ต้องการ Van Saleman บริษัท อีแซดดี.วัน จำกัด สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน รับผิดชอบการขายตามเขตการขายที่ได้รับมอบหมายมีลูกค้าประจำในระบบแล้ว ไม่จำเป็นต้องหาลูกค้าเพิ่มกระจายสินค้า ฟิลลิป มอร์ริส (ไทยแลนด์) Marlboro L&M Bond Streetกระจายสินค้า มาร์ส (ไทยแลนด์) อิ้งค์ เพ็ดดีกรี วิสกัส

เจ้าหน้าที่ ขายเครื่องสำอาง Maybelline Make Up ประจำห้าง Lotus ศรีนครินทร์ รายได้เฉลี่ย 15,000+++/เดือน Adecco Rama IV Recruitment Ltd. สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน เชียร์ขายเครื่องสำอางแต่งหน้าห้อ Maybelline Make Up เชียร์ขายสินค้าพร้อมกระตุ้นยอดขาย ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่ทางบริษัทตั้งไว้ จัดเรียงสินค้าให้เป็นระเบีบย สวยงาม จัดทำรายงานยอดขายประจำวัน

รับสมัครด่วน วิศวกร QC บริษัท เค เอช ที เซ็นทรัลซัพพลาย จำกัด สมุทรปราการ

หางาน มองหางาน วิเคราะห์ตรวจสอบคุณภาพงานให้มีประสิทธิภาพ ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯให้ได้ตามเป้าหมาย มีประสบการณ์ด้านงานฉีดพลาสติก จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถปฏิบัติงานที่โรงงาน ถ.บางนาตราด กม.16 สมุทรปราการ ได้

รับสมัครด่วน Logistic Manager บางเสาธง สมุทรปราการ BOVSWXCJIJG E IT Computing Recruitment Co.,Ltd สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางานใหม่ บริษัทลูกค้าของเราดำเนินการมากว่า 30 ปีทางด้านประกอบอุปกรณ์ลงแผ่นวงจร อิเล็กทรอนิกส์ (PCBA), ประกอบแผ่นวงจรลงกล่องสำเร็จรูป โดยทีม วิศวกรที่มีความชำนาญเฉพาะทางกระบวนการผลิตและด้วยเทคโนโลยีที่ทันสมัย ลูกค้ามีทั้งในประเทศและต่างประเทศ เช่น SHARP , DELTA , KYORITSU , PANASONIC , DAIKIN , SONY , MACO , FUJITSU นอกจากบริษัทจะผลิตแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ แล้วนั้นยังทำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ยานยนต์ด้วยซึ่ง ผลิตภัณฑ์ที่ทำอยู่ในปัจจุบันก็ได้แก่ เสาอากาศวิทยุ , วิทยุติดรถยนต์ , หน้าปัดมอเตอร์ไซด์ ส่งให้กับบริษัทยักษ์ใหญในวงการยานยนต์อย่าง HONDA ,TOYATA , MITSUBISHI เป็นต้นรายละเอียดงาน : อำนวยความสะดวก และสนับสนุนกระบวนการผลิต บริหารการจัดการสินค้าคงคลัง การจัดรับส่งสินค้า ควบคุมดูแลสินค้าในคลังให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสม ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน (สถิติการมาทำงาน, อนุมัติ, ข้อผิดพลาด) ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทางด้านการ คลังสินค้าและขนส่งเพื่อส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง วางแผน และควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคลังสินค้า และการจัดส่ง จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ สร้างคู่มือการปฏิบัติงาน จ้างข่าวสาร จัดประชุมของฝ่าย และประสานงานหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง พัฒนาบุคลากร เพื่อฝึกอบรมสอนวิธีการปฏิบัติงานหน้างานให้กับพนักงาน ปรับปรุงการทำงานให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง รายงานผลการปฏิบัติงาน ปัญหา ประสิทธิภาพในการดำเนินงานให้ฝ่ายบริหาร (แผนการดำเนินงาน ขั้นตอน ความคืบหน้า แล้วเสร็จ)

รับสมัครพนักงาน Maintenance Manager THAI YANAGAWA CO., LTD. สมุทรปราการ

สมัครงาน หางาน บริหารงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ การผลิต การควบคุมการวางแผนงานซ่อมบำรุงประจำเดือน ประจำปี วางแผนโครงสร้างกำลังคนในแผนก อย่างเหมาะสม ติดตาม ควบคุมความคืบหน้าของแผนการซ่อมบำรุง สรุปผลการซ่อมบำรุงประจำเดือน และการแก้ไข ประชุมผลการปฏิบัติงาน และอื่นๆ บริหารจัดการต้นทุนภายในแผนก สนับสนุนกิจกรรมของบริษัทฯให้สำเร็จตามเป้าหมาย

เจ้าหน้าที่ วิศวกรสิ่งเเวดล้อม *** รับด่วน *** บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด สมุทรปราการ

หางาน สมัครงานใหม่ ควบคุม / ตรวจสอบ / ดูเเลระบบบำบัดมลพิษทางอากาศ, น้ำเสีย, กากของเสีย ในโรงงานแก้ไข, ปรับปรุง, รักษาสภาพ, เครื่ิองมืออุปกรณ์ควบคุมดูเเลระบบ ISO 14000, Hosas 18001

ต้องการ Marketing Communication(ธุรกิจจักรยานนำเข้า) บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง 1. พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด และทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาดและผู้บริโภค2. ร่วมวางแผนและนำกิจกรรมการตลาดไปปฏิบัติเพื่อให้ได้ผลงานตามเป้าหมาย3. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์/ สื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ร่วมกับทีมการตลาด/ สื่อกราฟฟิคต่างๆ รวมถึงรับผิดชอบงานเว็บไซต์ของบริษัท การเขียนข่าวสารสารสนเทศทางเว็บไซต์ เพื่อสื่อสารข้อมูลผลิตภัณฑ์ออกไปยังช่องทางการตลาดและลูกค้า4. จัดกิจกรรมแนะนำผลิตภัณฑ์ ช่วยสนับสนุนส่งเสริมงาน Event 5. ทำการติดตามผลตรวจสอบรายงาน ข่าวสารในด้านจักรยาน

รับสมัครงาน พนักงานอ่านมาตรน้ำประปา (กันทรลักษ์) ด่วนมาก!! บริษัท สยามราชธานี จำกัด สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน ปฏิบัติงานทุกวันที่ 115 ของเดือน อ่านมาตรมิเตอร์น้ำ พร้อมพิมพ์ใบแจ้งหนี้ ตรวจสอบมิเตอร์น้ำเบื้องต้นว่าชำรุดเสียหายหรือไม่ พร้อมแจ้งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบ

รับสมัครตำแหน่ง System Analyst บริษัท จัดหางาน จ๊อบบีเคเค ดอท คอม จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง 1.วิเคราะห์และออกแบบรายงานด้านสารสนเทศ รวมทั้งออกแบบฐานมูล2.มีความรู้ด้านMobile Applicationจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

รับสมัคร Document Officer ecargo (Thailand) Co.,Ltd. สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางานใหม่ แปลสินค้าและผลิตภัณฑ์บนเว็บไซต์ จากภาษาอังกฤษและเป็นไทยและภาษาไทยเป็นอังกฤษ และงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Production Supervisor (ประจำสาขาบางนา) KCG CORPORATION CO., LTD. สมุทรปราการ

สมัครงาน หางาน 1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตที่วางไว้2. ควบคุมดูแลการทำงานของหัวหน้างาน ให้ดำเนินการเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ3. ตรวจสอบ/จัดอบรมให้ความรู้แก่พนักงานในฝ่ายตามแผนฝึกอบรมไว้อย่างเหมาะสม4. ตรวจสอบและประเมินการทำงานของพนักงานในฝ่าย5. รายงานปัญหาต่างๆ ให้ผู้บังคับบัญชาและผู้เกี่ยวข้องทราบ ตามความเหมาะสม6. ประสานงานกับหน่วยงาน ภายใน/ภายนอกบริษัทฯ7. ให้ความร่วมมือและช่วยเหลืองานที่ได้รับมอบหมาย8. รับนโยบายบริษัท และนำไปส่งเสริมให้พนักงานไปปฏิบัติตาม

รับสมัครด่วน Assistant BU Manager (Prapadaeng Site) กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ สมุทรปราการ

หางาน มองหางาน 1. Managing and controlling the production process to ensure and achieve quality, delivery time with the goal setting2. Administrating manpower and machines to be high efficiency 3. Monitoring and reviewing for production cost saving 4. Continually increase productivity improvement 5. Management safety demands through all processes

รับสมัครงาน พนักงานเพาะชำจัดสวน (ฝ่ายสนาม) ด่วนมาก บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จํากัด สมุทรปราการ

หางาน ค้นหางาน เพาะชำต้นไม้จัดสวนรอบสนามกอล์ฟและรอบอาคารสถานที่ตามที่ได้รับมอบหมาย ดูแลรดน้ำต้นไม้ต่างๆ

รับสมัครพนักงาน Warehouse Supervisor (บางนาตราด กม 19) CEVA Logistics (Thailand) Co.,Ltd. สมุทรปราการ

งาน งานว่าง Ensure all operation result under responsibility areas including KPI, stock accuracy, operational cost, health and safety, and customer service Ensure all procedures are properly documented, understood, and apply by all Employees Give direction and work assignments to Employees Responsible for condition and safety of all Warehouse and Transport Equipment, products, materials, and property Maintain and develop effective stock control process and procedures and Ensure stock accuracy at all times trough effective cycle counting, stockchecks and stocktakes Work closely with safety team in pursuit of a safe working environment and compliance to statutory regulations. Encourage Team Member input and thought process toward improved customer service Continuous improvement in efficiency of all material handling activities Develop, support, and conduct Team Member training Ensure quality of employee, and equipment image in working environment Contribute to development and justification of budget, and identify and act upon any opportunities for cost reduction Maintenance of standardized work schedules.

รับสมัครตำแหน่ง Sale & Marketing ประจำ ACME LAUNDRY บริษัท ซัมมิท วินด์มิลล์ กอล์ฟ คลับ จํากัด สมุทรปราการ

หางาน มองหางาน หน้าที่คิดวางแผนการตลาด ดูเรื่องการตลาด จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์เพื่อโปรโมทนำเสนอขายหน้าที่ออกไปติดต่อลูกค้านอกเหนือหน้าที่ดังกล่าวข้างต้นนี้ผู้จัดการแผนกซักรีดจะเป็นผู้มอบหมายงานตามความเหมาะสม

รับสมัครด่วน รับสมัคร Reception ประจำห้างเมกา บางนา เงินเดือนเริ่มต้น 18,000 ขึ้นไปหรือตามตกลง สนใจติดต่อ คุณเนย 0901981038 คุณอ้น 0626012097 บริษัท สยามราชธานี จำกัด สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน รับเรื่องการขอเข้าทำงานต่าง ๆ ในพื้นที่ศูนย์การค้า เมกา บางนา และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ให้บริการอำนวยความสะดวกและตอบข้อซักถาม ด้านข้อมูลข่าวสารร้านค้า รวมถึงกิจกรรมทาง การตลาดต่าง ๆ ดูแลและอำนวยความสะดวกผู้ให้บริการในการใช้ ห้องประชุม รถกอล์ฟ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ทำการประกาศประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ให้แก่ผู้เช่าร้าน

เจ้าหน้าที่ จนท.ฝ่ายขายต่างประเทศ บริษัท เมืองทองอุตสาหกรรมอาลูมีเนียม จำกัด สมุทรปราการ

หางาน ค้นหางาน ประสานงานด้านงานเอกสารภายในให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้าใหม่งานเอกสาร,ตัวอย่าง,รายงาน

ต้องการ รถกระบะ 4 ล้อ เข้าร่วมบริการ จัดส่งพื้นที่ภาคกลาง (จำนวนมาก) บริษัท อินเตอร์ เอ็กซ์เพรส โลจิสติกส์ จำกัด สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน จัดส่งสินค้าพื้นที่ภาคกลาง ฉะเชิงเทรา ,ชลบุรี , ระยอง , จันทบุรี ตราด นครนายก , ปราจีนบุรี , สระแก้ว สมุทรสาคร , สมุทรสงคราม , นครปฐม , ราชบุรี กาญจนบุรี , สุพรรณบุรี , สระบุรี , ลพบุรี , อ่างทอง

ต้องการ จนท.ธุรการประสานงาน (วุฒิ ม.6 ขึ้นไป) ประจำ สำนักงานการบินไทยสนามบินสุวรรณภูมิ บริษัท ไอซัพพอร์ท จำกัด สมุทรปราการ

งาน งานว่าง ลักษณะงาน1. รวบรวมข้อมูลเพื่อจัดทำรายงาน2. จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย3. จัดเตรียมเอกสารและทำรายงานการประชุม4. บันทึกเอกสาร เข้าออก ของแผนก5. ตรวจสอบเอกสาร เสนอเซ็น6. ติดต่อประสานงานภายในและนอกหน่วยงาน7. ส่ง Fax ,สแกนข้อมูล,รับโทรศัพท์ ,ประสานงาน ,ดูแลจัดเก็บเอกสารต่างๆ เพื่อความเป็นระเบียบ8. จัดเก็บข้อมูลลงระบบโปรแกรมสำเร็จรูปของสำนักงานปฏิบัติงานวันทำงาน : วันจันทร์ศุกร์ เวลาทำการ : 08.0017.00 น.วันหยุด : เสาร์อาทิตย์ และวันหยุดตามประเพณีและประกาศของหยุดของ บริษัท การบินไทยฯ

รับสมัคร Project Safety/ จป.วิชาชีพ (4 months contract) Adecco Engineering & IT สมุทรปราการ

งาน งานว่าง To ensure correct and necessary Safety Health and Environment application in line with government law & regulation and company standards. Ensures the requirements of OHSAS/TIS 18001 and ISO 14001 are established, implemented and maintained Contractor Safety ProgramPrinciple Accountabilities: Implement OH&S and Environmental policies, procedure and action plan to ensure complied safety, legal and company corporate requirement. Champions, drives and ensures that the annual plan for safety and environment programs and/or audits are implemented. Conduct monthly safety committee meeting. Leads incident/nearmiss accident and environmental incident investigations to determine root cause and ensures prevention measures are developed and monitored. Lead contractor safety program and control permittowork system. Review Hazard Identification, Risk Assessment and Environmental Aspect including coordination to concern person to provide effectiveness corrective action plan. Identifies, facilitates and/or provides annual Safety, Health, and Environment training needs and programs for all employees to ensure full compliance. Liaises with Corporate and regulatory bodies on new developments so as to cascade to rest of company. Also undertakes to complete all necessary reporting To support and respond all of activities to comply with OHSAS/TIS 18001 and ISO 14001 requirement

เจ้าหน้าที่ HR Manager เออเบิ้ล พร็อพเพอร์ตี้ สมุทรปราการ

มองหางาน ค้นหางาน 1.บริหารจัดงานบุคคล และธุรการ2.บริหารจัดงานฝึกอบรม และพัฒนาบุคคลากร3.บริหารจัดงานจัดซื้อ และบริหารวัสดุสิ้นเปลือง4.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้องเสนอต่อผู้บริหาร5.วางแผนจัดการ และพัฒนาบริหารงานบุคคลและงานธุรการ6.ประสานงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง