รับสมัครพนักงาน Mechanical Engineer บริษัท อาร์เอฟเอส จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน 1.ตรวจสอบการทำงานของระบบเครื่องปรับอากาศและระบายอากาศ2.ตรวจสอบการทำงานของระบบอุปกรณ์ระบบเครื่องกล3.จัดทำแผนการซ่อมบำรุง (PM)4.จัดทำรายงานประจำเดือน5.จัดทำตารางการทำงานของพนักงานในสายการบังคับบัญชาของตนเอง6.ดูแลและควบคุมการทำงานของช่างเทคนิคเครื่องกล7.ควบคุมดูแลผู้รับเหมาในส่วนงานที่รับผิดชอบสนใจงานติดต่อได้โดยตรง026886511 คุณตัวเล็ก ฝ่ายบุคคลติดต่อในวันจันทร์ ศุกร์ 8.30 17.00 น.

รับสมัครด่วน Production/ Industrial Engineer บริษัท มหากิจรับเบอร์ จำกัด ระยอง

รับสมัครงาน หางานใหม่ ควบคุม ดูแล ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์กระบวนการผลิตให้อยู่สภาพปกติ พร้อมใช้งาน วิเคราหะห์ แก้ไขปัญหากับเครื่องจักร สาเหตุการเกิด Breakdown ให้สามารถกลับมาใช้งานได้อย่างถูกต้อง ทดสอบ ค้นคว้า ปรับปรุง เครื่องจักร และระบบการผลิตโดยใช้เทคโนโลยีทางด้านระบบอัตโนมัติช่วย วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) และดำเนินการตามเป้าหมายที่กำหนด ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพเพื่อให้ได้ผลตามเป้าหมายที่กำหนด

รับสมัครตำแหน่ง purchasing engineer เงินเดือนตามโครงสร้างบริษัท Bangkok Industrial Gas ระยอง

มองหางาน ค้นหางาน หาข้อมูลทั่วไปเกี่ยวกับสินค้าและผู้ขาย และผู้ให้บริการที่เป็นประโยชน์กับการดำเนินธุรกิจของบริษัทต่อรองราคา /ดำเนินการจัดซื้อสินค้า และงานโครงการควบคุมดูแล การส่งมอบสินค้าของผู้ขายให้เป็นไปตามกำหนดควบคุมดูแลงานจัดซื้อ และงานจัดหาโครงการ ตามกำหนดเวลาประสานงาน /เช็ค order /แก้ปัญหาเฉพาะหน้าอย่างเป็นระบบ

รับสมัครพนักงาน วิศวกรแม่พิมพ์*ด่วน (โรงงานที่สามโคก) กลุ่มบริษัทซังอา (ไทย) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน 1.จัดการ ดูแลพร้อมปรับปรุงระบบแม่พิมพ์2.ตรวจเช็คและวิเคราะห์ปัญหา3.วางแผนและติดตามการจัดแม่พิมพ์ให้เพียงพอต่อการผลิต

รับสมัครพนักงาน Mechanic Design Engineer บริษัท ริเวอร์พลัส จำกัด นนทบุรี

สมัครงาน หางาน ออกแบบ Machine และ Support ที่จำเป็น ออกแบบระบบไฟฟ้า ตู้ควบคุมได้ Commissionining and Start Up งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครตำแหน่ง Production Manager (Automotive Part นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร) BOTQWYQCJIIK E IT Computing Recruitment Co.,Ltd ชลบุรี

หางาน มองหางาน Our client is the company made ceramics part and expansion to 3 businesses in worldwide such as automotive part, ceramics part, electronics part.For automotive product, we have 4 categories such as SPARK PLUG, GLOW PLUG, OXYGEN SENSORS and KNOCK SENSORS. The ceramics part and electronics part was settled office in 12 countries and 15 manufacturing in worldwide. In Thailand, The company has been certified ISO/TS 16949: 2002 and ISO 14001: 2004Recently, the company was located at Amata Nakorn Industries Estate in Chonburi province, Responsibilities: To be the leader of Safety Activity, Leader of TPM Activity To support chief/engineer arrange and control operator produce according to production plan and objectives. Counseling to engineer for monitoring KPI achievement and analysis root cause for continuous improve process in order KPI to achieved as target. Leader of safety activity include monthly patrol audit and plan budget for safety activity. To support activity of QCC, Kaizen, 5S and save energy in order to achieved as target. Involve and consider monthly production plan meeting. Analysis and develop manufacturing processes in order to minimize risk and reduce costs in department. Control and monitor the performance of employees in the department comply with the operating standard. To implement the system of ISO 9001, ISO TS 16949 and ISO 14001

รับสมัครพนักงาน Automotive Test Engineer SM:2407 Smartcruit Consultant Co.,Ltd. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน Investigate every part of the vehicle structure to meet the specification target included physical characteristics of each part by using CAE simulation and experimentation in order to ensure we provide safety and comfort for customers in Asian countries.

รับสมัคร Service Manager (Brand BMW) บริษัท ไทยยานยนตร์ เซลส์แอนด์เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน * ติดตาม/ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของศูนย์บริการให้เป็นไปตามที่กำหนดของบริษัทฯ และตามเป้าหมายที่กำหนด* ทำงานทางด้านระบบมาตรฐานคุณภาพของทางบริษัท* งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเป็นครั้งคราว* ทำ Manpower Planning,Manpower movement และรายงานต่างๆ

รับสมัครด่วน วิศวกร ซ่อมบำรุง บริษัท ไทยสิน เมทัล อินดัสตรี จำกัด ฉะเชิงเทรา

รับสมัครงาน หางาน ออกแบบ ควบคุมการบำรุงรักษา(TPM)ซ่อม สร้าง เครื่องจักร,ซ่อมและมีประสบการณ์เครื่องปั๊มลม,งานซ่อมเครื่องจักรกลหนัก

รับสมัครพนักงาน Assistant Engineering manager บริษัท ฟู้ดสตาร์ จำกัด นครปฐม

รับสมัครงาน หางานใหม่ • รับนโยบายจากผู้จัดการฝ่าย เพื่อจัดทำแผนการปฎิบัติงานให้เหมาะสมและมีประสิทธิภาพ• ควบคุมและดูแลส่วนงานภายในฝ่ายวิศวกรรมให้บรรลุเป้าหมายตามระบบการบำรุงรักษาทวีผล• ศึกษาและพัฒนา ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม โดยนำเสนอผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมพิจารณา• ควบคุม ดูแลรับผิดชอบการสั่งซื้อ/เบิกจ่าย อะไหล่ วัสดุสิ้นเปลือง ตลอดจนเครื่องมือ เครื่องใช้ในฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นระบบ• ประสานงานกับบริษัทผู้ผลิต ตัวแทนจำหน่าย หรือบริษัทผู้รับเหมาก่อสร้างในการจัดซื้ออะไหล่ อุปกรณ์ และ/หรือการจัดจ้างก่อสร้าง ต่อเติมอาคาร ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมให้เป็นไปตามที่กำหนด• ปฏิบัติงานแทนผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมในเรื่องที่ได้รับมอบหมาย ในกรณีที่ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมติดภารกิจ• ดูและระบบคุณภาพต่างๆ เช่น 5ส. ความปลอดภัยในการทำงาน , ISO, การตรวจประเมินฯ• ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง• ปฏิบัติงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ต้องการ ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง บริษัท สแตนดาร์ด แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน วางแผนซ่อมบำรุง บริหารทีมงานช่าง และประดิษฐ์คิดค้นเครื่องได้ มีประสบการณ์ระบบนิวเมตริท จะพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัครงานด่วน Project Assistant Manager บริษัท ฟู้ด วิลเลจ จำกัด นครปฐม

มองหางาน ค้นหางาน ออกแบบ ควบคุมการก่อสร้าง ติดตั้ง เครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องกล ระบบทำความเย็น ของโรงงานอุตสาหกรรม ตรวจสอบสัญญาโครงการ แบบรูป และเอกสารประกอบสัญญา ข้อกำหนดต่าง ๆ อย่างละเอียด ดูจดจำเนื้อหาหลัก เงื่อนไขที่สำคัญต่าง ๆ วางแผนกำลังคน เครื่องจักรต่างๆ แผนงานรายสัปดาห์ รายเดือน เพื่อติดตามความก้าวหน้า ตรวจสอบแผนงานของผู้รับเหมาช่วง,กำกับควบคุมงานทางด้านโครงการต่างๆของโรงงาน และ ของผู้รับเหมาช่วงในโครงการต่างๆ ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้,ควบคุมงบประมาณค่าใช้จ่ายที่เกิดจากงานโครงการนั้นๆ จัดทำ Cash Flow ติดตาม Payments ในงบประมาณที่กำหนด,สรุปโครงการ วิธีการก่อสร้างที่เหมาะสม ปลอดภัยและใช้เวลาดำเนินการที่เร่งรัด และขั้นตอนการทำงานให้เห็นภาพรวมชัดเจน ออกแบบเขียนแบบตามโครงการต่างๆที่ได้รับมอบหมาย ให้ Up date อยู่เสมอ สร้าง,ปรับปรุง,พัฒนาระบบต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดระบบที่มีประสิทธิภาพ จัดทำโครงการปรับปรุงที่เกี่ยวข้องกับการอนุรักษ์พลังงานตามนโยบาย

หาพนักงาน วิศวกรระบบสุขาภิบาล บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด (มหาชน)

รับสมัครงาน หางานใหม่ หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุง ระบบบำบัดน้ำเสีย / รีไซเคิล 2. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงระบบประปา 3. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงระบบดับเพลิง4. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ภาคเครื่องยนต์)5. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้อง Air Compressor 6. ควบคุมการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในห้องปั๊มทั้งหมด 7. ดำเนินการซ่อมบำรุงตามแผน PM ของแผนก

รับสมัครงานด่วน วิศวกร ประจำโรงงานลาดกระบัง S & P SYNDICATE PUBLIC CO., LTD. กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1. ควบคุมดูแลและวางแผนในการบำรุงรักษาเครื่องจักร วางแผนงาน PM เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต ควบคุมดูแลติดตามผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต หาแนวทางในการปรับปรุงงาน PM เครื่องจักรใน line การผลิต ให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น 2. ควบคุมดูแลปรับปรุงโครงสร้างระบบสาธารณูปโภคให้พร้อมใช้งานอย่างปลอดภัย ถูกต้องตามกฎหมายโรงงานและระบบคุณภาพ ทบทวนแผนงาน PM เครื่องจักรหรือระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน ควบคุมดูแลติดตามผลการซ่อมบำรุง เครื่องจักรหรือระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน หาแนวทางในการปรับปรุงงาน PM ระบบสาธารณูปโภคในโรงงานให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น3. ดูแลค่าใช้จ่ายต่างในการซ่อมบำรุง ศึกษาหาแนวทางในการลดค่าใช้จ่ายในงานซ่อมบำรุงแต่เพิ่มประสิทธิภาพการทำงานของเครื่องจักร หาแนวทางในการปรับปรุงเครื่องจักรที่มีใช้อยู่แล้วให้สามารถใช้งานได้ดีขึ้น การสั่งซื้อหรือการระบุ Spec อะไหล่ ตามเครื่องจักร ที่จำเป็นต่อการใช้งาน4. งานด้านความปลอดภัย ปรับปรุงแก้ไขหรือเพิ่มเติมให้เครื่องจักรมีสภาพการใช้งานที่ถูกหลักของความปลอดภัยในโรงงาน จัดเตรียมป้าย, ที่กั้นเพื่อความปลอดภัย, กิจกรรมเพื่อความปลอดภัย และบ่งบอกพื้นที่การทำงาน เป็นต้น หลักของความปลอดภัยในการทำงาน5.การบริหารจัดการทั่วไป การดำเนินงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาและที่ได้รับมอบหมาย อื่นๆ