หาพนักงาน General Administrator บริษัท จัดหางาน สต๊าฟเฟอร์ส คอนซัลแตนท์ส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน ค้นหางาน Job Description:1. Provide quality support to the team on Procurement• Manage SRM Indirect Procurement – Provide quick turnaround within 24 hours. Ensure all PO are GR properly (after goods/services delivery) and provide PO summary report to LT on monthly basis• Feedback to vendors/suppliers on outstanding PO/payments with timeliness and quality of responses• Work with Finance team on GR/IR. Follow up and clear the unmatched PO line items and communicate to related parties for the clearing/problem – very quarterend• Engage in supporting process of sourcing out the most cost efficient and best quality vendor Form valid point of view in evaluating the best vendor• Perform review on key vendors every 6 months to ensure of maintaining the most cost efficiency and maximum quality. Share report to Leadership team as reference. Key vendors, Travel Agency, Graphic vendor (work with mktg team to review), Catalogue Printing and Hotel/Accommodation 2. Responsible for office administration and facility management to support business needs/growth• Point person on office facility management; ensuring all office equipment and facilities are in neat and in a proper working condition. Properly Manger/setup audio system and meeting facility to b ready 5 minutes before meetings start • Provide Business facility support: office facility maintenance and administrative support including petty cash, mail distribution, copying, faxing, ordering stationary and office supplies, etc. Ensure the team has appropriate levels of service and support• Responsible for adhoc projects (as requested) as well as coordinating and implementing understands and follow the process • Manage bookings – fights, accommodations, transportations and other admin details when members of the SEA/PAC Golf team travel. Provide support and arrangement in travel agenda as requested• Coordinate details around new hire setup so that staff have furniture, equipment, and required system access to support his/her role 3. Perform in business project & support • Create, consolidate and finalize projects for GM and leaderships as requested, Participate in projects when required • Provide quick turnaround and followthrough on questions and issues raised from management teams. Act with appropriate level of urgency • Provide help/support to sales ops – coordinate with vendors for catalogue printing on a seasonal basis• Support for all facility during Tradeshow for SEA and Distributor • Support Business Development Manager to prepare all images/order form to distributor and export customers4. Personal Assistance to Finance Manger & General Manager • Personal Assistance role to Finance Manager and General Manager• Business trips arrangement. Calender organizing

รับสมัครตำแหน่ง เลขาประธานบริหารบริษัท บริษัท ไฮบริด เอ็นเนอร์จี จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน 1.จัดทำกรรมการบริษัทหนังสือเชิญประชุม,นัดหมายประชุมคณะกรรมการบริษัทฯและถือหุ้น,จัดทำสรุปรายงานประชุม(ภาษาไทย/ภาษาอังกฤษ)2.ติดต่อประสานงานกับ ตลท.,กลต.และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง3.จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ ตลท.,ก.ล.ต.และหน่วยกระทรวงพาณิชย์4.ดำเนินการให้บริษัทปฏิบัติตามกฏระเบียบหลักเกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง5.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ตามที่ได้รับมอบหมาย6.ติดตามงานที่ผู้บริหารมอบหมายให้กับฝ่าย/แผนกต่างๆ ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้อง7.ดูแลตารางการนัดหมายของประธานบริหาร8.นัดหมายการประชุมฝ่าย/แผนกต่างๆ ตลอดจนจดการบันทึกรายงานการประชุม9.คัดแยกงานเอกสารให้ ประธานผู้บริหาร ตรวจสอบความถูกต้อง ก่อนเสนอเซ็น10.จองตั๋วเที่ยวบิน/และโรงแรม11.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

เจ้าหน้าที่ Secretary & Interpreter (Japanese Speaker) [Job ID:38838] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง "To be responsible for distributes and files reports, letters pertaining to MD, as well as interdepartmental memorandums and all related correspondenceTo receive and monitor all incoming calls to MD's officeTo preparate reports as required by MD and or other concernTo maintain and update a follow up file for the purpose of reminding to MD of functions, events, meetings, appointments and other related mattersTo receive, sort and distribute mail to all departmentsTo be responsible for handle all any hotel require / transportation rental for any require or for guest and handle all any receipts / bill to MDTo handle all confidential correspondenceTo maintain and control office supplies stock for MD or any concernTo ensure the filing is up to standard and easily accessibleTo maintain good rapport with all employeesTo ensure that secretarial equipment is always in good operational condition.To overall of Administration and any concern will be handle all it and provide all of any requireTo translate Japanese to Thai LanguageTo interpret for MD require or any require will be handle itTo support all Japanese & Thai staffTo do other related tasks as assigned"

หาพนักงาน Junior Executive Secretary (แนบภาพถ่ายมาด้วย) บริษัท พร้อม เทคนิคคอล เซอร์วิสเซส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1 เป็นผู้ช่วยงานด้านเอกสาร การโต้ตอบจดหมาย แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก2 นัดหมายประสานงานกับแขก หรือหน่วยงานภายนอกที่ผุ้มาติดต่อกรรมการผู้จัดการ3 เป็นผู้แทน รับเรื่องและประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆ ที่มาติดต่อกับนาย

รับสมัครงาน เลขาผู้บริหาร บริษัท จีเอ็มเอ็ม แกรมมี่ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1. ดูแลจัดตารางงานของผู้บริหาร2. รับผิดชอบงาน Admin ของหน่วยงาน3. ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รับสมัครพนักงาน Personal Assistant to Home Office Director บริษัท ทรู ฟิตเนส จำกัด ( True Fitness Co. ltd ) กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน Bachelor degree in any fieldsMinimum 3 years experience in secretarial works Fluent in English both written and oral communication Good in planning and organizing skills Experience using the MS office program i.e. Excel, Word and PowerPoint and Internet Flexibility and adaptability to arrange different tasks and to work long hours/ additional hours to meet deadlines Ability to work under pressure and tight deadlines Understanding of the company confidentiality and the use of discretion

หาพนักงาน Executive Secretary บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน จัดทำและสนับสนุนงานด้านเอกสาร ตารางนัดหมาย ให้กับผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร

รับสมัคร Executive Secretary (Urgent) บริษัท แทรนดาร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ Will work closely with the MD providing all secretarial supports, coordinating with all departmental units, contacting both local and overseas business partners and also handling administrative functions to facilitate our business operations.

ต้องการ เลขานุการบริษัท บริษัท ไทย โอ พี. พี. จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ 1.ดูแลตารางห้องประชุม โดยเป็นผู้รับจองการขอใช้ห้องประชุมบนล่าง จากฝ่าย/ แผนกต่าง ๆ2.ทำหน้าที่ดำเนินการยื่นขอวีซ่าให้กับผู้บริหาร และพนักงานที่จะเดินทางไปต่างประเทศ3.เป็นผู้ดูแล และรับรองแขกที่เข้ามาประชุมหรือติดต่อผู้บริหาร4.เป็นผู้ทำหน้าที่ตรวจสอบความเรียบร้อยของเอกสารต่าง ๆ ก่อนที่ผู้บริหารจะลงนาม5.จัดทำรายงานและข้อมูลที่ต้องเปิดเผยของบริษัทฯ รายงานต่อหน่วยงานกำกับดูแล ต่อผู้ถือหุ้น6. เตรียมการประชุมสามัญผู้ถือหุ้น จัดทำรายงานประจำปี7.งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ฯลฯ

รับสมัครพนักงาน Secretary (สถานที่ปฏิบัติงาน อาคารว่องวานิช พระราม 9) บริษัท พีเพิลมีเดีย กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย จัดการเอกสารของบริษัท ประสานงานกับหน่วยต่างๆทั้งภายในและภายนอก จัดการสำนักงาน สนับสนุนงานของMD

รับสมัครพนักงาน MD Secretary บจ.พีทีเอส โปรเกรสซีฟ เอ็นจิเนียริ่ง กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน งานด้านเอกสาร, นัดหมาย รับผิดชอด้านเลขานุการทั้งหมด ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ

รับสมัครงานด่วน เลขาประธานกรรมการบริหาร บริษัท เลนโซ่ ไดเร็ค จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ มีความรอบรู้ หรือมีความรู้รอบตัวดี รอบคอบ ทำงานละเอียด ไม่สะเพร่า ไม่เลินเล่อสามารถเก็บความลับได้มีความยืดหยุ่น รู้จักพลิกแพลงแก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้พิมพ์งาน โต้ตอบจม แทนเจ้านายได้ พิมพ์งานตามเจ้านายสั่ง ส่งรับ จม เข้าออกจัดระบบเก็บระบบเอกสารแฟ้มต่างๆ เสนอเซนต์เอกสาร อนุมัติเอกสาร รับส่งแฟกซ์ email นัดหมาย การประชุม เตือนการประชุม เข้าจดรายงานการประชุม สรุปเอกสารจากการประชุมแจกผู้เข้าร่วมประชุมสามารถประสานงานไปยังหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร และนอกองค์กรประสานงานคนขับรถเจ้านาย แม่บ้าน จองตั๋วเครื่องบิน โรงแรม แลกเงินตราตปทช่วยดูแลเอกสารประมูลงาน เอกสารพิมพ์เขียว เอกสารต่างๆ ทีต้องเตรียม แล้วแต่ลักษณะงานของบริษัทนั้นๆเตรียมของขวัญสำหรับเทศกาลต่างๆ ให้กับลูกค้าหรือผู้ที่เกี่ยวข้องกับเจ้านาย ตามแต่เจ้านายสั่งอำนวยความสะดวกให้เจ้านาย สามารถพูดเขียน ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

หาพนักงาน เลขานุการผู้อำนวยการ บริษัท แกรนด์ โฮมมาร์ท จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ประสานงานหน่วยงานต่างๆ เตรียมวาระการประชุม จัดเตรียม+จัดเก็บไฟล์ เอกสารการประชุมให้ผู้บริหาร จดรายงานการประชุม แก้ปัญหาเบื้องต้นให้ได้ พร้อมทำงานล่วงเวลา อดทนต่อแรงกดดัน งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร Secretary [Job ID:37680] Reeracoen recruitment กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน To do main task will be translating EnglishThai in both verbal and documentTo do schedule meetings and arrange conference roomsTo prepare confidential and sensitive documentsTo prepare agenda for meetingsTo coordinate committees and task forcesTo receive and relay telephone messagesTo contact directly the general public to the appropriate staff member

รับสมัครงานด่วน Personal Assistant to Managing Director บริษัท สินธรณี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ดูแลงานต่างๆ ทั้งในเรื่องของบริษัทและเรื่องส่วนตัวของผู้บริหาร ติดตามและคอยอำนวยความสะดวกให้กับผู้บริหาร

รับสมัครตำแหน่ง ธุระการงานก่อสร้าง บริษัท วิจิตรชัยภัทร คอนสตรัคชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน ติดต่อประสานงาน งานก่อสร้าง พิมพ์งาน ทำรายงาน และอื่น ๆ เกี่ยวกับธุระการ

รับสมัคร เลขานุการฝ่ายขายโครงการ บริษัท บางกอกวอลล์เปเปอร์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ติดต่อประสานงาน เตรียมเอกสารให้พนักงานฝ่ายขายโครงการพิมพ์เอกสารใบเสนอราคา และจัดส่งให้ลูกค้ารับส่ง แฟกซ์ ให้ฝ่ายขายบริหารจัดการระบบเอกสาร

เจ้าหน้าที่ Secretary บริษัท จอห์นสัน เอเชีย คลีนนิ่ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ตรวจสอบเอกสาร เตรียมข้อมูลเสนอผู้จัดการจัดเรียงข้อมูลด้านเอกสาร เช่น จัดทำรายงานการประชุม รับผิดชอบติดต่อประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กรดูแลงานด้านงานเอกสาร , การนัดหมาย และงานอื่นๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย