รับสมัครตำแหน่ง Senior Network Engineer [Job ID:33104] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน "To manage maintenance's clients server, network and computer To deal with vendor and choose the right products for clients To do documents in English and report to manager To monitor performance and ensure system availability and reliabilityTo ensure networks are running smoothly"

รับสมัคร รับสมัคร Designer 3D event & exhibition บริษัท พีโฟร์เอเบิล จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน บริษัท พีโฟร์เอเบิล จำกัดรับสมัคร Designer 3D event & exhibition คุณสมบัติ: ชาย/หญิง อายุ 2035 ปีขึ้นไป ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง สามารถใช้โปรแกรม 3D max, Photoshop, Illustrator ได้ มีความคิดสร้างสรรค์และกระตือรือร้น เงินเดือน 15,00025,000**ผู้สนใจส่งประวัติและผลงานมาที่ P4ABLE@yahoo.com**บริษัท พีโฟร์เอเบิล จำกัด61/111 ซอยประเสริฐมนูกิจ 27 ถ.ประเสริฐมนูกิจ แขวงจรเข้บัว เขตลาดพร้าว กรุงเทพมหานคร 102300899679371 คุณปิยวรรธ

รับสมัครด่วน Draftman บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน เพศ ชาย หญิง ปริญญาตรี สาขาออกแบบ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง เขียนแบบก่อสร้างงาน Exhibition ,Museum , และ Interior ได้ มีความรู้ และความเข้าใจในพื้นฐานงานก่อสร้าง Detail และวัสดุเป็นอย่างดี สามารถใช้โปรแกรม Auto cad หรือ โปรแกรมเขียนแบบอื่นๆ มีความรับผิดชอบสุง กระตือรือร้น มีความอดทน สามารถทำงานที่ Site และงานต่างจังหวัดเป็นครั้งคราว หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องการ สถาปนิกอาวุโส กลุ่มบริษัท จาร์เค็น จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1.รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ดูแล และควบคุมการทำงานในทีมงานของตนในทุกขั้นตอน เพื่อให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของบริษัท และในเวลาที่กำหนด 2.สามารถอธิบายสื่อสารเสนอผลงานที่ทีมของตนออกแบบให้ลูกค้าเข้าใจ และยอมรับ สามารถตอบคำถามต่างๆได้อย่างเหมาะสม ประสานงานโครงการในทีมงาน ลูกค้า และฝ่ายอื่นๆ ทั้งภายนอกและภายใน จนโครงการออกแบบนั้นก่อสร้างสำเร็จลุล่วงไปด้วยดี3.ออกแบบ และเลือกวัสดุที่จะใช้อย่างสวยงามและเหมาะสม เป็นวัสดุที่ผลิตได้ตามเวลาที่ต้องการ ตามงบประมาณที่ลูกค้ากำหนด4.ตรวจสอบรายการ BOQ ในโครงการที่ทีมของตนออกแบบ เพื่อความครบถ้วนและถูกต้องให้กับเจ้าของโครงการ5.มีความกระตือรือล้นค้นหาความรู้ มุมมองใหม่ๆ เพื่อพัฒนาทักษะทางการออกแบบ6.เป็นผู้นำทีมงานของตนในการทำงานตามระบบควบคุมคุณภาพ และมีส่วนร่วมในการกำหนด typical detail ในการออกแบบ รวมทั้งมีส่วนสำคัญในกิจกรรมต่างๆของบริษัท7. ร่วมวางแผน จัดระบบระเบียบข้อมูล เพื่อให้สามารถค้นหาและตรวจสอบได้ง่าย

ต้องการ สถาปนิก บริษัท ปริญสิริ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน จัดทำแบบ Shop Drawing และ Asbuilt Drawing แต่ละโครงการที่รับผิดชอบโดยประสานงานกับผู้ออกแบบ เพื่อให้แบบที่เขียนออกมาถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด จัดทำงานถอดแบบโครงสร้าง และงานระบบสาธารณูปโภค (ไฟฟ้า ประปา) ในแต่ละโครงการที่รับผิดชอบ ให้เป็นไปอย่างถูกต้องสมบูรณ์ และเป็นไปตามหลักวิศวกรรม ภายในระยะเวลาที่กำหนด จัดเตรียมข้อมูลแบบก่อสร้าง สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด จัดเตรียมข้อมูลแบบโครงสร้าง และงานระบบ สำหรับการขออนุญาตปลูกสร้างให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามเวลาที่กำหนด

หาพนักงาน LANDSCAPE ARCHITECT บริษัท จี22 วิศวกรและสถาปนิก จำกัด นนทบุรี

หางาน สมัครงานใหม่ เป็นผู้ออกแบบ โดยครอบคลุมขอบเขตของงานออกแบบพื้นที่ภายนอกอาคารทั้งหมด ตั้งแต่การวางผังพื้นที่ ผังโครงการ ออกแบบภูมิทัศน์โครงการ เพื่อให้ได้บรรยากาศและรูปแบบตามโจทย์ของแต่ละโครงการ โดยสอดคล้องกับสภาพแวดล้อม

รับสมัครพนักงาน Web Design/Graphic Design บริษัท ออเดรย์ กรุ๊ป อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ติดต่อประสานงาน ออกแบบสิ่งพิมพ์ website ของทางบริษัทที่เกี่ยวกับ เมนูอาหาร แพคเกจจิ้งขนมเค้ก คุกกี้ เบเกอรี่ และสื่ออื่นๆเพื่อใช้ในกิจกรรมของบริษัท

เจ้าหน้าที่ CAD Operator (13 year contracts) Adecco Engineering & IT กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ออกแบบระบบไฟฟ้า โดยใช้ AutoCAD 2d หรือ 3d Electrical หากมีประสบการณ์ทางด้านการการเขียนแบบให้รถไฟฟ้า BTS/ MRT จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

ต้องการ Interior Designer Hencefort Ltd. กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ร่วมสร้างแนวคิดและพัฒนางานออกแบบตั้งแต่ concept จนเสร็จสิ้นงาน สำหรับงานตกแต่งที่มีหลากหลาย ทั้งงานภายในและภายนอก เรายินดีที่จะเปิดรับความสามารถที่หลากหลายของผู้ร่วมงานและพร้อมที่จะสนับสนุนคุณสมบัติของผู้สมัคร1 ประสบการณ์ทำงาน 110 ปี หรือผู้ที่มีคุณสมบัติสอดคล้องกับตำแหน่ง2 มีทักษะในการใช้การออกแบบและสื่อสารด้วยมือ และ โปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อการออกแบบเป็นอย่างดี (autocad, sketchup, 3dsMAX, Adobe, หรือที่เกี่ยวข้อง)3 รักการทำงานเป็นทีม และมีความรับผิดชอบส่วนตัวได้4 อยากจะเรียนรู้และปฎิบัติงานใน แบบ multidiscipline หรืองานที่ใช้ความสามารถหลายองค์ความรู้

รับสมัคร สถาปนิก บริษัท บี.เอส.วาย.คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ประสบการณ์ 02 ปีใช้ AutoCAD , SketchUP ได้ดี และรวดเร็วเขียนอ่านภาษาอังกฤษได้ดีงานเกี่ยวกับ การวางผังอาคาร คลังสินค้า และโรงงานเป็นหลักทำแบบเสนอราคา และคิดปริมาณงานในบางครั้งประจำอยู่ที่สำนักงานใหญ่ อาคารโนเบิลเฮาส์ พญาไท ชั้น 2สวัสดิการ ประกันสังคม ประกันอุบัติเหตุหมู่ ตรวจร่างกาย ชุดเสื้อพนักงาน โบนัสทำงาน จศ และ วันเสาร์เว้นเสาร์ เวลาทำงาน 8.30 17.30 น.

ต้องการ สถาปนิก บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ประสานงานการออกแบบและก่อสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ควบคุมเอกสารในการออกแบบและก่อสร้าง ตรวจสอบ Spec ในงานก่อสร้าง ตรวจสอบแบบการตกแต่งห้องเช่า

รับสมัคร เขียนแบบ เครื่องกล บริษัท เออีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (ชื่อเดิม บริษัท อีอีซี อินดัสเตรียล เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด) กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน เขียนแบบระบบปรับอากาศ ระบายอากาศ, ระบบท่อ, ถังโลหะ และเครื่องจักรสำหรับโรงงานอุตสาหกรรม

รับสมัครงาน สถาปนิก (Exps. 15 ปี) SWAN&MACLAREN; (Thailand) Company Limited. กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ทบทวนทำความเข้าใจและตีความตามแบบรูป ข้อกำหนด และรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง (Specification) เพื่อให้งานก่อสร้างดำเนินไปได้และตรวจสอบข้อขัดแย้งต่างๆ อันอาจเป็นปัญหาหรืออุปสรรคในงานก่อสร้างในสนาม พร้อมทั้งพิจารณาเตรียมการแก้ไขล่วงหน้า เพื่อมิให้เป็นอุปสรรคต่อความก้าวหน้าของงาน ควบคุมให้งานก่อสร้างเป็นไปตามสัญญา แบบรูป รายละเอียด (Specifications) และรายการที่ได้อนุมัติจากโครงการแล้ว ควบคุมและตรวจสอบให้ผู้รับจ้างก่อสร้างปฏิบัติงานอย่างประณีต ถูกหลักวิชาช่าง และถูกขั้นตอนงานก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อเสนอ เพื่อการอนุมัติแบบรูปและรายละเอียดระหว่างก่อสร้าง (Shop Drawing) และแบบรูปตามที่ก่อสร้างจริง (AsBuilt Drawings) ซึ่งเสนอโดยผู้รับจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบและพิจารณาเสนอข้อมูลเพื่อการอนุมัติใช้วัสดุก่อสร้างและรายการเทียบเท่าจากผู้รับจ้างก่อสร้าง ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพของวัสดุก่อสร้าง โดยผู้รับจ้างก่อสร้างให้ถูกต้องตามแบบรูป และข้อกำหนดรายละเอียดประกอบแบบก่อสร้าง พิจารณาสั่งการให้มีการทำงานของผู้รับจ้างก่อสร้างเฉพาะส่วน เมื่อเห็นว่าจะเกิดความเสียหายต่องานก่อสร้าง หรือเห็นว่าจะเป็นอันตรายต่อชีวิตและทรัพย์สิน หากทำการก่อสร้างต่อไป แล้วรายงานผู้จัดการโครงการเพื่อหาทางแก้ไข แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอันอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง เพื่อป้องกันมิให้งานเสียหาย ตรวจสอบและสั่งการให้่ช่างเทคนิคจัดทำบัญชีปริมาณและประมาณราคาวัสดุก่อสร้างของผู้รับจ้างก่อสร้างที่ได้รับการตรวจสอบคุณภาพไว้แล้ว ทั้งที่นำไปก่อสร้างแล้วและยังมิได้นำไปก่อสร้าง ตรวจสอบปริมาณและผลงานที่ผู้รับจ้างก่อสร้างเสนอแล้วเสนอให้ผู้จัดการโครงการพิจารณาเพื่อขอเบิกเงินงวด โดยตรวจสอบกับผลงานที่ทำได้จริงในสนาม

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Project staff [Job ID:32100] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน "To manage and supervise the projects To plan for programs based upon the contract To complete efficiently to committed schedules To monitor, report and develop corrective actionsTo followup site construction documentations To evaluate the progress of work and report to GM"

รับสมัคร ผู้จัดการส่วนงานโครงการ บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1.ควบคุมงาน ประสานงาน ให้คำปรึกษา แก่วิศวกร / สถาปนิกและผู้รับเหมา 2.จัดทำแบบ Layout เพื่อนำเสนอในโครงการต่างๆ 3. ตรวจ BOQ และสรุปการประมูลงาน

ต้องการ Electronical Engineer (Samutprakarn) [Job ID:36462] reeracoen recuruitment co.,ltd สมุทรปราการ

รับสมัครงาน หางาน "To create the distribution board such as control panelTo maintain for production equipmentTo implementation of the function test To adjustment and install work of distribution board control panel To inspected and maintenance of the finished productTo coordinate and manage subordinate and project"

รับสมัครด่วน ประมาณราคางาน/ฝ้า กระจก อลูมิเนียม D.K.J. Construction Co., Ltd. กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเขียนแบบงานก่อสร้าง ดูแลรับผิดชอบงานด้านประมาณราคางานก่อสร้างทั้งระบบ ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมาย