians in the shift work.• Ensure that all maintenance activities are complied with safety policy.• Prepare necessary spare part of equipment and machine available when have planned shut down or unplanned shut down.• Improve and develop system or equipment to have good quality product or increase the line efficiency.• Plant engineering works.• Building service for electrical system, air condition system also sanitary system.• Preventive maintenance schedule.• Calibration schedule and tooling management.• Cost reduction activity. Maintenance budget control.• Arrange the necessary training for all maintenance technicians.• Support production line capacity expansion projects.• Encourage all staff to work under EHS rules and regulation and promote for safety matters.• Maintain housekeeping in work area and ensure compliance of safety rules to prevent accidents.

รับสมัครงานด่วน Testing engineer บริษัท ไทยเทคโนกลาส จำกัด นครปฐม

งาน งานว่าง ออกแบบการทดสอบ และทดสอบผลิตภัณท์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดเตรียมสินค้าตัวอย่าง พร้อมทั้งควบคุมการทดสอบ สินค้าตัวอย่าง ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการทดสอบงาน สรุปผลการทดสอบเพื่อส่งต่อหน่วยงานพัฒนาผลิตภัณฑ์

ต้องการ {หางานรุงเทพฯ}รับบุคลากรประจำออฟฟิศ ประชาสัมพันธ์ต้อนรับโอเปอเรเตอร์ประสานงานทั่วไป วุฒิม.3ม.6ขึ้นไป (หยุดเสาร์อาทิตย์) ไม่จำกัดเพศ สัมภาษณ์งานรู้ผลทันที ลาดพร้าว, กรุงเทพฯ

หางาน ค้นหางาน ร : ***สวัสดิการ*** เบี้ยขยัน โบนัส รายละเอียดตำแหน่งงาน ( ผู้ชม 1 ครั้ง ) ชื่อตำแหน่งงาน : {หางานรุงเทพฯ}รับบุคลากร…้าไม่มีประสบการณ์จะมีเจ้าหน้าที่เทรนงานให้) *เวลาทำงาน จันทร์ศุกร์ เวลา 10.3018.00น. หยุดเสาร์อาทิตย์ นักขัตฤ…

หาพนักงาน Mechanical/ Electrical Engineer Smartcruit Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ Company Summary: The global leading of various types of robots compromising SCARA robots (Jointed arm) and cartesian robots. Visit the client to perform the service installing, maintenance, or other problem when client needs Testing, monitoring and make inspection Maintain good relationships with key customer & projects

รับสมัครด่วน วิศวกรคำนวณปริมาณ บริษัท เวสท์คอน จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1. ดำเนินการงานปริมาณให้ได้ตามมาตรฐานและแผนงาน2. ตรวจสอบและสรุปตัวเลขสำหรับการเปิดใบกำกับและสั่งวัสดุ3. นำเสนอขอบเขตการคิดปริมาณงานตามใบกำกับ4. ติดตามเปรียบเทียบใบกำกับกับการส่งผลงาน5. วิเคราะห์ปัญหาความผิดปกติของวัสดุคงเหลือกับปริมาณงาน6. ประสานงานภายในเรื่องปริมาณเพื่อใบกำกับและสั่งวัสดุ7. ร่วมดำเนินการมาตรฐานการคิดปริมาณ