รับสมัครงาน Engineer บริษัท ทิพากร จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1.วุฒิการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป2.เพศ ชาย.หญิง3.อายุ 25 ปี ขึ้นไป4.มีประสบการณ์ในการทำงาน5.ควบคุมงานก่อสร้าง งานถนน งานสะพาน งานโครงสร้าง

ต้องการ Design Engineer บริษัท อารียา พรอพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ออกแบบงานโครงสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก โครงสร้างเหล็ก ระบบระบายน้ำฝน ตามโครงการที่รับผิดชอบ เตรียมแบบและเอกสารประกอบแบบก่อสร้าง

รับสมัครตำแหน่ง Project Engineer บริษัท สแปน ซิสเต็มส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน ควบคุมและวางแผนงานโครงการทางด้านงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนและได้ตามคุณภาพที่กำหนดไว้ ควบคุมดูแลการดำเนินการของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแผนและระยะเวลาที่กำหนดไว้ ควบคุมการทำงานดูแลและให้คำปรึกษาผู้ใต้บังคับบัญชา ประสานงานกับทีม จัดทำรายงานเสนอต่อผู้จัดการโครงการ ตรวจสอบความเรียบร้อยของโครงการรวมถึงเครื่องมือต่างๆและวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้หน้างาน

รับสมัครตำแหน่ง Cost Controller Supervisor/Manager( วิศวกรประเมินราคา) บริษัท เซ็น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน ประสานงานและจัดทำเอกสารราคาเพื่อประเมิณโครงการและเสนอราคาสำหรับประมูลงานกับผู้บังคับบัญชาให้ทัน ตามกำหนด ประสานงานในการจัดส่งเอกสารรายการวัสดุอุปกรณ์ จำนวน ต่างๆ ให้ทางจัดซื้อ รวมทั้งศึกษาและทำความเข้าใจเกี่ยวกับการทำเอกสารเพื่อเสนอราคาหรือประมูลงาน ถอดแบบราคา ปริมาณจำนวนวัสดุอุปกรณ์ จำทำต้นทุนโครงการ จัดทำใบเสนอราคาพร้อมบัญชีแสดงปริมาณรายการวัสดุอุปกรณ์ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัครเจ้าหน้าที่ Fore Man งานตกแต่งภายใน ด่วนที่สุด บริษัท เอพิส จำกัด กรุงเทพมหานคร

มองหางาน ค้นหางาน ควบคุมงานให้สำเร็จเป็นไปตามแบบและตามกำหนดเวลา จนถึงตรวจรับได้ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานวางแผนการทำงานให้เป็นไปตามขั้นตอนประสานงานกับผู้รับเหมา และกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้อย่างมีประสิทธิภาพ

รับสมัครพนักงาน Foreman บริษัท ทิพากร จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ติดตาม ควบคุมงาน ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ดูแลคุณภาพต่าง ๆ ในงานก่อสร้างของโครงการ

เจ้าหน้าที่ Site Engineer ดีมาร์ค เทรดดิ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ ควบคุมงานโปรเจค สร้างถังเก็บน้ำประกอบในที่ขนาดใหญ่ ติดต่อประสานงานกับ consult ดูแบบการก่อสร้าง

รับสมัครงาน Project Planing บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง 1.วางแผนงานหลัก (Master Plane) และติดตามความก้าวหน้าเมื่อเกิดโครงใหม่2.สามารถวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ปัญหาป้องกันได้3.จัดทำ Method วิธีการก่อสร้าง

รับสมัครพนักงาน Senior Site Engineer ด่วนมาก!!! บริษัท สยามมัลติคอน จำกัด กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน ดูแลควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเป้าหมาย ถ่ายทอดแนะนำสอนงานให้กับ Engineer รุ่นน้องได้

รับสมัครด่วน หัวหน้าออกแบบและประมาณราคา บริษัท ธนาคูณอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด กรุงเทพมหานคร

งาน งานว่าง วางแผนและควบคุมระบบการทำงานของแผนกที่ได้รับมอบหมายวิเคราะห์โครงสร้างออกแบบและเขียนแบบสำหรับการติดตั้งและก่อสร้างถอดแบบฯประมาณราคาสนับสนุนแผนกขายและติดตั้งรวมถึงส่งเสริมบริการทั้งก่อนและหลังการขายรวบรวมและจัดเก็บแบบก่อสร้าง ASBuit Drawing/Approve Drawing โดยแยกเป็นแบบแต่ละโครงการแก้ไข ปรับปรุงแบบที่ผ่านการตรวจสอบแล้วจากวิศวกรได้ชี้แจงฝ่ายติดตั้งเรื่องแบบและการนำแบบไปใช้ในการก่อสร้างได้

ต้องการ Office Engineer บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ ประสานงานกับโครงการต่างๆ ในการติดตามงานได้ ประมาณราคาต้นทุนงานก่อสร้างตามแบบได้ สรุปแบบก่อสร้างให้ตรงกับงานก่อสร้างจริง ศึกษาด้านเทคนิคการก่อสร้าง แนวทางในการทำงานใหม่ๆ และวัสดุก่อสร้างต่างๆ เพื่อนำเสนอพิจารณา ติดตามงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานก่อสร้าง ตรวจสอบดูแล และรายงานการใช้งบประมาณค่าใช้จ่ายด้านต่างๆ ในงานก่อสร้างของทุกโครงการต่อผู้อำนวยการฝ่ายบริหารงานก่อสร้างอาวุโสพิจารณา ตรวจสอบแบบโครงสร้าง และงานสถาปัตย์ สอบถามราคา สรุปและจัดทำรายงานในส่วนงาน Civil Payment sub ได้ ทํา S CURVE ได้ ทํา Progress Work ได้ ประเมินความก้าวหน้าแผนงาน จัดทำเอกสารรายงานตรวจสอบปริมาณงาน รวมทั้งเอกสารการเบิกจ่าย

เจ้าหน้าที่ รับสมัคร ช่างเขียนแบบ Draftman บริษัท ออเคสตร้า มาร์เก็ตติ้ง จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ รับสมัคร ช่างเขียนแบบ Draftmanโครงการ The Master@อุดมสุขWebsite : www.siammasterpiece.comรายละเอียดงาน เขียนแบบงานก่อสร้าง ถอดแบบงานก่อสร้าง แก้ไขรายละเอียดแบบก่อสร้างเงินเดือน 15,000 25,000 / ตามประสบการณ์คุณสมบัติ วุฒิ ปวส./ปริญญาตรี สาขาสถาปัตยกรรมศาสตร์ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง ประสบการณ์ด้านเขียนแบบ 1 ปีขึ้นไป สามารถใช้โปรแกรม Auto cad ปฏิบัติงานที่สุขสวัสดิ์ 84 โครงการทรัพย์ทวีสวัสดิการเพิ่มเติมประกันสังคม,โบนัส,ฝึกอบรม,เบี้ยเลี้ยง,วันหยุดตามประเพณี,วันหยุดพักผ่อนประจำปี,ชุดยูนิฟอร์ม(บางตำแหน่ง),เบี้ยขยัน,ค่าโทรศัพท์(บางตำแหน่ง),ค่าน้ำมันรถ(บางตำแหน่ง) และ Commission(บางตำแหน่ง)ส่งประวัติส่วนตัวและรูปถ่ายได้ที่Email : hr.superstaracademy@gmail.comติดต่อคุณหนึ่ง โทร : 0868771642ID LINE : 0843610100ติดต่อฝ่ายบุคคลโทร : 0863999178 , 0843610100Update ตำแหน่งงาน หรือ Inbox ได้ที่ facebook : https://www.facebook.com/hr.superstaracademy

รับสมัครตำแหน่ง Project Planing บริษัท ไทยโพลีคอนส์ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ 1.วางแผนงานหลัก (Master Plane) และติดตามความก้าวหน้าเมื่อเกิดโครงใหม่2.สามารถวิเคราะห์เสนอแนวทางแก้ปัญหาป้องกันได้3.จัดทำ Method วิธีการก่อสร้าง

ต้องการ Engineer บริษัท แสนสิริ จำกัด (มหาชน) และ บริษัทในเครือ กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน ประสานงานกับฝ่ายงานและหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร จัดเตรียมเอกสารประกอบสัญญาต่างๆ รวมถึงเอกสารเพื่อใช้ในการของอนุญาตปลูกสร้าง ควบคุมงานก่อสร้าง ประสานงานจัดทำเรื่องเกี่ยวกับการเบิกจ่ายเงินงวด, Advance, Clear Advance จัดทำเอกสาร Process Of Work และ Weekly Report

รับสมัครพนักงาน Inspector consultant บริษัท ไทยคอนส์ เอ็นจิเนียริ่ง คอนซัลแตนท์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางานใหม่ บริหารงานก่อสร้าง ประจำโครงการ Home Office 5 ชั้น ซ.ลาดพร้าว 73 กทม

รับสมัครงาน Civil Engineer บริษัท ศิริเลิศ คอร์ปอเรชั่น จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน 1. ควบคุมงานก่อสร้างให้ถูกต้องตามรูปแบบรายการและสัญญา2. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่อาจจะเกิดขึ้นในขณะก่อสร้างและอาจจะเกิดขึ้นในระหว่างการก่อสร้าง3.รายงานความคืบหน้าของโครงการ

รับสมัคร วิศวกรโครงการ (ก่อสร้าง) ประจำโครงการ รพ. ราชวิถี กิจการร่วมค้า เคที คอนสตรัคชั่น จีโนล กรุ๊ป กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ เจรจาตกลงเรื่องมาตรฐานและคุณภาพการทำงานในโครงการต่อผู้ควบคุมและเจ้าของงาน รวมถึงการควบคุมงานที่ไม่ได้มาตรฐาน การแก้ไขงานที่คุณภาพงานไม่ได้มาตรฐาน ควบคุมการขนย้าย จัดเก็บและป้องกันความเสียหายของวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ มีมาตรฐานในการตรวจรับ การจัดเก็บ และป้องกันความเสียหาย รายงานความก้าวหน้าของโครงการประจำสัปดาห์และประจำเดือน ควบคุมแบบก่อสร้างให้เป็นแบบปัจจุบันมากที่สุด จัดทำเอกสารขั้นต้อนการก่อสร้างของงานประเภทต่างๆ การส่งเอกสารอนุมัติในโครงการ R.F.A (เช่น แบบก่อสร้าง ,วัสดุก่อสร้าง ) ควบคุมและวางแผนงาน ความก้าวหน้า และการปรับแผนการทำงาน ตรวจสอบความถูกต้องของคนงานและผู้รับเหมา ให้ทันแผนงานหลัก ตรวจสอบผลงาน คุณภาพของผู้รับเหมาก่อนจ่ายเงิน ควบคุมและปฏิบัติตามกฎความปลอดภัยในการทำงาน การเตรียมการสำหรับส่งมอบงานในโครงการ

รับสมัครงานด่วน วิศวกรตรวจสอบปริมาณงาน (QS) บริษัท นาราคอนซัลท์ แอนด์ ดีไซน์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

รับสมัครงาน หางาน ปฏิบัติงานและรับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา ตรวจสอบแบบและเอกสารงานประมูลที่ได้รับเพื่อคิดราคาประมูลงาน ศึกษาข้อกำหนด ขอบเขตของงานที่จะเสนอราคา ถอดแบบ คำนวณประมาณงานตามแบบงานที่ได้รับมอบหมาย สอบราคาโดยประสานงานกับสายงานจัดซื้อ Supplier ประสานงานกับผู้บังคับบัญชา ในการจัดเตรียมเอกสารเสนอราคาใหครบถ้วนตามความต้องการของเจ้าของงาน

รับสมัคร วิศวกร (โครงการใหม่) (อ่อนนุชสุวรรณภูมิบางนา) บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

สมัครงาน หางาน 1. เข้าร่วมก่อสร้างเมื่อสร้างบ้านแบบใหม่2. ตรวจสอบหน้างานเมื่อพบงานที่ไม่เหมาะสมเร่งปรับปรุงมาตรฐาน3. ประเมินคุณภาพงานบ้านที่ผ่าน QC แต่ละโครงการและลงในระบบ4. วิเคราะห์และนำเสนอแผนปรับปรุงคุณภาพ5. ควบคุมดูแลงานก่อสร้างให้เป็นไปตามงวดงานที่บริษัทฯ กำหนด ดูแลทีมโฟร์แมนให้ควบคุมงานก่อสร้างเป็นไปตาม มาตรฐานของบริษัท

ต้องการ Civil Engineer SWAN&MACLAREN; (Thailand) Company Limited. กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน Reviewing, understanding and interpreting the pattern specifications and details of construction. (Specifications) and the list of approved projects. To control the construction is in accordance with the contract specifications (Specifications) and the list of approved projects. Control and check to make sure construction workers were the elaborate handwork. And the stage of construction Review and approve proposals. Photos and details for approval under construction (Shop Drawing) and is followed by the actual construction (AsBuilt Drawings), which was proposed by the construction. Check and nightdresses as mold materials offered for approval and cash equivalents of construction. Check the quality of building materials. By construction the correct form and specifications accompanying construction drawings. To order the testing quality of the material as required and recommended procedures and tests. To stop the construction work of the specific section. Upon seeing the damage to the construction. Or that is a threat to life and property. If the formation of the next streetcar . Then the project manager to find a solution . The specific issues may arise during construction that may occur during construction. To prevent damage to the Check and instructed the technicians prepare quantity and cost estimate of the construction materials that have been checked by the quality . Both the construction and has not yet led to the construction . Check the volume and performance of the proposed construction . Offered for project managers consider withdrawal period. By monitoring the actual performance in the field.

รับสมัคร Foreman (ควบคุมงานติดตั้งเคาน์เตอร์เครื่องสำอางค์) บริษัท แฮปป์ เอ็กซิบิชั่น จำกัด ปทุมธานี

มองหางาน ค้นหางาน ควบคุมติดตั้งงานที่หน้า site ของทีมติดตั้ง เป็นศูนย์กลางของการก่อสร้างที่หน้างาน ควบคุมช่างและคนงานให้ทำงานอย่างถูกขั้นตอนและปลอดภัย ควบคุมดูแล Project และส่งมอบงานตามกําหนดคุณภาพของงาน วัดพื้นที่ สํารวจหน้างานก่อนการติดตั้ง ตรวจเชคหน้างานที่มีปัญหา ดำเนินการแก้ไข ติดต่อประสานงานผู้รับเหมา ประชุมวางแผนการติดตั้งงานและกำลังคน เพื่อเข้าทำงานหน้า site ติดต่อประสานงานผู้รับเหมา และพื้นที่ที่จะเข้าติดตั้งงาน สามารถเคลียร์แบบงานได้ ติดตามงานในแต่ละแผนกของฝ่ายผลิตในโรงงาน จัดเก็บข้อมูลตัวเฟอร์นิเจอร์ที่รื้อถอนของลูกค้า ดำเนินเอกสารอืนๆที่เกี่ยวกับการขอเข้าติดตั้งงาน ตรวจสอบเอกสารขออนุมัติการเข้าติดตั้งงานและโรงแรมที่พักของทีมติดตั้ง รับผิดชอบดูแลเบี้ยเลี้ยงค่าเดินทาง มีความสามารถในการลำดับความสำคัญของเนื้องานและแจกจ่ายงานได้อย่างถูกต้อง ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผน จัดประชุมกับทีมช่างและรายงาน Project Manager อย่างสม่ำเสมอ ควบคุมการใช้วัสดุให้อยู่ในปริมาณที่กำหนด ควบคุมเวลาทำงานของทีมช่างอย่างมีประสิทธิภาพ ตรวจสอบ ควบคุม และจดบันทึก ในประเด็นเรื่องความสะอาดและปลอดภัยของไซต์งาน จัดทำ Daily Report รายงานความคืบหน้ารายวัน จำนวนคนงาน ปัญหาทั่วไป ความปลอดภัย การละเมิดกฎระเบียบดูแบบงานเฟอร์นิเจอร์ได้และสามารถเขียนแบบเบื้องต้นได้***รับเฉพาะผู้มีประสบการณ์ติดต่อประสานงานกับทางห้างสรรพสินค้าในการติดตั้งสายงานเฟอร์นิเจอร์เคาน์เตอร์ Shop/Boots***

ต้องการ โปรเจค **กรุณาโทรเข้ามาเพื่อนัดสมัครงานพร้อมสัมพาษณ์*** ด่วน!! บริษัท เอ็กซ์ตร้า บิ็็ก เซลส์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน มองหางาน 1.ควบคุมและดูแลงานโปรเจคต่อจากฝ่ายขาย2.ดูและและควบคุมลูกทีมในการติดตั้งตามไซค์งาน3.ประสานงานกับฝ่ายขายและลูกค้า4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

รับสมัคร บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) ตำแหน่ง Site Engineer บริษัท พฤกษาเรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน) กรุงเทพมหานคร

งานว่าง หางาน Job Purposeรับผิดชอบการวางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้างในทุกขั้นตอน เพื่อให้การก่อสร้างมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรม ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่หน้างานตรวจสอบ ควบคุมและประสิทธิผลการปฏิบัตงานของผู้รับเหมา ตลอดจนบริหารและควบคุมงบประมาณที่ได้รับหมายResponsibilities วางแผนการก่อสร้าง,จัดสรรงานให้กับทีมงานและผู้รับเหมา ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด ตรวจสอบ และรายงานความก้าวหน้าของงานตามแผนงานก่อสร้างที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบ และติดตามการทำงานของ โฟร์แมน /ผู้รับเหมา ให้ได้มาตรฐาน ตามขั้นตอนที่ถูกต้อง ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ จัดหา และควบคุมวัสดุก่อสร้าง และเครื่องมือภายในโครงการให้เพียงพอต่อการดำเนินงาน และตรวจสอบความ พร้อมก่อนการดำเนินงาน

หาพนักงาน Civil Engineering บริษัท ที.ซี.เจ เอเซีย จำกัด (มหาชน) สมุทรปราการ

งานว่าง หางาน มีหน้าที่ประสานงานลูกค้างานโครง,งานควบคุมผู้รับเหมา,งานตรวจโครงการก่อสร้าง,งานดูแลแบบก่อสร้างโครงการต่าง ๆ โครงการรถไฟฟ้า BTS,คอนโดมีเนี่ยม

รับสมัครงาน Site Engineer บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด กรุงเทพมหานคร

หางาน สมัครงานใหม่ วางแผนการก่อสร้าง และต้นทุนควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ควบคุมต้นทุนของโครงการให้เป็นไปตามแผนควบคุมดูและ Subcontractors