เจ้าหน้าที่ School Administrator ธุรการโรงเรียนสอนภาษาแสนดี บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน Sandee Thai Language School is looking for a School AdministratorJob Description:The School Administrator is the one responsible in maintaining the administrative, accounting and personal services in the School. She/he will report to the School’s Manager and should ensure the accuracy of all the school’s services, in terms of keeping the records and documents. She/he also has the duties on enforcing School’s policies and regulations.She/he will also be the one incharge with dealing with Students’ inquiries and issues, making sure that there are better solutions with all of students’ concern.Qualifications:Graduate of Bachelor’s Degree in Related FieldNot over 40 years of ageAdministrative work related experience is a PlusEffective in both written and oral communication SkillsPossess a high Proficiency LevelPossess Computer Skills that includes the ability to operate wordprocessing programsAble to work in a minimal supervisionDemonstrate a sound work ethics and flexible with changes in the schoolwww.sandee.ac.th

เจ้าหน้าที่ Teacher : Rama 9 Branch Play And Learn Co., Ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 หรือ 6 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หาก 6 วันจะทำเสาร์หรืออาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง

รับสมัครด่วน อาจารย์พิเศษวิชาวิทย์คณิต(English Program) บริษัท ความรู้อนันต์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ สอนวิชาวิทยาศาสตร์คณิตศาสตร์ English Program ให้กับนักเรียนระดับประถมมัธยม สอนเป็นภาษาไทย โดยผู้สอนต้องมีความรู้ทางศัพท์ภาษาอังกฤษเฉพาะทั้งคณิตและวิทย์ สอนวันเสาร์ หรือวันธรรมดาช่วงเย็น

รับสมัครด่วน รับสมัคร ครูดนตรี (Flute) บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน รับสมัคร ครูสอนฟลุ้ต (Flute)สถาบันดนตรีศิลปะและการแสดง Superstar Academy ทองหล่อ ซ.20http://www.superstaracademy.com/en/ประเภทการสอนที่เปิดรับ Audition ครูผู้สอน• Voice • Dance • Drums• Piano , Keyboards• Guitar / Bass / Ukulele• Acting , Modeling , MC , DJ• Personalityคุณสมบัติของผู้สมัคร อายุ 24 ปี ขึ้นไป วุฒิการศึกษาปริญญาตรีขึ้นไปทุกสาขา หากสามารถสอนได้ 2 ภาษา TH/EN จะรับพิจารณาเป็นพิเศษ สามารถมาสอนได้ในวันเสาร์และอาทิตย์ กรณีจบไม่ตรงสาขาที่สอน จะต้องมีผลงานหรือประสบการณ์สอนอย่างน้อย 1 ปีขึ้นไปส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายได้ที่Email : hr.superstaracademy@gmail.comติดต่อฝ่ายบุคคลโทร : 0863999178 , 0843610100id line : 0843610100Update ตำแหน่งงาน หรือ Inbox ได้ที่ facebook : https://www.facebook.com/hr.superstaracademy

รับสมัครตำแหน่ง ครูสอนร้องเพลง (เด็กก่อนวัยเรียน) ด่วนมาก บริษัท เวิลด์ สตาร์ เน็ตเวิร์ค กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ เพศหญิง อายุ 25 35 ปี จบการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาดนตรีสากล เอกขับร้อง หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง สื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี งานประจำ จ . ศุ. หรือ Part timeลักษณะงาน : สอนเด็กก่อนวัยเรียน สามารถสอนร้องเพลง ท่าทาง และสอนเป็นภาษาอังกฤษได้ มารยาทดี สุภาพ มีทีมเวิร์ค มีวินัยและความรับผิดชอบสูง ซื้อสัตย์ ขยันอดทน รักที่จะดูแลเด็กเล็ก อายุระหว่าง 2 – 5 ขวบ มีประสบการณ์สอน 1 2 ปี

รับสมัครพนักงาน Thai Language Teachers บริษัท พีเคเอฟบี ฟาร์มาซูติคอล แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน สอนภาษาไทยให้กับชาวต่างชาติJob Description:A Thai Language Teacher is the one responsible on providing essential knowledge, which are relevant in learning Thai Language. She/he will make sure that the objectives of each lesson have been clearly observed and performed.She will conduct lectures and exercises for the students. And she/he will also monitor students progress in terms of learning the language, and analyze their areas of improvement. And she/he will work with the School manager in terms of classroom management.Qualifications:Graduate of Bachelors Degree in related FieldNot over 40 years of ageWith at least 2 years relevant Teaching ExperienceGreat Oral and Written Communication SkillsFlexible on dealing with students in different age range.Possess an indepth knowledge of Thai LanguagePossess a strong work ethics and can work as part of a teamAbility to identify students weakness and able to make solutions on dealing with it.Resourceful and can do the job well with a minimal supervisionEnergetic, lively and should make the class/lesson interestingPatient and should give inspiration to studentsSelf motivated, discipline and passionate in teaching studentswww.sandee.ac.th

ต้องการ Instructor / Trainer for Team Building / วิทยากรฝึกอบรม สัมนา กิจกรรมทีมบิวดิ้ง Internet Business Network Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน Responsible for training course design or customize for each client's organization. Create game or activity for developing the staffs of each organization in many areas such as management, sales and marketing, customer services etc. Organize team building program and activity for the client

รับสมัครด่วน ประสานงานภาษษจีน (โรงเรียนทานตะวันไตรภาษา) บริษัท ยูเนียนเปเปอร์คารตอนส์ จำกัด สมุทรสาคร

หางาน สมัครงานใหม่ ประสานงานด้านวิชาการฝ่ายภาษาจีนภายในโรงเรียน

รับสมัครตำแหน่ง Teacher : Rama 9 Branch Play And Learn Co., Ltd กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน ดูแลการเรียนการสอน โดยใช้หลักสูตรของ KiDO ดูแลความเป็นอยู่ของเด็กๆ สร้างความเข้าใจให้กับลูกค้า เกี่ยวกับโปรแกรม และหลักสูตรการเรียนการสอนต่าง ดูแลความเรียบร้อยภายในสถานที่ เพื่อให้พร้อมสำหรับต้อนรับเด็กๆ และผู้ปกครองเสมอ งานประจำ ทำงานสัปดาห์ละ 5 หรือ 6 วัน จันทร์ถึงศุกร์ หาก 6 วันจะทำเสาร์หรืออาทิตย์ วันใดวันหนึ่ง

รับสมัครด่วน ผู้จัดการ(งานมาตรฐานหลักสูตรและมาตรฐานงานวิชาการ) สำนักส่งเสริมวิชาการ บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน) ศูนย์เครือข่ายนักบริหาร กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง วางแผนกระบวนการจัดทำหลักสูตร ประสานงานในการขออนุมัติหลักสูตร ทำคู่มือการจัดทำหลักสูตร ดูแลมาตรฐานการจัดการหลักสูตร จัดงานประชุมคณะกรรมการวิชาการ ฯลฯจัดทำประกาศ แนวปฏิบัติและรวบรวมระเบียบข้อบังคับสถาบัน ดูแลคู่มือมาตรฐานการศึกษา ฐานข้อมูลหลักสูตร จัดทำ Work Shop มาตรฐานการศึกษา ดูแลงานเสนอพิจารณาตำแหน่งวิชาการ ฯลฯ

เจ้าหน้าที่ ครูสอนวิชาวิทยาศาสตร์ (สอนที่ ร.ร.โสมาภาพัฒนา) บริษัท โสมาภา อินฟอร์เมชั่น เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ปฏิบัติงานสอนวิชาวิทยาศาสตร์ ระดับประถมฯ 1 คน

รับสมัครด่วน Apple Professional Development (APD) บริษัท สุพรีม ดิสทิบิวชั่น(ไทยแลนด์) จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1.ให้ความรู้ การอบรม แนะนำบุคคลากรในสถานศึกษาเกี่ยวกับการบูรณาการ การศึกษา2.คิดค้นและเขียนหลักสูตรโดยใช้ Apple Device ประกอบการเรียนการสอนและสอดคล้องกับหลักสูตรของ สพฐ

รับสมัครเจ้าหน้าที่ ระดับผู้บริหาร โรงเรียนปราโมชวิทยารามอินทรา กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ รับผู้มีประสบการณ์และถ้ามีใบประกอบวิชาชีพผู้บริหารจะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

หาพนักงาน ครูสอนว่ายน้ำ part time โรงเรียน ดนตรีก้องทิพย์ กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง สอนว่ายน้ำเด็กเล็กตั้งแต่ 4 เดือน (เรียนกับผู้ปกครอง)ถึง 12 ปี หลักสูตรอเมริกา จะได้รับการอบรมและได้รับใบประกาศนียบัตรการสอน โดยสอนเป็นรายชม หรือ เป็นรอบ (รอบละไม่เกิน 45 ชม) เป็นสระอุ่นในร่ม ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์สอนว่ายน้ำมาก่อน

รับสมัครพนักงาน ครูดนตรี (ดนตรีสากล) โรงเรียน ดนตรีก้องทิพย์ กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ สอนดนตรีเครื่องที่ถนัด ตามนโยบายของโรงเรียน มีประสบการณ์สอนดนตรีเด็ก

เจ้าหน้าที่ พนักงานพิสูจน์อักษรภาษาไทย บริษัท ยูนิมอนจำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง รายละเอียดงานตรวจสอบพิสูจน์อักษรให้ถูกต้องตามหลักไวยกรณ์ ตามพจนานุกรมไทย

รับสมัครพนักงาน ครู PartTime คณิตศาสตร์ สาขา ฟิวเจอร์พาร์ค รังสิต บริษัท เอ็ดดูเคชั่น เน็ทเวิร์ค จำกัด ปทุมธานี

งานว่าง หางาน สอนคณิตศาสตร์ ในวันเสาร์อาทิตย์ และให้คำปรึกษาด้านการเรียนวิชาคณิตศาสตร์ รวมทั้งประเมินผลการเรียนวิชาคณิตศาสตร์หมายเหตุ: ผู้ที่ผ่านการทดสอบจะต้องเข้าอบรมหลักสูตรการสอนให้ครบตามที่บริษัทฯกำหนดไว้

รับสมัคร อาจารย์สอนศิลปะ โรงเรียน ดนตรีก้องทิพย์ กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน สอนศิลปะเด็กตั้งแต่ 4 ขวบขึ้นไป ทำงานประจำ สอนการวาด ระบาย ปั้น ประดิษฐ์ และ อื่นๆที่เกี่ยวข้อง คิดหลักสูตรและดูแลนักเรียนที่เรียนศิลปะ

รับสมัครงานด่วน ครูผู้สอน (สาขาวิทยาศาสตร์, คณิตศาสตร์) บริษัท นานมีบุ๊คส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน เป็นครูผู้สอนตามหลักสูตร Ge Genius School โดยสอนวิทยาศาสตร์ , คณิตศาสตร์ ได้ ดูแลในส่วนเนื้อหาวิชาการของทั้ง 3 หลักสูตรและสามารถเตรี่ยมอุปกรณ์และการเตรียมการสอนไว้ให้ครูที่จะมาสอนได้จัดตารางการเรียนการสอน ทุกสาขา จัดทำเอกสารของนักเรียนและผู้ปกครอง เช่นประเมินนักเรียน ,ใบลงเวลาเรียน และเอกสารอื่นๆ งานด้านธุรการ เช่น รับลงทะเบียน /Update ข้อมูลลูกค้า , แนะนำการขายคอร์สกับลูกค้าได้, ดูแลโรเงรียนสอยพิเศษ